Home
Plany zajęć akademickich 2017/2018

Plany zajęć akademickich 2017/2018

Przedmioty humanistyczne:

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1d ( przedmioty wiodące: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) w roku szkolnym 2017/2018

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Adama Mickiewicza  w Poznaniu

Przedmiot: język polski

Nauczyciel przygotowujący plan: Agnieszka Nowakowska

okres I i II

Lp Zakres zajęć Tematyka Liczba godzin lek. Termin i miejsce zajęć Imię i nazwisko wykładowcy
1. Teoria literatury Przekład literacki 2

XI 2017

III LO

mgr Weronika Szwebs
2. Teoria literatury Przekład literacki 2

I 2018

UAM

prof. Ewa Kraskowska
3. Kształcenie językowe Etyka w komunikacji 2

III/IV 2018

III LO

dr Monika Grzelka
4. Historia literatury Temat poda wykładowca 2

IV 2018

UAM

dr hab. Beata Przymuszała
5. Historia literatury Humanistyka cyfrowa 2

V 2018

UAM

dr Tomasz Umerle

                                                                                   koordynator: Agnieszka Nowakowska

 

 

 Plan zajęć akademickich dla klasy 2d ( przedmioty wiodące: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) w roku szkolnym 2017/2018

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przedmiot: język polski

Nauczyciel przygotowujący plan: Agnieszka Nowakowska

okres I i II

Lp Zakres zajęć Tematyka Liczba godz.lek. Termin i miejsce zajęć Imię i nazwisko wykładowcy
1. Teoria literatury Przekład literacki 2

XI 2017

III LO

dr Weronika Szwebs
2. Historia literatury Poezja w mediach 2

XII 2017

III LO

dr Lucyna Marzec
3. Teoria literatury Przekład literacki 2

I 2018

UAM

prof. Ewa Kraskowska
4. Historia literatury Temat poda wykładowca 2

III 2018

UAM

dr hab. Beata Przymuszała
5. Kształcenie językowe Etyka w komunikacji 2

III/IV 2018

III LO

dr Monika Grzelka
6. Historia literatury Temat poda wykładowca 2

IV 2018

UAM

dr hab. Beata Przymuszała
7. Historia literatury Humanistyka cyfrowa 2

V 2018

UAM

dr Tomasz Umerle

                                                                                      koordynator: Agnieszka Nowakowska

 

 

 

 Plan zajęć akademickich dla klasy 3d ( przedmioty wiodące: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) w roku szkolnym 2017/2018

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Adama Mickiewicza  w Poznaniu

Przedmiot: język polski

Nauczyciel przygotowujący plan: Agnieszka Nowakowska

okres I i II

Lp Zakres zajęć Tematyka Liczba godz.lek. Termin i miejsce zajęć Imię i nazwisko wykładowcy
1. Historia literatury Poezja w mediach 2

XII 2017

III LO

dr Lucyna Marzec
2. Teoria literatury Przekład literacki 2

I 2018

UAM

prof. Ewa Kraskowska
3. Kształcenie językowe Etyka w komunikacji 2

III/IV 2018

UAM

dr Monika Grzelka
4. Historia literatury Temat poda wykładowca 2

IV 2018

UAM

dr hab. Beata Przymuszała
5. Historia literatury Humanistyka cyfrowa 2

IV 2018

UAM

dr Tomasz Umerle
6. Historia literatury Wykłady powtórkowe wg propozycji wg harmonogramu wg propozycji UAM

 

koordynator: Agnieszka Nowakowska

 

 

 

 

Zajęcia akademickie

Historia 2017/18

Kl. Id

lp. zagadnienie osoba prowadząca termin Liczba godzin
1. Debata oksfordzka – warsztaty Karol Mędak październik 2017 – maj 2018 20h
2. Protokół dyplomatyczny dr Rafał Kamprowski grudzień 2017 2h
3. Współczesność – nawiązania do Antyku Dr Anna Tatarkiewicz marzec 2018 2h
4. Współczesność – nawiązania do Antyku Dr Krzysztof Królczyk listopad 2017 – marzec 2018 3h
5. Metody prezentacji pracownicy Politologii październik 2017 6h
6.

Wyszukiwanie źródeł

w archiwum

mgr S. Olejniczak maj 2018 2h

 

Koordynator merytoryczny

Marek Jekel

 

 

Zajęcia akademickie

Historia 2017/18

Kl. IId

lp. zagadnienie osoba prowadząca termin Liczba godzin
1. Powtórka przed … Pracownicy Instytutu Historii UAM wrzesień 2017 8h
2. Seminarium dla olimpijczyków Dr M. Menz

listopad

2017

4h
3.

