Home
Plan zajęć akademickich 2016/2017

Plan zajęć akademickich 2016/2017

Przedmioty humanistyczne:

 

Plan zajęć akademickich dla klasy ID

(przedmioty wiodące: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie)

w roku szkolnym 2016/17

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu

 Przedmiot: j. polski

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Beata Błaszczyk

 

Okres: I  i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka

Tyg.

liczba

godz.

lekc.

Termin zajęć dostosowany

do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego,

nazwa wydziału

lub instytutu, uczelni

1.

Święte księgi

i ich rola

w judaizmie, chrześcijaństwie

i islamie.

 

 

Lekcja muzealna: ogólny zarys islamu zwiedzanie pomieszczeń: meczet, galeria, kącik z rękodziełem marokańskim, prezentacja książek na temat islamu

 

2    IX  2016

dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu, imam Youssef Chadid

 

2.

Kształcenie językowe-

kultura języka

 

O przekładzie literackim (warsztat-tekst D. J. Enrighta

z tomu ,,Paradise illustrated”).

2   25 X  2016 mgr Borys Szumański
Kim jest copywriter? 2 X/XI 2017

mgr Patrycja Malicka

 

3. Renesans Klemens Janicki. Poeta laurem zwieńczony.

2

 

I 2017

dr Monika Miazek- Mączyńska

 

4.

Barok

 

Literatura i nauka w epoce baroku. 2 IV 2017

prof. Grzegorz Raubo

 

5.

Oświecenie

 

Kultura wieku XVIII 2  III 2017

dr Maciej Parkitny

 

 

Zaliczenie:

Realizacja jednego z zadań konkursowych: Misja Szymborska.

 

Koordynator merytoryczny

Beata Błaszczyk

 

Plan zajęć akademickich dla klasy II D

(przedmioty wiodące: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie)

w roku szkolnym 2016/17

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu

 Przedmiot: j. polski

Nauczyciel przygotowujący plan (po konsultacjach z nauczycielem akademickim):

Beata Błaszczyk

 

Okres: I  i II

 

Lp.

Zakres zajęć

(np. dział programowy)

Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

HLP -romantyzm

Granice niewinności

 i doświadczenia. Romantyczne topografie dzieciństwa.

(Lenartowicz – Blake, Kraszewski  Wordsworth)

2 17  XI  2016 dr Jerzy Borowczyk

2.

HLP- współczesność

 

Poeta o poetce, czyli rzecz

o W. Szymborskiej.

2  X/ XI  2016 mgr Dominik Górny

3.

HLP- pozytywizm

 

Od H. Cegielskiego po pracę organiczną.

 

2 I 2017

mgr Dominik Górny

 

4.

HLP- pozytywizm

 

Rosyjskie realia ,,Lalki” . 2 II 2017 dr Marek Wedeman

5.

HLP Realizacja w ramach współpracy z UAM w Poznaniu w II semestrze projektu pod kierunkiem mgr Joanny Bednarek  (temat przewodnik „Mit”). .

4 zajęcia

w III LO zwieńczone  konferencją

na UAM

wg harmono-gramu

spotkań

(od grudnia

2016)

pracownicy UAM

w Poznaniu

 

 

           Zaliczenie: Projekt:  Cóż wiemy o Szymborskiej? O Wisławie Szymborskiej w  20 lat po Noblu.

 

Koordynator merytoryczny

Beata Błaszczyk

 

Plan zajęć akademickich dla klasy III D

(przedmioty wiodące: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie)

w roku szkolnym 2016/17

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu

 Przedmiot: j. polski

Nauczyciel przygotowujący plan (po konsultacjach z nauczycielem akademickim):

Beata Błaszczyk

 

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię

i nazwisko nauczyciela akademickiego,

nazwa wydziału lub instytutu, uczelni

 

HLP

 

Twórczość W. Gombrowicza.

 

2 16 XI 2016

dr Marcin Telicki

 

2.

HLP

 

Od Gombrowicza

po Sienkiewicza w 170. rocznicę urodzin pisarza

(w kontekście wykładu prof. R. Koziołka).

 

2 X/ XI 2016

kustosz muzeum

H. Sienkiewicza

3.

HLP Poezja najnowsza. 2 XI/ XII 2016

dr Marcin Jaworski

 

4. HLP

Aktualność oświecenia

 

2 II 2017 dr Maciej Parkitny

5.    

HLP Powtórki przed maturą.

wg harmono-gramu

spotkań

 

wg harmono-gramu

spotkań

wykładowcy

UAM w Poznaniu

 

 

Zaliczenie: Po co komu Sienkiewicz? Od Gombrowicza po Sienkiewicza w 170. rocznicę urodzin pisarza (wypowiedź argumentacyjna/ esej).

