Home
Wykaz instytucji mogących wspierać rodziców i uczniów

Wykaz instytucji mogących wspierać rodziców i uczniów

Wykaz instytucji mogących wspierać rodziców i uczniów

 1. Biuro Porad Obywatelskich, ul. Słowackiego 13/26, tel. 61 8436970 (bezpłatna pomoc prawna na zapisy telefoniczne);
 2. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 8, os. Rusa 56/d1, tel. 61 874 95 78 (diagnoza niepowodzeń szkolnych i poradnictwo);
 1. Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, os. Kosmonautów 110, tel. 61 8203323 ( psychoterapia indywidualna, grupowa, małżeńska, rodzinna);
 1. Punkt Konsultacyjny „Caritas” dla Młodzieży Uzależnionej – Rynek Wildecki 4a, 61 835 68 51;
 1. Fundacja Pomocy Samotnej Matce „Pro Vita”, ul. Garbary 22, tel. 61 8530587 ( pomoc żywnościowa, prawna, emocjonalna);
 1. Psychoterapia Problemów Osobistych i Kryzysów Małżeńskich (Centrum Zdrowia Rodziny) ul. Ziembicka 1a, lok 1, tel. 61 8689537;
 1. Poradnia Odwykowa dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu,
 2. Litewska 8, tel. 61 8484145;
 1. Poradnia Profilaktyki i Uzależnień Lekowych, ul .Słowackiego 43, tel. 61 8699231;
 1. Specjalistyczny Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego, os. Przyjaźni 134, tel. 61 8230791 ( konsultacje, pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla młodzieży)
 2. Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w  Poznaniu, ul. Michała Sobeskiego 2, tel. 61 868 72 27;
 1. Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Niedziałkowskiego 30, tel. 8354865, – 66;
 1. Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży „Klub”, ul. Sienkiewicza 11;
 1. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Fundacji Familijny Poznań, ul. Kasprzaka 16, tel. 61 865 54 35 (konsultacje, porady psychologiczne i prawne dla ofiar i świadków przemocy);
 1. Centrum Profilaktyki Uzależnień al. Marcinkowskiego 21, tel. 61 855 73 54 (poradnictwo, psychoterapia, program terapeutyczny, konsultacje, wywiady, testy na obecność narkotyków i wirusa HIV).