Debata oksfordzka

 

K. Mędak październik  2016 – maj 2017 20h
4. Polityka wewnętrzna Rzymu dr. A Tatarkiewicz październik 2017 –marzec 2018 2h
5. Polityka zagraniczna Rzymu dr K. Królczyk grudzień 2017-marzec  2018 3h
6. Dzieje średniowiecznej Polski dr M. Biniaś-Szkopek marzec 2017 – kwiecień 2018 2h
7. Europa w czasach nowożytnych dr I. Kraszewski marzec – maj 2018 4h
8. Polskie obyczaje w czasach nowożytnych dr A.Losik-Sidorska marzec – kwiecień 2018 4h
9. Wyszukiwanie informacji w archiwum Mgr Stefan Olejniczak maj 2018 2h

Koordynator merytoryczny

Marek Jekel

 

 

 Zajęcia akademickie

Historia 2017/18

Kl. IIId

 

lp. zagadnienie osoba prowadząca termin liczba godzin
1. Powtórka przed… Pracownicy Instytutu Historii UAM wrzesień 2017 8h
2. Seminarium dla olimpijczyków dr Mariusz Menz

grudzień

2017

4h
3. Debaty oksfordzkie Karol Mędak październik 2017 – kwiecień 2018 20h
4. Polska myśl  polityczna XIX i XX wieku dr Mariusz  Menz marzec 2018 3h
5.

Stosunki  międzynarodowe

w  XX w.

dr Bartosz  Hordecki marzec 2018 2h

 

 

 

Koordynator merytoryczny

Marek Jekel

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1d (przedmioty wiodące: j. polski, historia, wos)

w roku szkolnym 2017/18

na podstawie porozumienia z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

 

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Violetta Dworecka

Okres (wpisać I lub II): I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

Edukacja medialna

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

 

Manipulacje w mediach

 

 

 

 

 

 

 

Perswazja w reklamie

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabloidyzacja

 

 

 

 

 

 

Wyjście na zajęcia warsztatowe do studia telewizyjnego i radiowego na Morasku

 

 

 

 

 

1,5 h

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

ok. 4h

 

21 listopada 2017 r.

godz. 15.30.

(wtorek)

 

 

 

12 grudnia 2017 r.

Godz. 15.30 (wtorek)

 

 

 

 

Marzec  2018

 

 

 

 

 

czerwiec 2018

 

Dr Marcin Piechocki

 

 

 

 

 

 

 

Dr Marcin Piechocki

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Marcin Piechocki

 

 

 

 

 

Dr Jakub Jakubowski

 

Mgr Piotr Jabłoński

 

 

Uwaga: ze względu na zmieniające się plany zajęć na uczelni i w III LO dokładne daty zajęć w II semestrze zostaną doprecyzowane w późniejszym terminie.

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2d (przedmioty wiodące: j. polski, historia, wos)

w roku szkolnym 2017/18

na podstawie porozumienia z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

 

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Violetta Dworecka

Okres (wpisać I lub II): I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka , prawo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka, prawo

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka, prawo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementy prawa konstytucyjnego w RP

 

 

 

 

 

 

 

Elementy prawa karnego i cywilnego w RP

 

 

 

 

 

 

Obywatelstwo w UE

 

 

 

 

1,5 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 h

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 h

 

14 listopada 2017 godz. 9.50

(wtorek)

 

 

 

 

21 listopada 2017 godz. 9.50

(wtorek)

 

 

 

 

 

Styczeń lub marzec 2018

 

 

 

 

 

 

Dr Adam Jaskulski

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Adam Jaskulski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Adam Jaskulski

 

 

 

 

Uwaga: ze względu na zmieniające się plany zajęć na uczelni i w III LO dokładne daty zajęć w II semestrze zostaną doprecyzowane w późniejszym terminie.

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 3d (przedmioty wiodące: j. polski, historia, wos)

w roku szkolnym 2017/18

na podstawie porozumienia z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

 

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Violetta Dworecka

Okres (wpisać I lub II): I i II

 

Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

 

 

Wyjście na zajęcia warsztatowe do studia telewizyjnego i radiowego na Morasku

 

 

 

 

Ok. 4 h

 

Marzec 2018

 

Dr Jakub Jakubowski

Mgr Piotr Jabłoński

 

 

 

 

Uwaga: ze względu na zmieniające się plany zajęć na uczelni i w III LO dokładne daty zajęć w II semestrze zostaną doprecyzowane w późniejszym terminie.

 

 

 

 

Przedmioty matematyczno – przyrodnicze.