 

Koordynator merytoryczny

Beata Błaszczyk

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1d (przedmioty wiodące: j. polski, historia, wos)

w roku szkolnym 2016/17

na podstawie porozumienia z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

 Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Violetta Dworecka

Okres (wpisać I lub II): I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

Edukacja medialna

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

 

Manipulacje w mediach

 

 

 

 

 

 

 

Perswazja w reklamie

 

 

 

 

Tabloidyzacja

 

 

 

 

 

 

Wyjście na zajęcia warsztatowe do studia telewizyjnego i radiowego na Morasku

 

 

 

 

1,5 h

1,5 h

1,5

ok. 4h

28 listopada 2016 r.

godz. 17.00.

(poniedziałek)

Luty 2017

Marzec  2017

Kwiecień lub czerwiec 2017

 

Dr Marcin Piechocki

 

 

 

 

 

 

 

Dr Marcin Piechocki

 

 

 

 

Dr Marcin Piechocki

 

 

 

 

 

Dr Jakub Jakubowski

Uwaga: ze względu na zmieniające się plany zajęć na uczelni i w III LO dokładne daty zajęć w II semestrze zostaną doprecyzowane w późniejszym terminie.

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2d (przedmioty wiodące: j. polski, historia, wos)

w roku szkolnym 2016/17

na podstawie porozumienia z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

 Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Violetta Dworecka

Okres (wpisać I lub II): I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Polityka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

Ustroje państw współczesnych- teoria, podstawowe kategorie

 

 

 

 

 

 

Porównanie koncepcji w różnych systemach politycznych W Europie Zachodniej

 

 

 

 

Instytucjonalne aspekty demokracji w państwach Europy Środkowowschodniej

 

 

 

 

Wyjście na zajęcia warsztatowe do studia telewizyjnego i radiowego na Morasku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 h

1,5 h

1,5 h

23 listopada 2016 godz. 16.30

(środa)

7 grudnia

2016

godz. 16.30

(środa

Luty lub marzec 2017)

Kwiecień lub czerwiec 2017

 

Dr Stanisław Zyborowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Stanisław Zyborowicz

 

 

 

 

 

 

 

Dr Stanisław Zyborowicz

 

 

 

 

 

 

Dr Jakub Jakubowski

Uwaga: ze względu na zmieniające się plany zajęć na uczelni i w III LO dokładne daty zajęć w II semestrze zostaną doprecyzowane w późniejszym terminie.

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 3d (przedmioty wiodące: j. polski, historia, wos)

w roku szkolnym 2016/17

na podstawie porozumienia z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

 Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Violetta Dworecka

Okres (wpisać I lub II): I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

Stosunki międzynarodowe

 

 

 

 

Stosunki międzynarodowe

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z zakresu tematyki bliskowschodniej

 

 

 

Zajęcia z zakresu polityki imigracyjnej

 

 

 

 

1,5 1h

1,5 h

 

Luty 2017

Marzec 2017

 

 

Dr Jacek Raubo (?)

 

 

 

 

 

Dr Jacek Raubo (?)

Uwaga: ze względu na zmieniające się plany zajęć na uczelni i w III LO dokładne daty zajęć w II semestrze zostaną doprecyzowane w późniejszym terminie.

 

 

 

 

Zajęcia akademickie

Historia 2016/17

Kl. Id

lp. zagadnienie osoba prowadząca termin Liczba godzin
1. Debata oksfordzka – warsztaty Karol Mędak październik 2016 – maj 2017 20h
2. Protokół dyplomatyczny dr Rafał Kamprowski październik 2016 2h
3. Współczesność – nawiązania do Antyku Dr Anna Tatarkiewicz listopad 2016 2h
4. Współczesność – nawiązania do Antyku Dr Krzysztof Królczyk listopad 2016 – marzec 2017 3h
5. Systemy totalitarne – projekt mgr A. Losik-Sidorska  marzec 2016 – maj 2017 6h
6.

Wyszukiwanie źródeł

w archiwum

mgr S. Olejniczak maj 2017 2h

 

Koordynator merytoryczny

Marek Jekel

 

 

 

 

 

 

 

Zajecia akademickie

Historia 2016/17

Kl. IId

lp. zagadnienie osoba prowadząca termin Liczba godzin
1. Powtórka przed … Pracownicy Instytutu Historii UAM wrzesień 2016 8h
2. Kultura żydowska magistranci UAM listopad 2016 1h
3. Seminarium dla olimpijczyków Dr M. Menz

grudzień

2016

4h
4.

