Home
Wybieram efizykę

Wybieram efizykę

ef

Nasza szkoła  została zakwalifikowana do projektu fizycznego „Wybieram eFizykę”. Jest to kurs, który powstał w ramach projektu  o tej samej nazwie – program blended  learningowy podnoszący kluczowe kompetencje uczniów szkół ponadgimnazjalnych  w zakresie fizyki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt jest realizowany od maja 2010 roku. Od kwietnia 2011 ruszył jego kluczowy element , czyli 2,5-roczny program edukacyjny. Bierze w nim udział ponad 1800 uczniów zainteresowanych fizyką na poziomie rozszerzonym, którzy będą zdawać maturę z tego przedmiotu w 2013 roku.
Każdy jego uczestnik otrzymał bezpłatny, pełny dostęp do narzędzi multimedialnych, w tym kursu „Fizyka – kurs maturalny” oraz uzupełniającego go kursu „Wybieram eFizykę”.  W ramach tego programu moduł Statystyki pozwala na uzyskanie precyzyjnych informacji o korzystaniu z zasobów udostępnionych w ramach Platformy.  Nauczyciel może, dzięki generatorom raportów indywidualnych oraz zestawieniom statystycznym, kontrolować postępy w nauce swoich uczniów. Kurs „Wybieram Fizykę” to prawie 700 ekranów statycznych, 33 filmy oraz ponad 100 animacji. Sprawdzenie przyswojonej wiedzy umożliwia 116 zadań interaktywnych i 66 zadań rachunkowych ze wskazówkami eksperta i pełnymi rozwiązaniami.
W ramach projektu otrzymaliśmy niezbędne  narzędzia i pomoce dydaktyczne, w tym:

nowoczesny interaktywny i multimedialny kurs fizyki, z którym uczniowie będą pracować samodzielnie metodą e-learningu;

zestawy doświadczalne dla szkoły o wartości około 14 000 zł, za pomocą których na 30 spotkaniach uczniowie wykonują wszystkie doświadczenia uwzględniane w pytaniach maturalnych;

przewodnik po kursie oraz materiały dydaktyczne, m.in. innowacyjne sprawdziany umożliwiające uczniom samodzielną kontrolę postępów;

wsparcie merytoryczne ekspertów wydawnictwa ZamKor, lidera na rynku wydawnictw przyrodniczych

W trakcie trwania projektu uczniowie mają okazję spotykać się z pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej – dr Adamem Buczkiem, który prowadzi wykłady i demonstracje dla  20 naszych uczniów z klasy II a i II c .

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w naszej szkole w soboty w wyznaczonych wcześniej terminach.