Home
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Czasem zwykła rozmowa, jest początkiem zmiany.

Pozwala spojrzeć na trudności z innej perspektywy.

Zobaczyć różne możliwości.

 

Zapraszamy uczniów, którzy chcą:

 • porozmawiać o tym, co ich niepokoi,
 • spojrzeć na swoje sprawy z różnych stron,
 • przezwyciężyć lęki i obniżony nastrój,
 • zwiększać umiejętności rozwiązywania trudnych spraw,
 • rozwijać swoją inteligencję emocjonalną,
 • tworzyć dobre relacje,
 • świadomie wybrać drogę dalszego kształcenia,

oraz rodziców:

 • pragnących rozwijać swoje umiejętności wychowawcze,
 • chcących skutecznie wspierać swoje dzieci w trudnych sytuacjach życiowych,
 • których niepokoją zachowania i wyniki w nauce ich dzieci.

 

Zachęcamy do współpracy z nami.

Jesteśmy do dyspozycji zarówno podczas konsultacji osobistych w szkole, jak i konsultacji on-line.

Ze względu na obecną sytuację prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy (podany poniżej)

lub telefoniczny (61 852 46 50) w celu omówienia szczegółów.

 

 

Julia Paszkiewicz – psycholog (julia.paszkiewicz@lo3.edu.pl)

poniedziałki: godz. 10:00-14:00

wtorki: godz. 10:00-16:00

środy: godz. 9.00-14.30

czwartki: godz. 10:00-14:30

piątki: godz. 9.00-14.00

 

Aleksandra Misiak – psycholog (aleksandra.misiak@lo3.edu.pl)

poniedziałki: godz. 8.30-15:30

wtorki: godz. 8.00-12:30

środy: godz. 8.00-13:30

piątki: godz. 8:00-13:00

 

Katarzyna Banaszak – doradca zawodowy (doradcazawodowy@lo3.edu.pl)

poniedziałki: godz. 12.00-15.30

wtorki: godz. 8.00-12:00

środy: godz. 12:30-16:00

Aktualne, zrealizowane oraz zaplanowane inicjatywy z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole: LINK (proszę kliknąć).

 

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 8 w Poznaniu.

Uczniowie i ich rodzice mogą skorzystać z jej usług zarówno w zakresie diagnozy trudności, poradnictwa, jak i wsparcia terapeutycznego.

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 w Poznaniu, os. Rusa 56/d1,

tel. 61 670 40 39;   http://www.ppp8-poznan.pl/

 

Inne instytucje, służące wsparciem:

 1. Specjalistyczny Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego, os. Przyjaźni 134, 61 8230791 (konsultacje, pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla młodzieży).
 2. Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, os. Kosmonautów 110, tel. 61 8203323 ( psychoterapia indywidualna, grupowa, małżeńska, rodzinna).
 3. Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w  Poznaniu,   Michała Sobeskiego 2, tel. 61 868 72 27.
 4. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Fundacji Familijny Poznań,        Kasprzaka 16, tel. 61 865 54 35 (konsultacje, porady psychologiczne i prawne dla ofiar                                i świadków przemocy).
 5. Poradnia Odwykowa dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu, ul. Litewska 8, tel. 61 8484145.
 6. Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Leczenia Uzależnień TERMEDICA, Bolesława Chrobrego 101, tel. 61 822 56 03, 61 622 23 77, 61 820 80 60.
 7. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Psychicznego KATHARSIS, ul. Kórnicka 24, 881 551 771.
 8. Biuro Porad Obywatelskich, ul. Słowackiego 13/26, tel. 61 8436970 (bezpłatna pomoc prawna).
 9. Punkt Konsultacyjny „Caritas” dla Młodzieży Uzależnionej, Rynek Wildecki 4a, tel. 61 835 68 51.
 10. Fundacja Pomocy Samotnej Matce „Pro Vita”, ul. Garbary 22, tel. 61 8530587.
 11. Centrum Zdrowia Rodziny, ul. Ziembicka 1a, lok 1, tel. 61 8689537.
 12. Poradnia Profilaktyki i Uzależnień Lekowych, ul .Słowackiego 43, tel. 61 8699231.
 13. Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Niedziałkowskiego 30, tel. 8354865, – 66.
 14. Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”, ul. Sienkiewicza 11; tel. 61 843 33 98.
 15. Centrum Profilaktyki Uzależnień al. Marcinkowskiego 21, tel. 61 855 73 54     (poradnictwo, psychoterapia, program terapeutyczny, konsultacje, wywiady, testy na obecność narkotyków i wirusa HIV).
 16. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Garbary 97/2, tel. 61 855 22 70.
 17. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
 18. Telefon Zaufania dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100
 19. Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny 116 123
 20. Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 800 120 226
 21. Anonimowa Policyjna Linia Specjalna – ZATRZYMAĆ PRZEMOC 800 120 148
 22. Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu – 800 12 12 12