Home
Współpraca z Muzeum Archeologicznym

Współpraca z Muzeum Archeologicznym

ANTROPOLOGIA W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM.

W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację przedmiotu „ANTROPOLOGIA”, skierowanego do uczniów III klas o profilu biologiczno – chemicznym.

Zajęcia realizowane są przez nauczycieli biologii III LO na terenie szkoły i nowego ZOO oraz dzięki uprzejmości prof. dr hab. Marzeny Szmyt – dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz pracowników naukowych tej placówki

mgr Sabiny Hryniewieckiej i mgr Pawła Polkowskiego, którzy pomogli nam w realizacji naszej idei – w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Zajęcia w Muzeum dotyczą antropologii kulturowej oraz archeologii i prowadzone są dla młodzieży naszej szkoły przez pracowników naukowych.

Zajęcia akademickie z antropologii.

W średniowiecznym grodzie.

Antropologia cz. III