Home
Ubezpieczenie uczniowskie

Ubezpieczenie uczniowskie

Szanowni Państwo,
zbliża się coroczny okres zawierania umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek edukacyjnych i wychowawczych na terenie Miasta Poznań.  Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w tym roku oferty oraz ulotki dotyczące ubezpieczenia NNW  przekazujemy tylko w wersji elektronicznej (nie będą dostępne jak w latach ubiegłych w Wydziale Oświaty Miasta Poznania).
W trosce o zapewnienie najlepszej ochrony dzieciom i młodzieży, a także w celu sprostania oczekiwaniom rodziców i opiekunów prawnych, jak co roku  na naszej stronie www.ubezpieczdziecko.pl znajdziecie Państwo przygotowaną ofertę ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok 2020/2021.
Zwracamy  jednocześnie uwagę, iż we wszystkich wskazanych wariantach ubezpieczenia NNW –  Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby  dotyczy również pobytu w szpitalu w wyniku zachorowań wirusowych czy zakaźnych.