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1c (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka) w roku szkolnym 2017/18

Przedmiot: matematyka i informatyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Rafał Rożek, Anna Jaborkhel

Okres (wpisać I lub II): I

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Podstawy programowania i grafiki komputerowej 12

poniedziałki godz. 15:10 CMBiN sala 431b

gr 1: 23.10, 13.11, 4.12

gr 2: 30.10, 20.11, 11.12

dr inż. Hubert Jopek

Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów

Politechnika Poznańska

2. Algorytmika Podstawowe algorytmy liczbowe, sortowania, struktury danych, programowanie zachłanne i dynamiczne, grafy; podstawy analizy obliczeniowej; przydatne techniki programistyczne 12 poniedziałki godz. 16:50 – 18:20

dr inż. Szymon Wąsik

Instytut Informatyki, Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania

Politechnika Poznańska

3. Warsztaty o tematyce Web Development Mobile Path, Android, iOS vs Windows, Phone, Web path: Fronted, Backend, Game path: Unity, Construct2 12 poniedziałki godz: 18:30

Członkowie Koła Naukowego Grupy Junior .NET

Politechnika Poznańska

Razem: 36

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1a (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka) w roku szkolnym 2017/18

Przedmiot: matematyka i fizyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Małgorzata Rożek, Janusz Pużanowski

Okres (wpisać I lub II): I

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Podstawy programowania i grafiki komputerowej 12

wtorki godz. 15:10 CMBiN sala 431b

gr 1: 24.10, 7.11, 5.12

gr 2: 31.10, 21.11, 12.12

dr inż. Paweł Fritkowski

Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Technicznej

Politechnika Poznańska

Razem: 12

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2c (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka) w roku szkolnym 2017/18

Przedmiot: matematyka i informatyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Rafał Rożek, Anna Jaborkhel

Okres (wpisać I lub II): I i II

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Matematyka Dyskretna Festiwal Matematyki 6 28.09.2017

prof. dr hab. Tomasz Łuczak

prof. dr hab. Michał Karoński

mgr Rafał Bystrzycki

UAM Wydział Matematyki i Informatyki

2. Projekt Potęga Matematyki Zastosowania matematyki w systemach mikroprocesorowych 4

20.10.2017

CMBiN sala 229

godz.15:30

 

dr inż.Tomasz Marciniak

Instytut Automatyki i Robotyki, Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Politechnika Poznańska

3. Algorytmika Podstawowe algorytmy liczbowe, sortowania, struktury danych, programowanie zachłanne i dynamiczne, grafy; podstawy analizy obliczeniowej; przydatne techniki programistyczne 12 poniedziałki godz. 17:00

dr inż. Szymon Wąsik

Instytut Informatyki, Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania

Politechnika Poznańska

4. Algorytmika Programowanie obiektowe w Javie 4 III 2018

dr hab.inż. Marek Wojciechowski

Instytut Informatyki, Zakład Systemów Informatycznych

Politechnika Poznańska

5. Warsztaty o tematyce Web Development Mobile Path, Android, iOS vs Windows, Phone, Web path: Fronted, Backend, Game path: Unity, Construct2 12 poniedziałki godz: 18:30

Członkowie Koła Naukowego Grupy Junior .NET

Politechnika Poznańska

Razem: 38

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2a (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka) w roku szkolnym 2017/18

Przedmiot: matematyka i informatyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Małgorzata Rożek, Janusz Pużanowski

Okres (wpisać I lub II): I

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1.        Kryptografia Splątane kabelki 2 21.11.2017 Prof. dr hab. Tomasz Szemberg, dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, pracownik Katedry Geometrii
  Razem: 2

Plan zajęć akademickich dla klasy 3c (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka) w roku szkolnym 2017/18

Przedmiot: matematyka i informatyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Rafał Rożek, Anna Jaborkhel

Okres (wpisać I lub II): I i II

Lp. Zakres zajęć (inż. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Algorytmika Programowanie obiektowe w Javie 4 III 2018

dr hab.inż. Marek Wojciechowski

Instytut Informatyki, Zakład Systemów Informatycznych

Politechnika Poznańska

2.   Przygotowanie do olimpiady matematycznej 16 Ustalany indywidualnie z zainteresowanymi uczniami

dr Leszek Jankowski

Politechnika Poznańska

Razem: 20

 

Plan zajęć akademickich dla klasy Ic

(przedmioty wiodące: matematyka, informatyka, fizyka)

w roku szkolnym 2017/2018

na podstawie porozumienia

z

Uniwersytetem im. A. Mickiewicza

oraz z Politechniką Poznańską

 

 

 

 

Przedmiot:              fizyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim prof. Krzysztof Grygielem – UAM oraz dr Adamem Buczkiem –  PP) :      mgr Emilia Misch

Okres I i II 

 

 

 

lp Dział programowy tematyka

Liczba

godzin

Termin zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

 

 

 

                                                dr Iwona Iwaszkiewicz – Kostka

UAM – kierownik I PR.Fiz.

 

1.

 

 

Opracowanie doświadczeń

 

Niepewności pomiarowe. Krzywa Gaussa. Regresja.

Prawo Ohma dla odcinka obwodu

 

4

 

13.10

2017

 

 

 

dr  M. Chimczak

 

 

2.