Debata oksfordzka

 

K. Mędak październik  2016 – maj 2017 20h
5. Seminarium dal uczniów zdolnych Dr Bartosz Hordecki październik 2016 – czerwiec 2017 Spotkanie dwa razy w roku
6. Polityka wewnętrzna Rzymu dr. A Tatarkiewicz Listopad 2016 –marzec 2017 2h
7. Polityka zagraniczna Rzymu dr K. Królczyk grudzień 2016 -marzec  2017 3h
8. Dzieje średniowiecznej Polski dr M. Biniaś-Szkopek marzec 2016 – kwiecień 2017 2h
9. Europa w czasach nowożytnych dr I. Kraszewski marzec – maj 2017 4h
10. Polskie obyczaje w czasach nowożytnych dr A.Losik-Sidorska marzec – kwiecień 2017 4h
11. Wyszukiwanie informacji w archiwum Mgr Stefan Olejniczak maj 2017 2h
9. Projekt – Poznań miastem wielu religii dr M. Biniaś-Szkopek kwiecień – czerwiec 2017 6h

Koordynator merytoryczny

Marek Jekel

Zajęcia akademickie

Historia 2016/17

Kl. IIId

 

lp. zagadnienie osoba prowadząca termin liczba godzin
1. Powtórka przed… Pracownicy Instytutu Historii UAM wrzesień 2016 8h
2. Seminarium dla olimpijczyków dr Mariusz Menz

grudzień

2016

4h
3. Debaty okswfordzkie Karol Mędak październik 2016 – kwiecień 2017 20h
4. Polska myśl  polityczna XIX i XX wieku dr Mariusz  Menz marzec 2017 3h
5.

Stosunki  międzynarodowe

w  XX w.

dr Bartosz  Hordecki marzec 2017 2h

 

 

 

Koordynator merytoryczny

Marek Jekel

 

 

 

Przedmioty matematyczno – przyrodnicze.

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1c (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka)

w roku szkolnym 2016/17

Przedmiot: matematyka i informatyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Rafał Rożek, Anna Jaborkhel

Okres (wpisać I lub II): I

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów i informacji 1 17.10.2016

Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów

Politechnika Poznańska

2. Wprowadzenie do metod sztucznej inteligencji 14

Wykład (dla całej klasy) 25.10.2016

Godz: 15:40 – 17:10 sala 208

 

Grupa 1

 

 Lab. 1, 08.11.2016 (wtorek), g. 16:00-17.30, CMBiN

 

 Lab. 2, 6.12.2016 (wtorek), g. 16:00-17.30, CMBiN

 

 Lab. 3, 10.01.2017 (wtorek), g. 16:00-17.30, CMBiN

 

 Grupa 2

 

Lab. 1, 15.11.2016 (wtorek), g. 16:00-17.30, CMBiN

 

 Lab. 2, 13.12.2016 (wtorek), g. 16:00-17.30, CMBiN

 

 Lab. 3, 17.01.2017 (wtorek), g. 16:00-17.30, CMBiN

dr inż. Hubert Jopek

Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów

Politechnika Poznańska

3.  

Mobile Path: Android, iOS vs Windows Phone, Web path: Frontend, Backend, Game path: Unity, Construct2

 

 

 

warsztaty o tematyce Web Development

 

10

 

 

 

 

5

poniedziałki godz. 18:30

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

 

 

Wojciech Agaciński

Koło Naukowe Grupa Junior .NET

Politechnika Poznańska

Razem 30

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1a (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka)

w roku szkolnym 2016/17.

Przedmiot: matematyka i fizyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Małgorzata Rożek i Jan Pużanowski

Okres (wpisać I lub II): I

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekcji.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Algebra

 „Czy dodawanie i mnożenie może być piękne?”

 

1 29.09.2016

Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

2.  

Wprowadzenie do metod sztucznej inteligencji

14

Wykład (dla całej klasy) 25.10.2016

Godz: 15:40 – 17:10 sala 208

 

 

 

 

 

Klasa będzie miała laboratoria w grupach – terminy zostaną podane po ich ustaleniu z prowadzącym

dr inż. Hubert Jopek

Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów

Politechnika Poznańska

 

Razem 15

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2c (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka)

w roku szkolnym 2016/17

Przedmiot: matematyka i informatyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach
z nauczycielem akademickim): Rafał Rożek, Anna Jaborkhel

Okres (wpisać I lub II): I i II

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1.  

 

Modelowanie i pomiary w biomechanice sportu

14  

 Wykład (dla całej klasy) 16.11.2016 (środa), g. 16.50-18.20, s. 201 CMBiN

 

 Grupa 1

 

 Lab. 1, 21.11.2016 (poniedziałek), g. 15.30-17.00, s. 431a CMBiN

 

 Lab. 2, 7.12.2016 (środa), g. 16.15-17.45, s. 431a CMBiN

 

 Lab. 3, 3.01.2017 (wtorek), g. 16.15-17.45 s. 432 CMBiN

 

 Grupa 2

 

 Lab. 1, 28.11.2016 (poniedziałek), g. 15.30-17.00, s. 431a CMBiN

 

 Lab. 2, 14.12.2016 (środa), g. 16.15-17.45, s. 431a CMBiN

 

 Lab. 3, 4.01.2016 (środa), g. 16.15-17.45, s. 432 CMBiN

 

* CMBiN Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii

 

 

Lab. 1 – Wyznaczanie środków ciężkości człowieka.

