Home
Plan zajęć akademickich 2017/2018

Plan zajęć akademickich 2017/2018

Przedmioty humanistyczne:

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1d ( przedmioty wiodące: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) w roku szkolnym 2017/2018

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Adama Mickiewicza  w Poznaniu

Przedmiot: język polski

Nauczyciel przygotowujący plan: Agnieszka Nowakowska

okres I i II

Lp Zakres zajęć Tematyka Liczba godzin lek. Termin i miejsce zajęć Imię i nazwisko wykładowcy
1. Teoria literatury Przekład literacki 2

XI 2017

III LO

mgr Weronika Szwebs
2. Teoria literatury Przekład literacki 2

I 2018

UAM

prof. Ewa Kraskowska
3. Kształcenie językowe Etyka w komunikacji 2

III/IV 2018

III LO

dr Monika Grzelka
4. Historia literatury Temat poda wykładowca 2

IV 2018

UAM

dr hab. Beata Przymuszała
5. Historia literatury Humanistyka cyfrowa 2

V 2018

UAM

dr Tomasz Umerle

                                                                                   koordynator: Agnieszka Nowakowska

 

 

 Plan zajęć akademickich dla klasy 2d ( przedmioty wiodące: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) w roku szkolnym 2017/2018

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przedmiot: język polski

Nauczyciel przygotowujący plan: Agnieszka Nowakowska

okres I i II

Lp Zakres zajęć Tematyka Liczba godz.lek. Termin i miejsce zajęć Imię i nazwisko wykładowcy
1. Teoria literatury Przekład literacki 2

XI 2017

III LO

dr Weronika Szwebs
2. Historia literatury Poezja w mediach 2

XII 2017

III LO

dr Lucyna Marzec
3. Teoria literatury Przekład literacki 2

I 2018

UAM

prof. Ewa Kraskowska
4. Historia literatury Temat poda wykładowca 2

III 2018

UAM

dr hab. Beata Przymuszała
5. Kształcenie językowe Etyka w komunikacji 2

III/IV 2018

III LO

dr Monika Grzelka
6. Historia literatury Temat poda wykładowca 2

IV 2018

UAM

dr hab. Beata Przymuszała
7. Historia literatury Humanistyka cyfrowa 2

V 2018

UAM

dr Tomasz Umerle

                                                                                      koordynator: Agnieszka Nowakowska

 

 

 

 Plan zajęć akademickich dla klasy 3d ( przedmioty wiodące: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) w roku szkolnym 2017/2018

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Adama Mickiewicza  w Poznaniu

Przedmiot: język polski

Nauczyciel przygotowujący plan: Agnieszka Nowakowska

okres I i II

Lp Zakres zajęć Tematyka Liczba godz.lek. Termin i miejsce zajęć Imię i nazwisko wykładowcy
1. Historia literatury Poezja w mediach 2

XII 2017

III LO

dr Lucyna Marzec
2. Teoria literatury Przekład literacki 2

I 2018

UAM

prof. Ewa Kraskowska
3. Kształcenie językowe Etyka w komunikacji 2

III/IV 2018

UAM

dr Monika Grzelka
4. Historia literatury Temat poda wykładowca 2

IV 2018

UAM

dr hab. Beata Przymuszała
5. Historia literatury Humanistyka cyfrowa 2

IV 2018

UAM

dr Tomasz Umerle
6. Historia literatury Wykłady powtórkowe wg propozycji wg harmonogramu wg propozycji UAM

 

koordynator: Agnieszka Nowakowska

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1d (przedmioty wiodące: j. polski, historia, wos)

w roku szkolnym 2017/18

na podstawie porozumienia z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

 

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Violetta Dworecka

Okres (wpisać I lub II): I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

Edukacja medialna

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

 

Manipulacje w mediach

 

 

 

 

 

 

 

Perswazja w reklamie

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabloidyzacja

 

 

 

 

 

 

Wyjście na zajęcia warsztatowe do studia telewizyjnego i radiowego na Morasku

 

 

 

 

 

1,5 h

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

ok. 4h

 

21 listopada 2017 r.

godz. 15.30.

(wtorek)

 

 

 

12 grudnia 2017 r.

Godz. 15.30 (wtorek)

 

 

 

 

Marzec  2018

 

 

 

 

 

czerwiec 2018

 

Dr Marcin Piechocki

 

 

 

 

 

 

 

Dr Marcin Piechocki

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Marcin Piechocki

 

 

 

 

 

Dr Jakub Jakubowski

 

Mgr Piotr Jabłoński

 

 

Uwaga: ze względu na zmieniające się plany zajęć na uczelni i w III LO dokładne daty zajęć w II semestrze zostaną doprecyzowane w późniejszym terminie.