 

Mechanika

 

 

Badanie ruchu jednostajnie zmiennego za pomocą komputerowego zestawu pomiarowego.

 

 

4

 

27.10.

2017

 

 

dr  B. Gębura

 

 

3.

 

Mechanika

 

 

Wyznaczanie prędkości pocisku za pomocą wahadła balistycznego skrętnego.

 

 

4

 

24.11.

2017

 

dr M. Januszczyk

 

 

4.

 

Ośrodki ciągłe

 

 

Pomiar oporu aerodynamicznego ciał o różnych kształtach.

 

 

4

 

15.12.

2017

 

 

dr M. Wiesner

 

5.

 

 

 

Ruch obrotowy

 

 

 

Sprawdzanie II zasady dynamiki ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka.

 

 

4

 

 

 

19.01.

2018

 

 

dr G. Chimczak

 

 

 

6.

 

Ruch obrotowy

 

 

Pomiar sił żyroskopowych i wyznaczanie momentu bezwładności.

 

 

 

4

 

 

9.02

2018

 

 

 

G. Burdziński

 

 

7.

 

 

Ośrodki ciągłe

 

 

Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego metali

 

 

4

 

16.03.

2018

 

 

 

dr M. Wiesner

 

 

8.

 

 

 

Ośrodki ciągłe

 

 

 

 

 

Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru i wagi Jolly’ego.

 

 

 

       4

 

 

 

13.04.

2018

 

 

 

 

dr  B. Gębura

 

 

 

9.

 

Mikrosympozjum

 

Od nauki do działania

 

     5

 

12.01.

2018

 

 

 

UAM

prof. Antoni Wójcik

 

10

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRACJE

 

Termodynamika

 

 

Termodynamika procesów cieplnych

 

     

 

3

 

 

 

 

 

18.11.

2016

 

godz.

14.30

 

 

PP

dr Adam Buczek

 

 

 

 

 

 

11

 

Wycieczka przedmiotowa

 

Toruń – Młyn Wiedzy: „Wykorzystanie fizyki w badaniach kryminalistycznych

 

   

 6

 

30.09. 2017

 

Opiekun:    Ewa Staszak

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy IIc

(przedmioty wiodące: matematyka, informatyka, fizyka)

w roku szkolnym 2017/2018

na podstawie porozumienia

z

 Politechniką Poznańską Wydział Fizyki Technicznej
Politechnika Poznańska / Poznan University of Technology
Wydział Fizyki Technicznej / Faculty of Technical Physics
Katedra Spektroskopii Optycznej / Chair of Optical Spectroscopy
Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland

 

 

 

Przedmiot:              fizyka :    mgr Emilia Misch

 

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim prof.  Aliną Judkowiak i dr Michał Kotkowiak

oraz dr Adamem Buczkiem –  PP

Okres  I i II

 

lp Dział programowy tematyka

Liczba

godzin

Termin zajęć

piątek

godz. 14.00

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

LABORATORIA

 

Elektryczność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwości mechaniczne ciał stałych i cieczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Optyka

 

 

 

 

 

 1. Wyznaczanie pojemności kondensatora za pomocą drgań relaksacyjnych
 2. Badanie właściwości dielektrycznych ciał stałych
 3. Wyznaczanie pętli histerezy ferromagnetyku za pomocą hallotronu
 4. Badanie oddziaływania pola magnetycznego na przewodnik z prądem
 5. Wyznaczanie zależności przewodnictwa od temperatury dla przewodników i półprzewodników.

 

 

 

 

 1. Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru i wagi Jolly’ego.
 2. Wyznaczanie Modułu Sztywności Metodą Dynamiczną.
 3. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej.
 4. Wyznaczanie prędkości rozchodzenia się fal akustycznych w prętach.

5   Wyznaczanie prędkości dźwięku

w powietrzu metodą przesunięcia

fazowego

 

 1. Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej
 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek ze wzoru soczewkowego oraz metodą Bessela.
 3. Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru
 4. Wyznaczenie skuteczności świetlnej wybranych źródeł światła
 5. Badanie widm za pomocą spektroskopu

 

 

 

 

3

 

  

      3

 

 

 

      3

 

    

 

3

 

 

    

 

3

 

 

       

 

     

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

      3

 

 

 

3

 

 

       3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3.11.

2017

 

1.12.

2017

 

12.01.

2017

 

 

2.02.

2018

 

 

 

marzec

2018

 

 

 

 

 

 

3.11.

2017

 

 

 

1.12.

2017

 

12.01.

2018

 

 

2.02.

2018

 

 

marzec

2018

 

 

 

3.11.

2017

 

1.12.

2017

 

12.01.

2017

 

 

2.02.

2018

 

 

marzec

2018

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr  Alina Dutkowiak

PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr  Alina Dutkowiak

PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

DEMONSTRACJE

 

Ruch drgający

 

Drgania i fale (DEM)

     

3

10.11.