Lab. 2 – Chód człowieka.

Lab. 3 – Opracowanie wyników pomiarów w MATLABie + TEST.

mgr inż. Jakub Grabski

Instytut Mechaniki Stosowanej,

Zakład Mechaniki Technicznej,

Politechnika Poznańska

 

2. Algorytmika Programowanie obiektowe w Javie 4 II semestr

dr hab. inż. Marek Wojciechowski

Instytut Informatyki, Zakład Systemów Informatycznych

Politechnika Poznańska

3.  

Mobile Path: Android, iOS vs Windows Phone, Web path: Frontend, Backend, Game path: Unity, Construct2

 

 

warsztaty o tematyce Web Development

10

 

 

 

 

 

 

5

poniedziałki godz. 18:30

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

 

 

Wojciech Agaciński

Koło Naukowe Grupa Junior .NET

Politechnika Poznańska

Razem 33

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 3c (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka)

w roku szkolnym 2016/17

 Przedmiot: matematyka i informatyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach
z nauczycielem akademickim): Rafał Rożek, Anna Jaborkhel

Okres (wpisać I lub II): I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Agorytmika Programowanie obiektowe w Javie 4 II semestr

dr hab. inż. Marek Wojciechowski

Instytut Informatyki, Zakład Systemów Informatycznych

Politechnika Poznańska

2.  

Mobile Path: Android, iOS vs Windows Phone, Web path: Frontend, Backend, Game path: Unity, Construct2

 

 

 

 

 

warsztaty o tematyce Web Development

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 poniedziałki godz. 18:30

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

Wojciech Agaciński

Koło Naukowe Grupa Junior .NET

Politechnika Poznańska

Razem 19

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy Ic

(przedmioty wiodące: matematyka, informatyka, fizyka)

w roku szkolnym 2016/2017

na podstawie porozumienia

z

Uniwersytetem im. A. Mickiewicza

oraz z Politechniką Poznańską

 

 

 

 

Przedmiot:              fizyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim prof. Krzysztof Grygielem – UAM oraz dr Adamem Buczkiem –  PP) :      mgr Emilia Misch

Okres I i II 

 

 

 

lp Dział programowy tematyka

Liczba

godzin

Termin zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

 

 

 

                                                dr Iwona Iwaszkiewicz – Kostka

UAM – kierownik I PR.Fiz.

 

1.

 

 

Opracowanie doświadczeń

 

Niepewności pomiarowe. Krzywa Gaussa. Regresja.

Prawo Ohma dla odcinka obwodu

 

4

 

21.10

2016

 

 

 

dr  M. Chimczak

 

 

2.

 

Mechanika

 

 

Badanie ruchu jednostajnie zmiennego za pomocą komputerowego zestawu pomiarowego.

 

 

4

 

18.11

2016

 

 

dr  B. Gębura

 

 

3.

 

Mechanika

 

 

Wyznaczanie prędkości pocisku za pomocą wahadła balistycznego skrętnego.

 

 

4

 

16.12

2016

 

dr M. Januszczyk

 

 

4.

 

Ośrodki ciągłe

 

 

Pomiar oporu aerodynamicznego ciał o różnych kształtach.

 

 

4

 

27.01.

2016

 

 

dr M. Wiesner

 

5.

 

 

 

Ruch obrotowy

 

 

 

Sprawdzanie II zasady dynamiki ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka.

 

 

4

 

 

 

3.03.

2017

 

 

dr G. Chimczak

 

 

 

6.

 

Ruch obrotowy

 

 

Pomiar sił żyroskopowych i wyznaczanie momentu bezwładności.

 

 

 

4

 

 

24.03.

2017

 

 

 

G. Burdziński

 

 

7.

 

 

Ośrodki ciągłe

 

 

Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego metali

 

 

4

 

21.04.

2017

 

 

 

dr M. Wiesner

 

 

8.

 

 

 

Ośrodki ciągłe

 

 

 

 

 

Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru i wagi Jolly’ego.

 

 

 

       4

 

 

 

2.06.

2017

 

 

 

 

dr  B. Gębura

 

 

 

8.

 

Spektroskopia

DEMONSTRACJE

 

Metody badawcze przyrody

 

     2

 

19.10.

2016

 

godz.

13.00

 

UAM

dr  A. Gębura

 

8.

