Home
Młodzieżowe Forum Pasji i Rozwoju

Młodzieżowe Forum Pasji i Rozwoju

Zapraszamy do udziału w Młodzieżowego Forum Pasji i Rozwoju!

Młodzieżowe Forum Pasji i Rozwoju to czas i miejsce, kiedy uczniowie i uczennice mają możliwość spotkać się z pasjonatami oraz pasjonatkami z różnych dziedzin życia zawodowego i społecznego. Podczas kilku dni będziemy mogli posłuchać przedstawiciel i i przedstawicielek świata biznesu, organizacji pozarządowych, startupów, wolontariatu oraz osób realizujących różnorodne projekty i inicjatywy. 

Inicjatywa będzie miała miejsce w dniach: 15 – 23 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej. 

Poznaj ciekawych ludzi oraz zainspiruj się

– zachęcamy do zapoznania się z poniższym programem wydarzenia!

To przestrzeń, gdzie spotykają się przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, startupów,
a także osoby z wielu innych sfer życia społecznego i zawodowego.

To przestrzeń, gdzie można podzielić się własnymi pomysłami oraz zobaczyć, jak robią to inni.

To przestrzeń, gdzie można zainspirować się projektami innych ludzi.

To przestrzeń pasji i rozwoju!

 

HARMONOGRAM

PIERWSZY TYDZIEŃ WYDARZENIA

Informacje o harmonogramie podczas drugiego tygodnia wydarzenia
będą uzgadniane z gronem pedagogicznym III LO.

STREFA BIZNES Z PASJĄ – zainspiruj się działaniami biznesowymi!

Adam Filipionek / Volkswagen Poznań

Sara Kapela / Design Thinking Institute

Strateg w procesie budowania marki, moderator warsztatów design thinking. Prowadzi kursy, warsztaty i projekty z klientami. Współpracowała w procesach dotyczących komunikacji marki jak i w projektach dla korporacji czy instytucji, nastawionych na szukanie nowych rozwiązań z różnych obszarów – rozwoju nowego produktu. usługi, budowy nowego działu, rekrutacji czy pomysłu na nowe modele biznesowe. Warsztaty design thinking prowadziła dla m.in. PwC, Sokołów, PZU, Cognifide, Miasto Warszawa, Black Red White, Primavika. Na co dzień tworzy nowe warsztaty i narzędzia oparte na design thinking.

9:50 – 10:10 >>> Sławomir Jenek / Freelancing – plusy i minusy

Matematyk, absolwent Politechniki Poznańskiej i Akademii Menedżera na WSB w Poznaniu. Obecnie freelancer, Projekt Menedżer i trener, programista i ekspert z dziedziny MS Excel, specjalista w zakresie zaawansowanego projektowania w Excelu. W większości w projektach pracuję na styku biznesu i IT. Jestem „brakującym ogniwem” w komunikacji pomiędzy obydwoma grupami specjalistów.

STREFA PROJEKTY Z PASJĄ – zainspiruj się działaniami projektowymi!

Ryszard Michalski / Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO

Podczas wystąpienia zaprezentowałbym nasze najważniejsze działania, w szczególności te których odbiorcami są uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych. Przybliżę program rozwoju wolontariatu w szkołach pn. WOLONTARIAT Z KLASĄ, podczas którego młodzież ma możliwość wziąć udział w szkoleniach z wykorzystaniem kombinezonu starości i wózka, tym samym zrozumieć ograniczenia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Doświadczenia te są przydatne podczas późniejszych działań wolontariackich. Ponadto przybliżę również projekt ZWIERZAKI PRAWDZIWYMI PRZYJACIÓŁMI SENIORÓW, w ramach którego młodzież ma możliwość wsparcia seniorów z poznańskich DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ w opiece nad różnymi gatunkami zwierząt (agama brodata, chomik, króliki, papugi i rybki).

Kinga Mistrzak / Galeria Miejska Arsenał 

Absolwentka kognitywistyki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) oraz intermediów (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Autorka projektów z zakresu animacji i edukacji kulturowej dla młodzieży i osób dorosłych, w tym szczególnie dla osób w wieku senioralnym. Laureatka konkursu „Współdziałanie w kulturze” (Bardzo Młoda Kultura, 2016). Zrealizowany wówczas w ramach BMK projekt pt. „Wspólny mianownik” dotyczył budowania porozumienia pomiędzy seniorkami i nastolatkami, w oparciu o wspólne działania filmowe. Realizuje również własne projekty artystyczne. Za film Droga do gwiazd o trzymała wyróżnienie honorowe w konkursie 8. Festiwalu IN OUT za film  (Gdańsk, 2014). Autorka indywidualnej wystawy Muzeum Psów w Galerii Siłownia w Poznaniu (2013). Obecnie zajmuje się edukacją i animacją w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

STREFA NGO Z PASJĄ – zainspiruj się działaniami z trzeciego sektora!

