Home
OKE w Poznaniu

OKE w Poznaniu

Tutaj można dowiedzieć się o wynikach egzaminu maturalnego, m.in:
• Tendencje rozwojowe szkół ponadgimnazjalnych – dostępne w zakładce Badania i ewaluacje oraz w zakładce matura/wyniki i analizy
• Maturalne wskaźniki EWD – dostępne w zakładce matura/wyniki i analizy
• Wyniki szkół – z poszczególnych przedmiotów
• Wyniki powiatów, województwa, okręgu

Link do strony:
oke.poznan.pl