 

 

 

 

 

Dynamika

DEMONSTRACJE

 

Dynamika ruchu postępowego

 

     

 

3

 

 

 

 

 

18.11.

2016

 

godz.

14.30

 

 

PP

dr Adam Buczek

 

 

 

 

 

 

9.

 

Hydrodynamika

DEMONSTRACJE

 

Mechanika płynów. Prawo Bernouliego

 

      3

 

9.12.

2016

 

godz.

14.30

 

 

PP

 

dr Adam Buczek

 

 

 

 

 

 

10

 

 

WYCIECZKA

 

Wycieczka do Volkswagena – linia produkcyjna

 

    4

 

6.12

2016

 

Emilia Misch

 

11

 

WYCIECZKA

 

Wycieczka do Instytutu Pojazdów Szynowych – Tabor

 

    4

 

styczeń

2017

 

Emilia Misch

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy IIc

(przedmioty wiodące: matematyka, informatyka, fizyka)

w roku szkolnym 2016/2017

na podstawie porozumienia

z

 Politechniką Poznańską Wydział Fizyki Technicznej
Politechnika Poznańska / Poznan University of Technology
Wydział Fizyki Technicznej / Faculty of Technical Physics
Katedra Spektroskopii Optycznej / Chair of Optical Spectroscopy
Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland

 

 

 

Przedmiot:              fizyka :    mgr Emilia Misch

 

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim prof.  Aliną Dudkowiak

oraz dr Adamem Buczkiem –  PP

Okres  I i II

 

lp Dział programowy tematyka

Liczba

godzin

Termin zajęć

piątek

godz. 14.00

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

LABORATORIA

 

Elektryczność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwości mechaniczne ciał stałych i cieczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Optyka

 

 

 

 

 

 1. Wyznaczanie pojemności kondensatora za pomocą drgań relaksacyjnych
 2. Badanie właściwości dielektrycznych ciał stałych
 3. Wyznaczanie pętli histerezy ferromagnetyku za pomocą hallotronu
 4. Badanie oddziaływania pola magnetycznego na przewodnik z prądem
 5. Wyznaczanie zależności przewodnictwa od temperatury dla przewodników i półprzewodników.

 

 

 

 

 1. Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru i wagi Jolly’ego.
 2. Wyznaczanie Modułu Sztywności Metodą Dynamiczną.
 3. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej.
 4. Wyznaczanie prędkości rozchodzenia się fal akustycznych w prętach.

5   Wyznaczanie prędkości dźwięku

w powietrzu metodą przesunięcia

fazowego

 

 1. Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej
 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek ze wzoru soczewkowego oraz metodą Bessela.
 3. Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru
 4. Wyznaczenie skuteczności świetlnej wybranych źródeł światła
 5. Badanie widm za pomocą spektroskopu

 

 

 

 

2

 

  

 

      2

 

 

      2

 

    

 

2

 

 

    

2

 

 

       

 

     

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

16.09.

2016

 

19.10.

2016

 

2.12.

2016

 

 

20.01.

2017

 

 

 

Luty

2017

 

 

 

 

 

 

16.09.

2016

 

19.10.

2016

 

2.12.

2016

 

 

 

 

20.01

2017

 

 

Luty

2017

 

 

 

16.09.

2016

 

19.10.

2016

 

2.12.

2016

 

 

20.01

2017

 

 

 

Luty

2017

 

 

 

 

 

 

Prof. dr  Alina Dutkowiak

PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr  Alina Dutkowiak

PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

DEMONSTRACJE

 

Hydrodynamika

 

Mechanika płynów (DEM)

     

3

9.12.

2016

dr Adam Buczek

PP

 

 

6.

 

 

 

DEMONSTRACJE

Fale elektromagnetyczne

 

 

Pole elektryczne i magnetyczne (DEM)

 

 

3

 

13.01.2017

 

 

dr Adam Buczek

PP

 

7.

 

DEMONSTRACJE

 

Optyka falowa i geometryczna

 

Dualizm korpuskularno – falowy światła (DEM)

     

3

24.02.

2017

dr Adam Buczek

PP

 

8.

 

WYCIECZKA

Wycieczka do Berlina – muzeum techniki, laboratoria Spektrum 4

grudzień

2016

Emilia Misch

 

9.

 

WYCIECZKA

 

Wyjście do fabryki Volkswagen. Procesy technologiczne , linie produkcyjne zakładu .

