Home
STYPENDIA

STYPENDIA

Stypendia szkolne

 

  • Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto.
  • Wnioski należy złożyć do dnia 15 września 2018r. w Poznańskim Centrum Świadczeń lub przesłać drogą pocztową na adres Centrum.
  • Więcej informacji na stronie https://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/swiadczenia-dla-ucznia/stypendium-szkolne
  • Uczniowie zamieszkali poza Poznaniem mogą starać się o stypendia we właściwych urzędach gminnych.

 

STYPENDIA SOCJALNE  Marszałka Województwa Wielkopolskiego

  • Dochód na osobę w rodzinie nie może wynosić więcej niż 650 zł netto lub 740 zł jeżeli dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica.
  • Średnia ocen za poprzedni rok musi wynosić co najmniej 4,21.
  • Wnioski należy składać do dnia 25 września 2018r. w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń (uczniowie zamieszkali w Poznaniu) lub w Starostwie Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu (uczniowie zamieszkali poza Poznaniem, na terenie województwa wielkopolskiego).
  • Więcej informacji na stronie https://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/swiadczenia-dla-ucznia/stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

Informacji udziela psycholog szkolny p.Aleksandra Misiak