2017

dr Adam Buczek

PP

 

 

6.

 

 

 

DEMONSTRACJE

Energia wewnętrzna

 

 

Termodynamika procesów cieplnych (DEM)

 

 

3

 

15.12.2017

 

 

dr Adam Buczek

PP

 

7.

 

DEMONSTRACJE

 

Fizyka kwantowa

 

Elementy fizyki współczesnej (DEM)

     

3

19.01.

2018

dr Adam Buczek

PP

 

8.

 

WYCIECZKA

Astrofizyka

Wycieczka do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach. 6

27.10.

2017

Emilia Misch

 

9.

 

WYCIECZKA

przedmiotowa

 

Wyjście do fabryki Volkswagen. Procesy technologiczne , linie produkcyjne zakładu .

    

4

luty

2018

Opiekun:: Emilia Misch
10

WYCIECZKA

przedmiotowa

Wycieczka do Instytutu Pojazdów Szynowych – Tabor    4

Marzec

2018

Opiekun:: Emilia Misch

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy IIIc

(przedmioty wiodące: matematyka, informatyka, fizyka)

w roku szkolnym 2017/2018

na podstawie umowy o współpracy z Instytutem Fizyki Molekularnej PAN  w Poznaniu

oraz z Politechniką Poznańską w Poznaniu

 

 Przedmiot:              fizyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim prof. Tritt-Goc  PAN  oraz dr Adamem Buczkiem –  PP) :      mgr Emilia Misch

Okres I i II 

 

 

lp

 

Dział programowy

 

tematyka

Liczba

godzin

Termin zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

 

  WYKŁADY I DEMONSTRACJE

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Bryła sztywna

 (DEMONSTRACJE)

 

 

Dualizm korpuskularno falowy

(DEMONSTRACJE)

 

 

 

 

Ruch obrotowy

 

 

 

Elementy fizyki współczesnej

 

 

   6

 

 

27.10. 2017

 

 

 

19.01.2018

 

 

 

 

 

PP dr A. Buczek

 

 

PP dr A. Buczek

 

 

 

 

PRACOWNIA FIZYCZNA  – INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Właściwości  magnetyczne ciał stałych

 

 

 

Fizyka kwantowa

 

 

 

 

Optyka falowa w nanotechnologii

 

Wyznaczanie parametrów termodynamicznych ferromagnetyka z symulacji komputerowej dwuwymiarowego modelu Isinga

 

Jak maszerować równo, czyli o termodynamicznej zasadzie nieoznaczoności Doktorant odpowiedzialny za ćwiczenie: mgr inż. Krzysztof Ptaszyński

 

Zastosowania mikroskopii elektronowej w nanotechnologii

 

Jakościowe badanie powierzchni cienkiej warstwy tlenku niklu (NiO) metodą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS)

 

 

 

Niskoenergetyczna dyfrakcja elektronów na powierzchni monokryształu Ag(111).

 

 

 

    3

 

 

 

    

 

3

 

 

 

 

 

 

 

       3

 

 

 

    

     3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 piątek

godz. 13.00

 

styczeń 2018r.

 

 

 

 

styczeń 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

styczeń 2018r.

 

 

styczeń 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń 2018r.

 

 

opiekun prof. Tritt – Goc

 

dr Patryk Florków

 

 

 

 

mgr inż. Krzysztof Ptaszyński

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Łukasz Frąckowiak

 

 

mgr inż. Agnieszka Marczyńska

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Paweł Wojciechowski

 

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1e (przedmioty wiodące: biologia, chemia)

w roku szkolnym 2017/2018

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Akademią Wychowania Fizycznego oraz Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

 

Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): mgr Teresa Kolasińska

Okres:            I i II

 

Lp Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka

tyg.

liczba

godz.

lekc.

 

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Fizjologia Badania wydolnościowe 2 Do uzgodnienia

Dr Jakub Kryściak

Zakład Fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

2. Genetyka Tasowanie genomowe 2 Do uzgodnienia

mgr inż.Aleksandra Wawro

Zakład Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

3. Genetyka Genetyka Kliniczna 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab.

Maciej Krawczyński

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5. Ekologia Państwa roślinne i biomy – Palmiarnia Poznańska 2 Do uzgodnienia Pracownik naukowy Palmiarni Poznańskiej

Dodatkowo, jeżeli prof. Czesław Bałaszak będzie dysponował czasem – wykład z roztoczy

oraz wykład prof. Arnolda Jarczewskiego z chemii.