    

4

czerwiec

2017

Opiekun:: Emilia Misch

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy IIIc

(przedmioty wiodące: matematyka, informatyka, fizyka)

w roku szkolnym 2016/2017

na podstawie umowy o współpracy z Instytutem Fizyki Molekularnej PAN  w Poznaniu

oraz z Politechniką Poznańską w Poznaniu

 

 

 

 

Przedmiot:              fizyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim prof. Tritt-Goc  PAN  oraz dr Adamem Buczkiem –  PP) :      mgr Emilia Misch

Okres I i II 

 

 

lp

 

Dział programowy

 

tematyka

Liczba

godzin

Termin zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

 

  WYKŁADY I DEMONSTRACJE

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Światło, jako fala elektromagnetyczna

(DEMONSTRACJE)

 

Światło, jako cząstka

(DEMONSTRACJE)

 

Hydrodynamika

(DEMONSTRACJE)

 

 

Magnetosfera

 

 

 

Optyka falowa i geometryczna

 (DEMONSTRACJE)

 

 

 

Potwierdzenie falowej natury światła: dyfrakcja, interferencja światła

 

To przecież pociski, a nie fale

 

 

Mechanika płynów

 

 

Wspaniałe zabezpieczenie naszego życia – zorza polarna

 

 

Przejście światła przez roztwory – polaryzatory, całkowite wewnętrzne odbicie

 

10

 

 

26.10. 2016

 

 

9.11.2016

 

 

9.12.2016

 

 

21.12.2016

 

 

 

24.02. 2017

 

UAM

Prof. M. Szydłowski

 

UAM

Prof. M. Szydłowski

 

PP dr A. Buczek

 

UAM

Prof. M. Szydłowski

 

PP dr A. Buczek

 

 

 

PRACOWNIA FIZYCZNA  – INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Optyka Falowa

 

 

Magnetyzm

 

 

 

 

 

 

Właściwości ciała stałego

 

Dyfrakcja i interferencja elektronów na sieci krystalicznej metali

 

Wyznaczanie temperatury Curie dla niklu

 

Rezonans magnetyczny.

 

Badanie właściwości para- i diamagnetycznych materii

 

Badanie zależności energii kinetycznej i ciśnienia od temperatury.

 

 

   

 

    3

    

 

3

 

 

       3

 

 

       3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 piątek

godz. 14.00

 

styczeń 2017r.

 

 

styczeń 2017r.

 

styczeń 2017r.

 

styczeń 2017r.

 

 

styczeń 2017r.

 

 

opiekun prof. Tritt – Goc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan zajęć akademickich dla klasy 1e (przedmioty wiodące: biologia, chemia)

w roku szkolnym 2016/2017

 Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): mgr Mikołaj Komorowski

Okres:            I i II

 

Lp Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka

tyg.

liczba

godz.

lekc.

 

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Fizjologia Badania wydolnościowe 2 Do uzgodnienia

Dr Jakub Kryściak

Zakład Fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

2. Genetyka Tasowanie genomowe 2 Do uzgodnienia

mgr inż.Aleksandra Wawro

Zakład Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

3. Genetyka Genetyka Kliniczna 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab.

Maciej Krawczyński

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5. Ekologia Państwa roślinne i biomy – Palmiarnia Poznańska 2 Do uzgodnienia Pracownik naukowy Palmiarni Poznańskiej

Dodatkowo, jeżeli prof. Czesław Bałaszak będzie dysponował czasem – wykład z roztoczy.

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1f (przedmioty wiodące: biologia, chemia)

w roku szkolnym 2016/2017

 Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): mgr Teresa Kolasińska

Okres:            I i II

 

Lp Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka

tyg.

liczba

godz.

lekc.

 

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Fizjologia Badania wydolnościowe 2 Do uzgodnienia

Dr Jakub Kryściak

Zakład Fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

2. Genetyka Tasowanie genomowe 2 Do uzgodnienia

mgr inż.Aleksandra Wawro

Zakład Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

3. Genetyka Genetyka Kliniczna 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab.

Maciej Krawczyński

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5. Ekologia Państwa roślinne i biomy – Palmiarnia Poznańska 2 Do uzgodnienia Pracownik naukowy Palmiarni Poznańskiej

Dodatkowo, jeżeli prof. Czesław Bałaszak będzie dysponował czasem – wykład z roztoczy.

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2e

przedmioty wiodące: biologia, chemia

w roku szkolnym 2016/2017

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Akademią Wychowania Fizycznego

 Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): mgr Teresa Kolasińska

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Botanika Mszaki 2 Do uzgodnienia

dr Piotr Górski

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2. Botanika Dendrologia 2 Do uzgodnienia

Dr Piotr Kosiński

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

  Botanika Protistae 2 Do uzgodnienia

Dr Sofia Celewicz – Gołdyn

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

3. Zoologia Parazytologia 2 Do uzgodnienia

Dr Wojciech Jarosz

Zakład Biologii i Ochrony Środowiska

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

4. Fizjologia PCR 2 Do uzgodnienia

Dr Wojciech Jarosz

Zakład Biologii i Ochrony Środowiska

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznainiu

5. Fizjologia człowieka Anatomia – wykład 2 Do uzgodnienia

Dr Joanna Łupicka

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

6. Fizjologia człowieka Botanika Farmaceutyczna 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab. Jaromir Budzianowski