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2d (przedmioty wiodące: j. polski, historia, wos)

w roku szkolnym 2017/18

na podstawie porozumienia z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

 

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Violetta Dworecka

Okres (wpisać I lub II): I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka , prawo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka, prawo

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka, prawo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementy prawa konstytucyjnego w RP

 

 

 

 

 

 

 

Elementy prawa karnego i cywilnego w RP

 

 

 

 

 

 

Obywatelstwo w UE

 

 

 

 

1,5 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 h

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 h

 

14 listopada 2017 godz. 9.50

(wtorek)

 

 

 

 

21 listopada 2017 godz. 9.50

(wtorek)

 

 

 

 

 

Styczeń lub marzec 2018

 

 

 

 

 

 

Dr Adam Jaskulski

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Adam Jaskulski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Adam Jaskulski

 

 

 

 

Uwaga: ze względu na zmieniające się plany zajęć na uczelni i w III LO dokładne daty zajęć w II semestrze zostaną doprecyzowane w późniejszym terminie.

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 3d (przedmioty wiodące: j. polski, historia, wos)

w roku szkolnym 2017/18

na podstawie porozumienia z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

 

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Violetta Dworecka

Okres (wpisać I lub II): I i II

 

Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

 

 

Wyjście na zajęcia warsztatowe do studia telewizyjnego i radiowego na Morasku

 

 

 

 

Ok. 4 h

 

Marzec 2018

 

Dr Jakub Jakubowski

Mgr Piotr Jabłoński

 

 

 

 

Uwaga: ze względu na zmieniające się plany zajęć na uczelni i w III LO dokładne daty zajęć w II semestrze zostaną doprecyzowane w późniejszym terminie.

 

 

 

 

Przedmioty matematyczno – przyrodnicze.

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1c (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka) w roku szkolnym 2017/18

Przedmiot: matematyka i informatyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Rafał Rożek, Anna Jaborkhel

Okres (wpisać I lub II): I

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Podstawy programowania i grafiki komputerowej 12

poniedziałki godz. 15:10 CMBiN sala 431b

gr 1: 23.10, 13.11, 4.12

gr 2: 30.10, 20.11, 11.12

dr inż. Hubert Jopek

Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów

Politechnika Poznańska

2. Algorytmika Podstawowe algorytmy liczbowe, sortowania, struktury danych, programowanie zachłanne i dynamiczne, grafy; podstawy analizy obliczeniowej; przydatne techniki programistyczne 12 poniedziałki godz. 16:50 – 18:20

dr inż. Szymon Wąsik

Instytut Informatyki, Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania

Politechnika Poznańska

3. Warsztaty o tematyce Web Development Mobile Path, Android, iOS vs Windows, Phone, Web path: Fronted, Backend, Game path: Unity, Construct2 12 poniedziałki godz: 18:30

Członkowie Koła Naukowego Grupy Junior .NET

Politechnika Poznańska

Razem: 36

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1a (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka) w roku szkolnym 2017/18

Przedmiot: matematyka i fizyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Małgorzata Rożek, Janusz Pużanowski

Okres (wpisać I lub II): I

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Podstawy programowania i grafiki komputerowej 12

wtorki godz. 15:10 CMBiN sala 431b

gr 1: 24.10, 7.11, 5.12

gr 2: 31.10, 21.11, 12.12

dr inż. Paweł Fritkowski

Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Technicznej

Politechnika Poznańska

Razem: 12

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2c (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka) w roku szkolnym 2017/18

Przedmiot: matematyka i informatyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Rafał Rożek, Anna Jaborkhel

Okres (wpisać I lub II): I i II

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Matematyka Dyskretna Festiwal Matematyki 6 28.09.2017

prof. dr hab. Tomasz Łuczak

prof. dr hab. Michał Karoński

mgr Rafał Bystrzycki

UAM Wydział Matematyki i Informatyki

2. Projekt Potęga Matematyki Zastosowania matematyki w systemach mikroprocesorowych 4

20.10.2017

CMBiN sala 229

godz.15:30

 

dr inż.Tomasz Marciniak

Instytut Automatyki i Robotyki, Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Politechnika Poznańska

3. Algorytmika Podstawowe algorytmy liczbowe, sortowania, struktury danych, programowanie zachłanne i dynamiczne, grafy; podstawy analizy obliczeniowej; przydatne techniki programistyczne 12 poniedziałki godz. 17:00

dr inż. Szymon Wąsik

Instytut Informatyki, Zakład Teorii Algorytmów i Systemów Programowania

Politechnika Poznańska

4. Algorytmika Programowanie obiektowe w Javie 4 III 2018

dr hab.inż. Marek Wojciechowski

Instytut Informatyki, Zakład Systemów Informatycznych

Politechnika Poznańska

5. Warsztaty o tematyce Web Development Mobile Path, Android, iOS vs Windows, Phone, Web path: Fronted, Backend, Game path: Unity, Construct2 12 poniedziałki godz: 18:30