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2f

przedmioty wiodące: biologia, chemia

w roku szkolnym 2017/2018

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Akademią Wychowania Fizycznego

 

Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): Teresa Kolasińska

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Botanika Torfowce i wątrobowce 4 Do uzgodnienia

dr Piotr Górski

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2. Botanika Dendrologia 2 Do uzgodnienia

Dr Piotr Kosiński

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

3. Botanika Protistae 2 Do uzgodnienia

Dr Sofia Celewicz – Gołdyn

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

4. Zoologia Parazytologia 2 Do uzgodnienia

Dr Wojciech Jarosz

Zakład Biologii i Ochrony Środowiska

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

5. Fizjologia PCR 2 Do uzgodnienia

Dr Wojciech Jarosz

Zakład Biologii i Ochrony Środowiska

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznainiu

6. Fizjologia człowieka Botanika Farmaceutyczna 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab. Jaromir Budzianowski

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

7. Fizjologia człowieka Anatomia – ćwiczenia 2 Do uzgodnienia

dr Jarosław Sobański

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

8. Fizjologia człowieka Fizjoterapia 2 Do uzgodnienia

Dr Ewa Gajewska

Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

9. Fizjologia człowieka Stomatologia 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab. Maria

Borysewicz-Lewicka

Klinika Stomatologii zachowawczej i periodontologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

10. Botanika Rośliny Ogrodu Botanicznego w Poznaiu 2 Czerwiec 2017 Pracownik naukowy Ogrodu Botanicznego w Poznaniu

 

Dodatkowo, jeżeli prof. Czesław Bałaszak będzie dysponował czasem – wykład z roztoczy

oraz wykład prof. Arnolda Jarczewskiego z chemii.

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 3e (przedmioty wiodące: biologia, chemia)

w roku szkolnym 2017/2018

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaiu.

 

Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): Teresa Kolasińska

Okres I i II

 

Lp Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka

tyg.

liczba

godz.

lekc.

 

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

2. Fizjologia człowieka Teoria sportu – pomiary zdolności motorycznych 2 Do uzgodnienia

Dr Krzysztof Karpowicz

Zakład Teorii Sportu

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaiu

3. Mikrobiologia Rozpoznawanie i barwienie bakterii. 3 Do uzgodnienia dr Katarzyna Głuchowska
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4. Fizjologia Fizjologia i dysfunkcje układu ruchu. 2 Do uzgodnienia

Prof.dr hab.Jacek Lewandowski

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

5. Fizjologia Anatomia człowieka 2 Do uzgodnienia

Dr Małgorzata Waszak

Zakład Anatomii

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaiu

6. Biochemia Analiza wyników badania krwi 2 Do uzgodnienia

Dr Tomasz Podgórski

Zakład Biochemii

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaiu

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1e (przedmioty wiodące: biologia, chemia)

w roku szkolnym 2016/2017

 

Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): mgr Mikołaj Komorowski

Okres:            I i II

 

Lp Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka

tyg.

liczba

godz.

lekc.

 

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Fizjologia Badania wydolnościowe 2 Do uzgodnienia

Dr Jakub Kryściak

Zakład Fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

2. Genetyka Tasowanie genomowe 2 Do uzgodnienia

mgr inż.Aleksandra Wawro

Zakład Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

3. Genetyka Genetyka Kliniczna 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab.

Maciej Krawczyński

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5. Ekologia Państwa roślinne i biomy – Palmiarnia Poznańska 2 Do uzgodnienia Pracownik naukowy Palmiarni Poznańskiej

Dodatkowo, jeżeli prof. Czesław Bałaszak będzie dysponował czasem – wykład z roztoczy.

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2f

przedmioty wiodące: biologia, chemia

w roku szkolnym 2016/2017

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Akademią Wychowania Fizycznego

 

Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): Mikołaj Komorowski

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Botanika Mszaki 2 Do uzgodnienia

dr Piotr Górski

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2. Botanika Dendrologia 2 Do uzgodnienia

Dr Piotr Kosiński

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

  Botanika Protistae 2 Do uzgodnienia

Dr Sofia Celewicz – Gołdyn

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

3. Zoologia Parazytologia 2 Do uzgodnienia

Dr Wojciech Jarosz

Zakład Biologii i Ochrony Środowiska

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

4. Fizjologia PCR 2 Do uzgodnienia

Dr Wojciech Jarosz

Zakład Biologii i Ochrony Środowiska

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznainiu

5. Fizjologia człowieka Anatomia – wykład 2 Do uzgodnienia

Dr Joanna Łupicka

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

6. Fizjologia człowieka Botanika Farmaceutyczna 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab. Jaromir Budzianowski

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

7. Fizjologia człowieka Anatomia – ćwiczenia 2 Do uzgodnienia

dr Joanna Łupicka

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

8. Fizjologia człowieka Fizjoterapia 2 Do uzgodnienia

Dr Ewa Gajewska

Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

9. Fizjologia człowieka Stomatologia 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab. Maria

Borysewicz-Lewicka

Klinika Stomatologii zachowawczej i periodontologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

10. Botanika Rośliny Ogrodu Botanicznego w Poznaiu 2 Czerwiec 2017 Pracownik naukowy Ogrodu Botanicznego w Poznaniu

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 3f (przedmioty wiodące: biologia, chemia)

w roku szkolnym 2016/2017

 

Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): Teresa Kolasińska

Okres I

 

Lp Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka

tyg.

liczba

godz.

lekc.