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

7. Fizjologia człowieka Anatomia – ćwiczenia 2 Do uzgodnienia

dr Joanna Łupicka

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

8. Fizjologia człowieka Fizjoterapia 2 Do uzgodnienia

Dr Ewa Gajewska

Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

9. Fizjologia człowieka Stomatologia 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab. Maria

Borysewicz-Lewicka

Klinika Stomatologii zachowawczej i periodontologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

10. Botanika Rośliny Ogrodu Botanicznego w Poznaiu 2 Czerwiec 2017 Pracownik naukowy Ogrodu Botanicznego w Poznaniu

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2f

przedmioty wiodące: biologia, chemia

w roku szkolnym 2016/2017

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Akademią Wychowania Fizycznego

 Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): mgr Mikołaj Komorowski

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Botanika Mszaki 2 Do uzgodnienia

dr Piotr Górski

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2. Botanika Dendrologia 2 Do uzgodnienia

Dr Piotr Kosiński

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

  Botanika Protistae 2 Do uzgodnienia

Dr Sofia Celewicz – Gołdyn

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

3. Zoologia Parazytologia 2 Do uzgodnienia

Dr Wojciech Jarosz

Zakład Biologii i Ochrony Środowiska

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

4. Fizjologia PCR 2 Do uzgodnienia

Dr Wojciech Jarosz

Zakład Biologii i Ochrony Środowiska

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznainiu

5. Fizjologia człowieka Anatomia – wykład 2 Do uzgodnienia

Dr Joanna Łupicka

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

6. Fizjologia człowieka Botanika Farmaceutyczna 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab. Jaromir Budzianowski

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

7. Fizjologia człowieka Anatomia – ćwiczenia 2 Do uzgodnienia

dr Joanna Łupicka

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

8. Fizjologia człowieka Fizjoterapia 2 Do uzgodnienia

Dr Ewa Gajewska

Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

9. Fizjologia człowieka Stomatologia 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab. Maria

Borysewicz-Lewicka

Klinika Stomatologii zachowawczej i periodontologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

10. Botanika Rośliny Ogrodu Botanicznego w Poznaiu 2 Czerwiec 2017 Pracownik naukowy Ogrodu Botanicznego w Poznaniu

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 3f (przedmioty wiodące: biologia, chemia)

w roku szkolnym 2016/2017

 Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): mgr Teresa Kolasińska

Okres I

 

Lp Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka

tyg.

liczba

godz.

lekc.

 

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Fizjologia człowieka Neurologia kliniczna 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab. Wojciech Kozubski

Katedra Neurologii klinicznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1. Fizjologia człowieka Kardiologia 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab.

Henryk Wysocki

Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

2. Fizjologia człowieka Teoria sportu – pomiary zdolności motorycznych 2 Do uzgodnienia

Dr Krzysztof Karpowicz

Zakład Teorii Sportu

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaiu

3. Mikrobiologia Rozpoznawanie i barwienie bakterii. 3 Do uzgodnienia dr Katarzyna Głuchowska
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4. Fizjologia Fizjologia i dysfunkcje układu ruchu. 2 Do uzgodnienia

Prof.dr hab.Jacek Lewandowski

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

5. Fizjologia Anatomia człowieka 2 Do uzgodnienia

Dr Małgorzata Waszak

Zakład Anatomii

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaiu

6. Biochemia Analiza wyników badania krwi 2 Do uzgodnienia

Dr Tomasz Podgórski

Zakład Biochemii

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaiu

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy I E 

w roku szkolnym 2016/17

 Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc. Termin zajęć dostoso-wany do planu lekcji

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Uniwersytet Medyczny

 

1 Leki ABC  farmacji (wykład)

2×45 min.

 

Maj 2017

 

prof. J. Lulek

 

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy

3  

Kwasy, zasady, sole – wykrywanie, otrzymywanie i badanie właściwości chemicznych. Ćwiczenia laboratoryjne.

 

3×45 min  

 

Politechnika Poznańska

4   Mikroorganizmy w środowisku człowieka 45 min. dr inż. Alicja Szulc
5

 

Źródła energii

Biodisel – ekologiczne paliwo czy mit 45 min. dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski
6 Bakterie kontra ropa

45

min.

mgr inż. Justyna Staninska

mgr inż. Zuzanna Szczepaniak

7 Antropogeniczne katastrofy ekologiczne – zapobieganie i likwidacja skutków. 45 min. dr inż. Monika Pietrzynska
8 Środki czystości i kosmetyki Chemia zapachu 45 min. dr inż. Beata Strzemiecka
9

 

Odzież i opakowania

Nowoczesne kompozyty polimerowe 45 min.

mgr inż. Kolanowski Łukasz

 

10 Tworzywa sztuczne (nie)przyjazne środowisku.

45

min.

mgr inż. Mateusz Sydow
11 Biomateriały w transplantologii

45

min.

inż. Maria Konieczna

 

Plan zajęć akademickich dla klasy I F 

w roku szkolnym 2016/17

 Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc. Termin zajęć dostoso-wany do planu lekcji

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Uniwersytet Medyczny

 

1

 

 

 

Leki

ABC  farmacji (wykład)

2×45 min.

