Home
Wykaz instytucji mogących wspierać rodziców i uczniów

Wykaz instytucji mogących wspierać rodziców i uczniów

Wykaz instytucji mogących wspierać rodziców i uczniów

 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 8, os. Rusa 56/d1, tel. 61 874 95 78 (diagnoza niepowodzeń szkolnych i poradnictwo);
 2. Specjalistyczny Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego, os. Przyjaźni 134, tel. 61 8230791 (konsultacje, pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla młodzieży);
 3. Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, os. Kosmonautów 110, tel. 61 8203323 ( psychoterapia indywidualna, grupowa, małżeńska, rodzinna);
 4. Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w  Poznaniu, Michała Sobeskiego 2, tel. 61 868 72 27;
 5. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Fundacji Familijny Poznań, Kasprzaka 16, tel. 61 865 54 35 (konsultacje, porady psychologiczne i prawne dla ofiar i świadków przemocy);
 6. Poradnia Odwykowa dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu,  Litewska 8, tel. 61 8484145;
 7. Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Leczenia Uzależnień TERMEDICA os. Bolesława Chrobrego 101, tel. 61 822 56 03, 61 622 23 77, 61 820 80 60;
 8. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Psychicznego KATHARSIS ul. Kórnicka 24, tel. +48 881 551 771;
 9. Biuro Porad Obywatelskich, ul. Słowackiego 13/26, tel. 61 8436970 (bezpłatna pomoc prawna na zapisy telefoniczne);
 10. Punkt Konsultacyjny „Caritas” dla Młodzieży Uzależnionej – Rynek Wildecki 4a, tel. 61 835 68 51;
 11. Fundacja Pomocy Samotnej Matce „Pro Vita”, ul. Garbary 22, tel. 61 8530587 ( pomoc żywnościowa, prawna, emocjonalna);
 12. Psychoterapia Problemów Osobistych i Kryzysów Małżeńskich (Centrum Zdrowia Rodziny) ul. Ziembicka 1a, lok 1, tel. 61 8689537;
 13. Poradnia Profilaktyki i Uzależnień Lekowych, ul .Słowackiego 43, tel. 61 8699231;
 14. Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Niedziałkowskiego 30, tel. 8354865, – 66;
 15. Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”, ul. Sienkiewicza 11; tel. 61 843 33 98;
 16. Centrum Profilaktyki Uzależnień al. Marcinkowskiego 21, tel. 61 855 73 54 (poradnictwo, psychoterapia, program terapeutyczny, konsultacje, wywiady, testy na obecność narkotyków i wirusa HIV).
 17. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Garbary 97/2, tel. 61 855 22 70
 18. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
 19. Telefon Zaufania dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100
 20. Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny 116 123
 21. Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 800 120 226
 22. Anonimowa Policyjna Linia Specjalna – ZATRZYMAĆ PRZEMOC 800 120 148