Home
Tłusty Czwartek
paczki

Tłusty Czwartek

W Tłusty Czwartek Samorząd Uczniowski sprzedawał słodycze na terenie szkoły. Całość zebranej kwoty, czyli 218,85 zł przekazana została fundacji RAK OFF, zajmującej się wspieraniem osób chorych na nowotwór oraz ich rodzin – zarówno finansowo, jak i psychicznie.