Home
WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW

WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW

Szanowni Państwo Absolwenci,

z okazji Jubileuszu 100-lecia Naszej Alma Mater zwracamy się do Państwa

z prośbą o nadsyłanie wspomnień w czasów szkoły. Chcielibyśmy opublikować Państwa wspomnienia jako osobne wydawnictwo  pod koniec roku jubileuszowego.

Prosimy o nadsyłanie Państwa tekstów na adres: jubileusz@lo3.edu.pl

Jednocześnie prosimy o wypełnienie i załączenie poniższego formularza zgody na publikację Państwa wizerunku i danych osobowych.

zgoda_wizerunek-dane