 

 

Maj 2017

 

prof. J. Lulek

 

 

 

2 ABC farmacji (ćwiczenia) 3×45 min.

Maj 2017

 

prof. J. Lulek

 

Uniwersytet Przyrodniczy

3  

Kwasy, zasady, sole – wykrywanie, otrzymywanie i badanie właściwości chemicznych. Ćwiczenia laboratoryjne.

 

3×45 min  

 

Politechnika Poznańska

4   Mikroorganizmy w środowisku człowieka 45 min. dr inż. Alicja Szulc
5

 

Źródła energii

Antropogeniczne katastrofy ekologiczne – zapobieganie i likwidacja skutków. 45 min. dr inż. Monika Pietrzynska
6 Bakterie kontra ropa

45

min.

mgr inż. Justyna Staninska

mgr inż. Zuzanna Szczepaniak

7

Biodisel – ekologiczne paliwo czy mit

 

45 min. dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski
8 Środki czystości i kosmetyki Chemia zapachu 45 min. dr inż. Beata Strzemiecka
9

 

Odzież i opakowania

Nowoczesne kompozyty polimerowe

 

45 min.

mgr inż. Kolanowski Łukasz

 

10 Tworzywa sztuczne (nie)przyjazne środowisku.

45

min.

mgr inż. Mateusz Sydow
11 Biomateriały w transplantologii

45

min.

inż. Maria Konieczna

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy II E 

w roku szkolnym 2016/17

 Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Politechnika Poznańska

1   Zjawisko allelopatii 45min.

dr inż.  Anna Praus

 

2   Wymagania wobec przedsiębiorstw w aspekcie ochrony środowiska 45min.

dr inż.

Bożena Karbowska

3   Biotechnologia przemysłowa 45min.

dr inż.

Łukasz Ławniczak

4   Nadużywanie substancji nootropowych i ich wpływ na środowisko 45min. mgr inż. Marta Woźniak-Karczewska

 

Uniwersytet Przyrodniczy

5   Mydła. Oznaczanie twardości wody. Ćwiczenia laboratoryjne.

3×45

min.

 

14.10.2016  
6   Elementy analizy chemicznej – warsztaty. 3×45 min.  
7

 

 

 

 

 

 

Analiza instrumentalna – kolorymetryczne oznaczenie żelaza III ćwiczenia laboratoryjne

 

3×45 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy II F 

w roku szkolnym 2016/17

 Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Uniwersytet Medyczny

 

1  

Zajęcia w klinikach

 

Katedra i Klinika Neurologii, kardiologii, gastroenterologii, żywienia człowieka i chorób wewnętrznych

4×45

min.

 
2  

Botanika Farmaceutyczna

(zajęcia seminaryjne)

 

2×45

min.

dr Anna Budzianowska
3   Analityka Medyczna

2×45

min.

dr Ewa Totoń
4  

Nanocząstki

Synteza kwasu acetylosalicylowego.

3×45

min.

dr hab. T. Gośliński

 

Politechnika Poznańska

5

 

 

Zjawisko allelopatii

45min.

 

 

 

dr Anna Praus
6   Monolithic in-needle extraction (MINE) device zastosowane do oceny potencjalnych leków przeciw osteoporozie 45min. dr inż. Monika Pietrzyńska

 

Uniwersytet Przyrodniczy

7  

Mydła. Oznaczanie twardości wody. Ćwiczenia laboratoryjne.

Analiza instrumentalna – kolorymetryczne oznaczenie żelaza III ćwiczenia laboratoryjne

3×45 min

 

 

3×45 min

 

14.10. godz. 10.00

 

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy III F 

w roku szkolnym 2016/17

 Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Politechnika Poznańska

1 Elektrochemia Chemiczne źródła prądu

45

min.

mgr inż. Wojciechowski

Jarosław

2 Procesy wymuszone prądem

45

min.

mgr inż.  Daria Peziak- Kowalska
3 Galwanotechnika

45

min.

mgr inż. Kacper Kopczyński

 

Uniwersytet Przyrodniczy

4   Oczyszczanie substancji – zajęcia laboratoryjne 3×45 min.  
5

 

 

 

 

Redoksometria – ćwiczenia laboratoryjne 3×45 min.