Członkowie Koła Naukowego Grupy Junior .NET

Politechnika Poznańska

Razem: 38

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2a (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka) w roku szkolnym 2017/18

Przedmiot: matematyka i informatyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Małgorzata Rożek, Janusz Pużanowski

Okres (wpisać I lub II): I

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1.        Kryptografia Splątane kabelki 2 21.11.2017 Prof. dr hab. Tomasz Szemberg, dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, pracownik Katedry Geometrii
  Razem: 2

Plan zajęć akademickich dla klasy 3c (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka) w roku szkolnym 2017/18

Przedmiot: matematyka i informatyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Rafał Rożek, Anna Jaborkhel

Okres (wpisać I lub II): I i II

Lp. Zakres zajęć (inż. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Algorytmika Programowanie obiektowe w Javie 4 III 2018

dr hab.inż. Marek Wojciechowski

Instytut Informatyki, Zakład Systemów Informatycznych

Politechnika Poznańska

2.   Przygotowanie do olimpiady matematycznej 16 Ustalany indywidualnie z zainteresowanymi uczniami

dr Leszek Jankowski

Politechnika Poznańska

Razem: 20

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1B (przedmioty wiodące: geografia, matematyka)

w roku szkolnym 2017/18

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza

 

Przedmiot: geografia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Krzysztof Kubacki

Okres (wpisać I lub II): cały rok szkolny

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Geografia fizyczna:

Hydrologia, Meteorologia,

Kartografia,

Ochrona środowiska,

Biogeografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartografia i topografia,

Biogeografia,

Geografia gleb,

Gleboznawstwo,

Geologia,

Sozologia,

Geomorfologia

Pomiary hydrologiczne i meteorologiczne z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.

 

Pomiary kartograficzne z wykorzystaniem odbiorników GPS.

 

Pomiary masy drzewnej z wykorzystaniem wysokościomierza i innych urządzeń.

 

Analiza metod ochrony środowiska na przykładzie Wolińskiego Parku Narodowego.

 

Podstawy sozologii – analiza i tworzenie map sozologicznych i topograficznych.

 

Działalność stacji monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce.

 

Formy ochrony przyrody w Polsce.

 

 

Zajęcia mają charakter modułowy.

Trwają łącznie 2 dni, czyli 12 godzin lekcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia mają charakter modułowy.

Trwają łącznie 2 dni, czyli 12 godzin lekcyjnych.

Wiosna 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-29.10.

2017

dr Jacek Tylkowski

dr Mariusz Samołyk

 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Lech Kaczmarek

dr Michał Lorenc

dr Renata Dondajewska

Wydział Biologii,

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2B (przedmioty wiodące: geografia, matematyka)

w roku szkolnym 2017/18

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1B (przedmioty wiodące: geografia, matematyka)

w roku szkolnym 2017/18

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza

 

Przedmiot: geografia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Krzysztof Kubacki

Okres (wpisać I lub II): cały rok szkolny

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Geografia fizyczna:

Hydrologia, Meteorologia,

Kartografia,

Ochrona środowiska,

Biogeografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartografia i topografia,

Biogeografia,

Geografia gleb,

Gleboznawstwo,

Geologia,

Sozologia,

Geomorfologia

Pomiary hydrologiczne i meteorologiczne z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.

 

Pomiary kartograficzne z wykorzystaniem odbiorników GPS.

 

Pomiary masy drzewnej z wykorzystaniem wysokościomierza i innych urządzeń.

 

Analiza metod ochrony środowiska na przykładzie Wolińskiego Parku Narodowego.

 

Podstawy sozologii – analiza i tworzenie map sozologicznych i topograficznych.

 

Działalność stacji monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce.

 

Formy ochrony przyrody w Polsce.

 

 

Zajęcia mają charakter modułowy.

Trwają łącznie 2 dni, czyli 12 godzin lekcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia mają charakter modułowy.

Trwają łącznie 2 dni, czyli 12 godzin lekcyjnych.

Wiosna 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-29.10.

2017

dr Jacek Tylkowski

dr Mariusz Samołyk

 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Lech Kaczmarek

dr Michał Lorenc

dr Renata Dondajewska

Wydział Biologii,

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

Przedmiot: geografia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Krzysztof Kubacki

Okres (wpisać I lub II): cały rok szkolny

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Geografia fizyczna:

Kartografia,

Ochrona środowiska

 

 

 

 

 

 

 

Turystyka na świecie

 

Pomiary kartograficzne z wykorzystaniem odbiorników GPS

 

Modelowanie kartograficzne z wykorzystaniem programów GIS

 

 

Rozwój turystyki na świecie

 

Turystyka w krajach egzotycznych

Zajęcia mają charakter modułowy.