 

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Fizjologia człowieka Neurologia kliniczna 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab. Wojciech Kozubski

Katedra Neurologii klinicznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1. Fizjologia człowieka Kardiologia 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab.

Henryk Wysocki

Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

2. Fizjologia człowieka Teoria sportu – pomiary zdolności motorycznych 2 Do uzgodnienia

Dr Krzysztof Karpowicz

Zakład Teorii Sportu

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaiu

3. Mikrobiologia Rozpoznawanie i barwienie bakterii. 3 Do uzgodnienia dr Katarzyna Głuchowska
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4. Fizjologia Fizjologia i dysfunkcje układu ruchu. 2 Do uzgodnienia

Prof.dr hab.Jacek Lewandowski

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

5. Fizjologia Anatomia człowieka 2 Do uzgodnienia

Dr Małgorzata Waszak

Zakład Anatomii

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaiu

6. Biochemia Analiza wyników badania krwi 2 Do uzgodnienia

Dr Tomasz Podgórski

Zakład Biochemii

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaiu

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1B (przedmioty wiodące: geografia, matematyka)

w roku szkolnym 2017/18

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza

 

Przedmiot: geografia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Krzysztof Kubacki

Okres (wpisać I lub II): cały rok szkolny

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Geografia fizyczna:

Hydrologia, Meteorologia,

Kartografia,

Ochrona środowiska,

Biogeografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartografia i topografia,

Biogeografia,

Geografia gleb,

Gleboznawstwo,

Geologia,

Sozologia,

Geomorfologia

Pomiary hydrologiczne i meteorologiczne z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.

 

Pomiary kartograficzne z wykorzystaniem odbiorników GPS.

 

Pomiary masy drzewnej z wykorzystaniem wysokościomierza i innych urządzeń.

 

Analiza metod ochrony środowiska na przykładzie Wolińskiego Parku Narodowego.

 

Podstawy sozologii – analiza i tworzenie map sozologicznych i topograficznych.

 

Działalność stacji monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce.

 

Formy ochrony przyrody w Polsce.

 

 

Zajęcia mają charakter modułowy.

Trwają łącznie 2 dni, czyli 12 godzin lekcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia mają charakter modułowy.

Trwają łącznie 2 dni, czyli 12 godzin lekcyjnych.

Wiosna 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-29.10.

2017

dr Jacek Tylkowski

dr Mariusz Samołyk

 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Lech Kaczmarek

dr Michał Lorenc

dr Renata Dondajewska

Wydział Biologii,

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2B (przedmioty wiodące: geografia, matematyka)

w roku szkolnym 2017/18

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1B (przedmioty wiodące: geografia, matematyka)

w roku szkolnym 2017/18

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza

 

Przedmiot: geografia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Krzysztof Kubacki

Okres (wpisać I lub II): cały rok szkolny

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Geografia fizyczna:

Hydrologia, Meteorologia,

Kartografia,

Ochrona środowiska,

Biogeografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartografia i topografia,

Biogeografia,

Geografia gleb,

Gleboznawstwo,

Geologia,

Sozologia,

Geomorfologia

Pomiary hydrologiczne i meteorologiczne z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.

 

Pomiary kartograficzne z wykorzystaniem odbiorników GPS.

 

Pomiary masy drzewnej z wykorzystaniem wysokościomierza i innych urządzeń.

 

Analiza metod ochrony środowiska na przykładzie Wolińskiego Parku Narodowego.

 

Podstawy sozologii – analiza i tworzenie map sozologicznych i topograficznych.

 

Działalność stacji monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce.

 

Formy ochrony przyrody w Polsce.

 

 

Zajęcia mają charakter modułowy.

Trwają łącznie 2 dni, czyli 12 godzin lekcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia mają charakter modułowy.

Trwają łącznie 2 dni, czyli 12 godzin lekcyjnych.

Wiosna 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-29.10.

2017

dr Jacek Tylkowski

dr Mariusz Samołyk

 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Lech Kaczmarek

dr Michał Lorenc

dr Renata Dondajewska

Wydział Biologii,

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

Przedmiot: geografia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Krzysztof Kubacki

Okres (wpisać I lub II): cały rok szkolny

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Geografia fizyczna:

Kartografia,

Ochrona środowiska

 

 

 

 

 

 

 

Turystyka na świecie

 

Pomiary kartograficzne z wykorzystaniem odbiorników GPS

 

Modelowanie kartograficzne z wykorzystaniem programów GIS

 

 

Rozwój turystyki na świecie

 

Turystyka w krajach egzotycznych

Zajęcia mają charakter modułowy.

