Home
Hymn

Hymn

Hymn naszej szkoły został napisany przez F. Nowowiejskiego specjalnie z okazji
poświęcenia jej budynku i sztandaru

św. Jana Kantego w dniu 5 maja 1923r.
Słowa pieśni ułożyła W. Szalay-Groele.
Polonez triumfalny
Słowa: W. Szalay – Groele
Muzyka: F. Nowowiejski

W górę serca ! W górę czoła !
Oto w nowe wchodzim progi,
Kędy dotąd Niemiec władał,
Jego duch panował wrogi
Dziś nas inny wita znak,
Nasz zwycięski , srebrny ptak.
Biały orle, w górę wzleć,
Hen w podniebny słońca żar
Duchy nasz z sobą wiedź
Gdzie króluje piękna czar
Kędy Polsce złożym w dani
Czystych serc płomienny żar
Więc do czynu, więc do dzieła
Duch zapory rwie i tamy
Co nam obca przemoc wzięła
Zdobyliśmy i nie damy

Czy słyszysz tam Husarii głuchy grzmot
Czy czujesz krew, czy czujesz dym i kurz i pot?
To dziady twe w rycerski tan
Ruszyli z śmierci drwiąc i ran
O Polskę bohaterski toczyć bój
Krwawy bój ! Krwawy bój!
I kiedy ją dziś otoczył wrogów rój
Obronił ją prawnuków krwawy, ciężki znój
Krwawy bohaterski znój!
Polska żyje, Polska żyje,
Polska żyje i żyć będzie!

Bo my ojców wielkich syny,
Dżwigniem dalej znak ich święty,
W nowe strojąc do wawrzyny,
Niosąc dumny i nietknięty.
Czy w podniebny rwąc się lot,
Czy imając pracy młot,
W każdym czasie , każdym dniu,
Przy tym znaku pragniem stać!
Żywot swój oddajem mu.
W jego czci pragniemy trwać.
Z jego wielkiej, dawnej chwały,
Moc i wiarę będziem brać
Przecz więc smutki, waśni, żale !
Niechaj tryumf zabrzmi wszędzie;
W sercach naszych królująca,
Polska żyje i żyć będzie!