Home
O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Istotnym elementem procesu wychowawczego w III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Kantego jest budowanie więzi międzypokoleniowych.Efektem tych wysiłków stało się powołanie do życia Stowarzyszenia Wychowanków III Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Poznaniu, które formalnie zostało zarejestrowane w lutym 2004 r. Podkreślić należy, że szkołę ukończyło wielu wybitnych absolwentów, znanych obecnie m.in. ze świata nauki, kultury i służby publicznej.
Działalność Stowarzyszenia to przede wszystkim systematyczna współpraca z Katarzyną Kordus, dyrektorem III LO i Gronem Pedagogicznym. Znani Absolwenci często zapraszają uczniów wraz z nauczycielami do udziału w bardzo interesujących przedsięwzięciach kulturalnych, artystycznych czy też naukowych, czego najlepszym przykładem jest Prezes Stowarzyszenia – prof. dr hab. Andrzej Sakson (Matura 1971), który nieustannie zaprasza nauczycieli i młodzież na różnego rodzaju seminaria, konferencje tematyczne, organizowane w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, w którym prof. Andrzej Sakson pełni funkcję dyrektora. Do najbardziej interesujących dla uczniów przedsięwzięć, w których mogli wziąć udział dzięki życzliwości prof. Andrzeja Saksona, zaliczyć należy spotkania z prof.. Władysławem Bartoszewskim i Radosławem Sikorskim.
Do tradycji III LO zaliczyć należy świąteczne kolędowanie organizowane przez Dyrektora szkoły oraz uczniów i nauczycieli specjalnie dla Absolwentów. Termin bożonarodzeniowego spotkania ustalany jest zawsze już jesienią i publikowany na stronie internetowej szkoły.
Wszystkich zainteresowanych działalnością w Stowarzyszeniu prosimy o kontakt na adres e-mailowy: lo3poz@gmail.com