Home
Wykaz instytucji mogących wspierać rodziców i uczniów

Wykaz instytucji mogących wspierać rodziców i uczniów

Wykaz instytucji mogących wspierać rodziców i uczniów.

 1. Biuro Porad Obywatelskich, ul. Słowackiego 13/26, tel. 8436970

(bezpłatna pomoc prawna na zapisy telefoniczne)

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Ratajczaka 5 (pomoc materialna)
 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 8, os. Rusa 56/d1, tel. 874 95 78

(diagnoza niepowodzeń szkolnych i poradnictwo)

 1. IX Sąd Rodzinny i Nieletnich, ul. Wawrzyniaka 40, tel. 6473547
 1. Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, os. Kosmonautów 110, tel. 8203323

( psychoterapia indywidualna, grupowa, małżeńska, rodzinna)

 1. Poradnia Terapii Uzależnień, Pl. Kolegiacki, Filia Piątkowo przy Parafii Opatrzności Bożej, środa 17.00-18.00
 1. Punkt Konsultacyjny „Caritas” dla Młodzieży Uzależnionej – Rynek Wildecki 4a, tel. 835 68 51
 1. Fundacja Pomocy Samotnej Matce „Pro Vita”, ul. Garbary 22, tel. 8530587

( pomoc żywnościowa, prawna, emocjonalna)

 1. Psychoterapia Problemów Osobistych i Kryzysów Małżeńskich ( Centrum Zdrowia Rodziny) ul. Ziembicka 1a lok 1, tel. 8689537
 1. Poradnia Odwykowa dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu,

ul. Litewska 8, tel. 8484145

 1. Poradnia Profilaktyki i Uzależnień Lekowych, ul .Słowackiego 43, tel. 699231
 1. Specjalistyczny Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego, os. Przyjaźni 134, tel. 8230791 ( konsultacje, pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży)

 2. Anonimowi Alkoholicy”- grupy dla rodzin i dzieci, ul. Litewska 8

 1. Poradnia Antynikotynowa, ul. Słowackiego 43, tel. 8436329

MONAR – pl. Asnyka 2, tel. 8476329

 1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD, ul. Bosa 10 przy SP 10, tel. 697691713 czwartek 17.30-19.30
 1. Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR

( poradnictwo, psychoterapia, konsultacje lekarskie, programy terapeutyczne itp.),

ul. Grunwaldzka 55, tel. 8679803

 1. Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Niedziałkowskiego 30, tel. 8354865, – 66
 1. Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 0800120002
 1. Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży „Klub”, ul. Sienkiewicza 11
 2. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Fundacji Familijny Poznań, ul. Kasprzaka 16, tel. 865 54 35

( konsultacje, porady psychologiczne i prawne dla ofiar i świadków przemocy)

 1. Centrum Profilaktyki Uzależnień

poradnictwo, psychoterapia, program terapeutyczny, konsultacje, wywiady, testy na

obecność narkotyków i wirusa HIV (bezpłatne, anonimowe)

al. Marcinkowskiego 21, 61-745 Poznań, tel. (061) 855 73 54