Home
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Program wychowawczo-profilaktyczny III LO 2020-2021

Rozwinięcie punktu XI. Programu wychowawczo-profilaktycznego znajduje się w programie realizacji doradztwa zawodowego w szkole w 2020-2021 roku: LINK (proszę kliknąć).