Home
Szkolne plany nauczania dla oddziałów

Szkolne plany nauczania dla oddziałów

Klasy po szkole podstawowej (4-letnie liceum):

1 P-a-mat-fiz

1 P-b-mat-geo

1 P-c-mat-fiz-inf

1 P-d-biol-chem

 

Klasy po gimnazjum (3-letnie liceum):

1 G-a-mat-fiz

1 G-b-biol-chem

1 G-c-mat-fiz-inf

1 G-d-pol-his

2a – mat-fiz

2b – mat-geo

2c – mat-fiz-inf

2d – j.pol, his, WOS,

2e – biol-chem

2f – biol-chem

3a – mat-fiz

3b – mat-geo

3c – mat-fiz-inf

3d – j.pol, his, WOS,

3e – biol-chem

3f – biol-chem

Wszystkie klasy.

Dodatkowo we wszystkich klasach pierwszych 4-letniego liceum po szkole podstawowej oraz 3-letniego liceum po gimnazjum zostaną zaproponowane dodatkowe zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania uczniów z godzin przyznanych przez organ prowadzący szkołę.