Marzena Affeldt, Alicja Napierała-Sellmoser / Fundacja DZIECKO W CENTRUM

Fundacja „Dziecko w Centrum” od początku swojego powstania, czyli od roku 2008, aktywnie działa w obszarach: przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu, krzywdzeniu psychicznemu i fizycznemu oraz zaniedbywaniu dzieci. Fundacja od 2012 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. W ramach realizowanych projektów zespół Fundacji przede wszystkim wspiera dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dzieci przebywające w pieczy zastępczej – w szczególności w pogotowiach rodzinnych, a także pomaga ich rodzinom biologicznych oraz opiekunom zastępczym, udzielając pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej itp. Od 2015 roku Fundacja udziela również kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym różnorodnymi przestępstwami: aktualnie realizujemy projekt pn. „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu”, w którym beneficjentami pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, mediacyjnej, interwencyjnej, prawnej oraz materialnej są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Jedną z prelegentek będzie koordynatorka projektów z ogromnym doświadczeniem w ich tworzeniu, zdobywaniu funduszy na nie oraz w ich realizacji. Prelegentki przedstawią krótko, jak tworzy się projekty oraz zaprezentują aktualne możliwości zdobywania dotacji przez młodzież np. mikrogranty itp.

STREFA STARTUP Z PASJĄ – zainspiruj się działaniami startupowymi!

Marta Kownacka / LawIT 

Kancelaria LawIT została założona przez Martę Kownacką – radcę prawnego, LL.M, specjalistę w dziedzinie projektów IT, własności intelektualnej, e-commerce oraz zamówień publicznych. Marta zdobywała swoje doświadczenie w zakresie wdrożeń i utrzymań systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, nowych technologii oraz zamówień publicznych w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce, wykonawcy aktywnie uczestniczącego w postępowaniach o zamówienie publiczne. Wieloletnia praca dla największych w Polsce podmiotów w branży e-commerce (operatorów serwisów t.j.: Allegro, Ceneo, OtoMoto, OtoDom, OLX, Agito, Wykop, Sendit) pozwoliła dodatkowo na zdobycie doświadczenia w zakresie prawnych aspektów handlu on-line, własności przemysłowej, danych osobowych, praw konsumentów oraz ochrony konkurencji. Merytoryczna wiedza prawna, wsparta jest doświadczeniem i wiedzą na temat nowych technologii, IT, biznesu, prowadzenia projektów, negocjacji, zarządzania, relacji z klientami, marketingiem oraz kwestiami pracowniczymi. Marta jest członkiem Grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji. Marta mówi biegle po angielsku i rosyjsku.

STREFA SAMORZĄD Z PASJĄ – zainspiruj się działaniami samorządowymi!

Anna Wawdysz / Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. młodzieży i współpracy akademickiej

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. młodzieży i współpracy akademickiej, zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Poznania. Od 2008 r. zajmuje się współpracą Miasta ze środowiskiem akademickim, m.in. w zakresie przyciągania studentów do Poznania i podnoszenia jakości ich kształcenia. Realizuje projekty na rzecz młodzieży i odpowiada za współpracę Miasta z organizacjami młodzieżowymi, w tym Młodzieżową Radą Miasta Poznania. Jako socjolog posiada doświadczenie m.in. w realizacji programów badania jakości życia oraz ewaluacji projektów unijnych. Absolwentka socjologii na UAM, studiów podyplomowych „Lider zmian w mieście” na SWPS, a także z zakresu Public Relations oraz Akademii Trenera w WSB.

Patryk Zakrzewski / Centrum Inicjatyw Senioralnych

Specjalista ds. projektów w poznańskim Centrum Inicjatyw Senioralnych, które jest miejską jednostką organizacyjną działającą na rzecz osób 60+. Odpowiada m.in. za współorganizację corocznego cyklu wydarzeń Senioralni. Poznań oraz targów Viva Seniorzy! Inicjator pierwszej Debaty Pokoleń, w trakcie której drużyny uczniowsko-seniorskie dyskutowały o nowych technologiach w kontekście walki z samotnością. Jako koordynator Akademii Fact-Checkingu w Stowarzyszeniu Demagog wspiera ponadto seniorów i młodzież w rozwoju kompetencji krytycznej analizy przekazów medialnych i weryfikowania informacji.

