Home
O Projekcie

O Projekcie

 

PROJEKT EDUKACYJNY KIK/34

1 2

8
Instytucja realizująca:
3
Instytucja współfinansująca:
4

Partnerzy: 

 

5

6
7
Instytut Żywności i Żywienia, dzięki wsparciu organizacji Swiss Contribution, realizuje w Polsce globalną strategię Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącą propagowania zdrowego stylu życia i zapobiegania otyłości.
III LO w Poznaniu, od roku szkolnego 2013/2014, przystąpiło również do projektu edukacyjnego KIK/34 w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy pod tytułem: Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.
Projekt jest realizowany wspólnie przez zespoły przedmiotowe wychowania fizycznego i biologii, a liderkami projektu są: prof. Irena Linka – nauczycielka wychowania fizycznego i prof. Teresa Kolasińska – nauczycielka biologii.
W latach 2013/2014 i 2014/2015 realizowane jest drugie zadanie projektu „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.
W Polsce średnia długość życia ciągle odbiega od średniej w Unii Europejskiej. To nie kwestia klimatu, szczęścia, ani genów. To głównie problem niewłaściwego odżywiania, złych nawyków i braku aktywności fizycznej.
Placówka, która pomyślnie wdroży program, zgodnie z opracowanymi kryteriami, otrzyma Certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.