Home
Regulamin funkcjonowania III LO w Poznaniu w okresie pandemii od 1 września 2021 r. oprac. na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny

Regulamin funkcjonowania III LO w Poznaniu w okresie pandemii od 1 września 2021 r. oprac. na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny

Regulamin funkcjonowania III LO w czasie pandemii od 1 września 2021(proszę kliknąć, aby otworzyć).