Home
Konferencja – doradztwo edukacyjno-zawodowe

Konferencja – doradztwo edukacyjno-zawodowe

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowo-metodycznej „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w teorii, praktyce edukacyjnej i doświadczeniu osobistym – z perspektywy potrzeb uczniów liceów ogólnokształcących”, która odbędzie się 13 marca 2019 r. (środa) w Poznaniu.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu – mgr Elżbieta Leszczyńska oraz Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska.

 

Partnerami merytorycznymi są Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Doradców Kariery WIDOK, a patronat medialny nad konferencją objęła Akademia Webinaru.

 

Konferencja jest organizowana z myślą o osobach, wspierających na co dzień młodzież w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia oraz zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. Konferencja będzie składać się z trzech części.

 

SESJA WYKŁADOWA – część pierwsza będzie miała charakter wykładowy, podczas której wygłoszone zostaną wystąpienia ekspertów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Odbiorcami pierwszej części będą m.in. doradcy zawodowi, nauczyciele pełniący role doradców zawodowych, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy klas, nauczyciele przedsiębiorczości, dyrektorzy szkół, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz zainteresowane tematem osoby.

 

SESJA SZKOLENIOWA DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH – część druga będzie miała charakter praktyczny. Podczas tej części odbędzie się szkolenie tematyczne, którego odbiorcami będą doradcy zawodowi oraz nauczyciele, pracujący w liceach ogólnokształcących.
 
SESJA SZKOLENIOWA DLA RODZICÓW – część trzecia będzie miała również charakter praktyczny. Podczas tej części odbędą się szkolenia tematyczne z doradztwa zawodowego oraz rynku pracy. Odbiorcami trzeciej części będą rodzice uczniów liceów ogólnokształcących w Poznaniu.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI jest dostępny pod niniejszym LINKIEM oraz na stronie:

 

Udział w konferencji (zarówno w części wykładowej, jak i szkoleniowej) jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w konferencji.

 

Osoby zainteresowane udziałem w I części wykładowej konferencji prosimy o zapisy do dnia 7 marca 2019 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny: LINK. Liczba uczestników sesji wykładowej jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Osoby zainteresowane udziałem w II części – szkoleniu „Metody i narzędzia w doradztwie zawodowym” dla doradców zawodowych prosimy o zapisy do dnia 11 marca 2019 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny: LINK. Liczba uczestników jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Rodziców oraz opiekunów prawnych, zainteresowanych udziałem w III części szkoleniowej prosimy o zapisy do dnia 11 marca 2019 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny: LINK. Liczba uczestników szkoleń jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem e-mail: konferencja@lo3.edu.pl do sekretarzy konferencji: Katarzyny Banaszak oraz Agnieszki Klimek.

 

Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie konferencji tematy wystąpień oraz szkoleń będą stanowić inspirację dla pracowników oświaty oraz rodziców do kształtowania swojej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności w procesie wspierania młodzieży w wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, a także umożliwią wielopłaszczyznową refleksję, dyskusję oraz wymianę doświadczeń w tym zakresie.

 

Komitet Organizacyjny

 

ZAŁĄCZNIK: PROGRAM KONFERENCJI