Home
Wykaz instytucji mogących wspierać rodziców i uczniów

Wykaz instytucji mogących wspierać rodziców i uczniów

WYKAZ INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH RODZICÓW I UCZNIÓW

 1. Specjalistyczny Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego, os. Przyjaźni 134, 61 8230791 (konsultacje, pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla młodzieży).
 2. Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, os. Kosmonautów 110, tel. 61 8203323 (psychoterapia indywidualna, grupowa, małżeńska, rodzinna).
 3. Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w  Poznaniu, Michała Sobeskiego 2, tel. 61 868 72 27.
 4. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Fundacji Familijny Poznań, ul. Kasprzaka 16, tel. 61 865 54 35 (konsultacje, porady psychologiczne i prawne dla ofiar i świadków przemocy).
 5. Poradnia Odwykowa dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu, ul. Litewska 8, tel. 61 8484145.
 6. Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Leczenia Uzależnień TERMEDICA, os. Bolesława Chrobrego 101, tel. 61 822 56 03, 61 622 23 77, 61 820 80 60.
 7. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Psychicznego KATHARSIS, ul. Kórnicka 24, 881 551 771.
 8. Biuro Porad Obywatelskich, ul. Słowackiego 13/26, tel. 61 8436970 (bezpłatna pomoc prawna).
 9. Punkt Konsultacyjny „Caritas” dla Młodzieży Uzależnionej, Rynek Wildecki 4a, tel. 61 835 68 51.
 10. Fundacja Pomocy Samotnej Matce „Pro Vita”, ul. Garbary 22, tel. 61 8530587.
 11. Centrum Zdrowia Rodziny, ul. Ziembicka 1a, lok 1, tel. 61 8689537.
 12. Poradnia Profilaktyki i Uzależnień Lekowych, ul .Słowackiego 43, tel. 61 8699231.
 13. Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Niedziałkowskiego 30, tel. 8354865, – 66.
 14. Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”, ul. Sienkiewicza 11; tel. 61 843 33 98.
 15. Centrum Profilaktyki Uzależnień al. Marcinkowskiego 21, tel. 61 855 73 54 (poradnictwo, psychoterapia, program terapeutyczny, konsultacje, wywiady, testy na obecność narkotyków i wirusa HIV).
 16. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Garbary 97/2, tel. 61 855 22 70.
 17. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.
 18. Telefon Zaufania dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100.
 19. Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny 116 123.
 20. Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 800 120 226.
 21. Anonimowa Policyjna Linia Specjalna – ZATRZYMAĆ PRZEMOC 800 120 148.
 22. Bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów: 800 800 605 (szczegółowe informacje: LINK).