STREFA HOBBY Z PASJĄ – zainspiruj się działaniami poznańskich hobbystów!

Mateusz Wawrowski / www.mateuszbuduje.pl

Ukończyłem studia magisterskie z zakresu logistyki w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Od dzieciństwa interesuję się klockami LEGO i komunikacją miejską. W wieku 3 lat dostałem pierwszy zestaw klocków LEGO i tak rozpoczęła się moja pasja, która trwa do dziś. Zainteresowanie tramwajami wszczepił we mnie mój wuja Rafał Wawrowski, który zaciekawił mnie swoim hobby. Dzięki temu zrodziła się we mnie chęć bycia motorniczym. To było moje marzenie. W 2016 roku, po skończeniu kursu, zdaniu egzaminu i uzyskaniu pozwolenia do prowadzenia tramwaju zostałem pracownikiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. Wcześniej, bo na początku 2013 roku wpadłem na pomysł, aby połączyć swoje dwie pasje: transport i klocki LEGO. Dzięki specjalnemu programowi komputerowemu zaprojektowałem już ponad 20 modeli z klocków Lego! Są to modele dotyczące transportu, ale nie tylko. Część z nich przygotowuję na zamówienie różnych instytucji i firm, część robię realizując swoje plany i pomysły.

Sylwia Barcicka / Wielkopolski Ośrodek Go „Honte” 

W grę Go gram od kilkunastu lat. Gdy poznawałam ją będąc na 3 roku studiów, nie wiedziałam, że zagości w moim życiu na tak długo. Jestem po Informatyce na Politechnice Poznańskiej. Pracowałam jako programistka, teraz jestem „technical leaderem”. W pracy w ramach działań społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) prowadzę dodatkowo projekt „Meet Go with Cognifide”. Łączę w nim moje hobby (granie w Go) razem z szerzeniem logicznego myślenia wśród dzieci i młodzieży. W ramach tej akcji organizujemy zajęcia z Go w szkole podstawowej Cogito oraz na UAM ( https://www.facebook.com/akademiago.wmi/). Prywatnie jestem żoną i matką dwójki synów. Całą rodzinką gramy w Go. Zapraszam na facebookowy profil naszego Klubu Go Honte: www.facebook.com/honte.poznan oraz na spotkania, które odbywają się dwa razy w tygodniu.

STREFA NAUKA Z PASJĄ – zainspiruj się działaniami poznańskich naukowców!

mgr Natalia Leciejewska, doktorantka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Jestem doktorantką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. W pracy wykorzystuję techniki biologii molekularnej – dopiero tutaj pojęłam te skomplikowane procesy, widząc na własne oczy jak działają. Zajmuję się przede wszystkim rozwiązywaniem problemów badawczych w laboratorium: analiza genów i białek, sprawdzanie ich funkcji w naszych komórkach i tkankach – słowem jak działa nasz organizm. Naukę łączę też z pasją sportową – jestem współautorką książki – podręcznika „Doping w sporcie”. Jestem też dwukrotną finalistką konkursu FameLab – czyli jak przystępnie i ciekawie mówić o nauce.

dr hab. inż. Mikolaj Morzy, prof. Politechniki Poznańskiej

Jest aktualnie profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, gdzie pełni funkcję prodziekana ds. nauki oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego oraz analizy i eksploracji sieci złożonych. Bliska jest mu popularyzacja nauki, dwukrotnie prezentował wykłady na temat uczenia maszynowego w trakcie konferencji TEDx w Poznaniu i Bydgoszczy, jest też jednym z organizatorów cyklicznych spotkań Meetup.ML poświęconych tematyce uczenia maszynowego i zrzeszających ponad 600 entuzjastów uczenia maszynowego. Od 2016 r. zajmuje się praktycznym wdrażaniem metod uczenia maszynowego rozwijając modele i algorytmy rozumienia języka mówionego dla amerykańskiej firmy Avaya – światowego lidera rynku systemów dedykowanych do centrów telefonicznej obsługi. W przeszłości pracował na uniwersytetach w Niemczech (Westfalische-Wilhelms Universitaet Muenster) i USA (Loyola University New Orleans).

STREFA WOLONTARIAT Z PASJĄ – zainspiruj się działaniami wolontaryjnymi!

 

W przypadku dodatkowych pytań – zachęcamy do kontaktu: doradca.zawodowy@lo3.edu.pl.