Liczba godzina uzależniona od oferty UAM

 

Listopad 2017,

 

 

Wiosna 2018

 

 

 

 

 

Marzec/

Kwiecień 2018

 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy I E

w roku szkolnym 2017/18

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc. Termin zajęć dostoso-wany do planu lekcji

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Uniwersytet Medyczny

 

1 Leki ABC  farmacji (wykład)

2×45 min.

 

Maj 2017

 

prof. J. Lulek

 

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy

2  

Kwasy, zasady, sole – wykrywanie, otrzymywanie i badanie właściwości chemicznych. Ćwiczenia laboratoryjne.

 

3×45 min  

 

Politechnika Poznańska

3

 

Źródła energii

Co wojny robią przyrodzie 45 min. dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski
4 Środki czystości i kosmetyki Chemia zapachu 45 min. dr inż. Beata Strzemiecka

 

Plan zajęć akademickich dla klasy I F

w roku szkolnym 2017/18

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc. Termin zajęć dostoso-wany do planu lekcji

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Uniwersytet Medyczny

 

1  

Inauguracji zajęć dydaktycznych

Migrena – znaczenie społeczne objawy, leczenie

3×45 min.

10.2017

 

prof. dr hab. Wojciech Kozubski, Katedra i Klinika Neurologii UMP
2 Leki ABC  farmacji (wykład)

2×45 min.

 

 

Maj 2017

 

prof. J. Lulek

 

 

 

3   Zajęcia biblioteczne

2×45 min.

 

mgr Maria Kuczkowska

 

Uniwersytet Przyrodniczy

4  

Kwasy, zasady, sole – wykrywanie, otrzymywanie i badanie właściwości chemicznych. Ćwiczenia laboratoryjne.

 

3×45 min  

 

Politechnika Poznańska

5 Źródła energii

Co wojny robią przyrodzie

 

45 min. dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski
6 Środki czystości i kosmetyki Chemia zapachu 45 min. dr inż. Beata Strzemiecka

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy II E

w roku szkolnym 2017/18

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Politechnika Poznańska

 

1   Substancje chemiczne a środowisko 45min.

dr inż.  Anna Praus

 

2   Biotechnologia przemysłowa 45min.

dr inż.

Łukasz Ławniczak

3   Nadużywanie substancji nootropowych i ich wpływ na środowisko 45min. mgr inż. Marta Woźniak-Karczewska

 

Uniwersytet Przyrodniczy

 

4   Mydła. Oznaczanie twardości wody. Ćwiczenia laboratoryjne.

3×45

min.

 

14.10.2017  
5  

Elementy analizy chemicznej – warsztaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3×45 min. 8.11.2017  
Uniwersytet Medyczny
6   Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych 5×45 min  

 

Wycieczka fakultatywna

 

7   Centrum Chemii w Małek skali Toruń 5×45 min

Wrzesień 2017

 

 

 

Polska Akademia Nauk

 

8   „PAN” z Wieniawskiego zaprasza 4×45 min

Listopad 2017

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy II F

w roku szkolnym 2017/18

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Uniwersytet Medyczny

 

1  

Zajęcia w klinikach

 

Katedra i Klinika Neurologii, Neurochirurgii , Neurotraumatologii oraz Wieku Rozwojowego

7×45

min.

 
2  

Botanika Farmaceutyczna

(zajęcia seminaryjne)

 

2×45

min.

dr Anna Budzianowska
3   Analityka Medyczna

2×45

min.

dr Ewa Totoń
    Symulacja medyczna

2×45 min.

 

Ziemowit Gólski

 

Politechnika Poznańska

 

4

 

 

Substancje chemiczne a środowisko

45min.

 

 

 

dr Anna Praus

 

Uniwersytet Przyrodniczy

 

5  

Mydła. Oznaczanie twardości wody. Ćwiczenia laboratoryjne.

Analiza instrumen

talna – kolorymetryczne oznaczenie żelaza III ćwiczenia laboratoryjne

3×45 min

 

 

 

3×45 min

 

14.10. godz. 10.00

 

 
6   Czy wiem co jem? Wykrywanie związków organicznych w żywności. Ćwiczenia laboratoryjne. 3x 45 min. 28.11. 2017  

 

Plan zajęć akademickich dla klasy III E

w roku szkolnym 2017/18

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Uniwersytet Przyrodniczy

1   Oczyszczanie substancji – zajęcia laboratoryjne 3×45 min.    
2

 

 

 

 

Redoksometria – ćwiczenia laboratoryjne 3×45 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy III F

w roku szkolnym 2017/18

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Uniwersytet Przyrodniczy

1   Oczyszczanie substancji – zajęcia laboratoryjne 3×45 min.    
2

 

 

 

 

Redoksometria – ćwiczenia laboratoryjne 3×45 min.