Liczba godzina uzależniona od oferty UAM

 

Listopad 2017,

 

 

Wiosna 2018

 

 

 

 

 

Marzec/

Kwiecień 2018

 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy I E

w roku szkolnym 2017/18

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc. Termin zajęć dostoso-wany do planu lekcji

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Uniwersytet Medyczny

 

1 Leki ABC  farmacji (wykład)

2×45 min.

 

Maj 2017

 

prof. J. Lulek

 

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy

2  

Kwasy, zasady, sole – wykrywanie, otrzymywanie i badanie właściwości chemicznych. Ćwiczenia laboratoryjne.

 

3×45 min  

 

Politechnika Poznańska

3

 

Źródła energii

Co wojny robią przyrodzie 45 min. dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski
4 Środki czystości i kosmetyki Chemia zapachu 45 min. dr inż. Beata Strzemiecka

 

Plan zajęć akademickich dla klasy I F

w roku szkolnym 2017/18

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc. Termin zajęć dostoso-wany do planu lekcji

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Uniwersytet Medyczny

 

1  

Inauguracji zajęć dydaktycznych

Migrena – znaczenie społeczne objawy, leczenie

3×45 min.

10.2017

 

prof. dr hab. Wojciech Kozubski, Katedra i Klinika Neurologii UMP
2 Leki ABC  farmacji (wykład)

2×45 min.

 

 

Maj 2017

 

prof. J. Lulek

 

 

 

3   Zajęcia biblioteczne

2×45 min.

 

mgr Maria Kuczkowska

 

Uniwersytet Przyrodniczy

4  

Kwasy, zasady, sole – wykrywanie, otrzymywanie i badanie właściwości chemicznych. Ćwiczenia laboratoryjne.

 

3×45 min  

 

Politechnika Poznańska

5 Źródła energii

Co wojny robią przyrodzie

 

45 min. dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski
6 Środki czystości i kosmetyki Chemia zapachu 45 min. dr inż. Beata Strzemiecka

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy II E

w roku szkolnym 2017/18

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Politechnika Poznańska

 

1   Substancje chemiczne a środowisko 45min.

dr inż.  Anna Praus

 

2   Biotechnologia przemysłowa 45min.

dr inż.

Łukasz Ławniczak

3   Nadużywanie substancji nootropowych i ich wpływ na środowisko 45min. mgr inż. Marta Woźniak-Karczewska

 

Uniwersytet Przyrodniczy

 

4   Mydła. Oznaczanie twardości wody. Ćwiczenia laboratoryjne.

3×45

min.

 

14.10.2017  
5  

Elementy analizy chemicznej – warsztaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3×45 min. 8.11.2017  
Uniwersytet Medyczny
6   Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych 5×45 min  

 

Wycieczka fakultatywna

 

7   Centrum Chemii w Małek skali Toruń 5×45 min

Wrzesień 2017

 

 

 

Polska Akademia Nauk

 

8   „PAN” z Wieniawskiego zaprasza 4×45 min

Listopad 2017

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy II F

w roku szkolnym 2017/18

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Uniwersytet Medyczny

 

1  

Zajęcia w klinikach

 

Katedra i Klinika Neurologii, Neurochirurgii , Neurotraumatologii oraz Wieku Rozwojowego

7×45

min.

 
2  

Botanika Farmaceutyczna

(zajęcia seminaryjne)

 

2×45

min.

dr Anna Budzianowska
3   Analityka Medyczna

2×45

min.

dr Ewa Totoń
    Symulacja medyczna

2×45 min.

 

Ziemowit Gólski

 

Politechnika Poznańska

 

4

 

 

Substancje chemiczne a środowisko

45min.

 

 

 

dr Anna Praus

 

Uniwersytet Przyrodniczy

 

5  

Mydła. Oznaczanie twardości wody. Ćwiczenia laboratoryjne.

Analiza instrumen

talna – kolorymetryczne oznaczenie żelaza III ćwiczenia laboratoryjne

3×45 min

 

 

 

3×45 min

 

14.10. godz. 10.00

 

 
6   Czy wiem co jem? Wykrywanie związków organicznych w żywności. Ćwiczenia laboratoryjne. 3x 45 min. 28.11. 2017  

 

Plan zajęć akademickich dla klasy III E

w roku szkolnym 2017/18

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Uniwersytet Przyrodniczy

1   Oczyszczanie substancji – zajęcia laboratoryjne 3×45 min.  
2

 

 

 

 

Redoksometria – ćwiczenia laboratoryjne 3×45 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy III F

w roku szkolnym 2017/18

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Uniwersytet Przyrodniczy

1   Oczyszczanie substancji – zajęcia laboratoryjne 3×45 min.  
2

 

 

 

 

Redoksometria – ćwiczenia laboratoryjne 3×45 min.