Home
Konkurs o historii szkoły i patronie

Konkurs o historii szkoły i patronie

Konkurs o historii szkoły i patronie – obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas pierwszych

W piątek 5 X 2018 r. ma 4 lekcji odbędzie się konkurs wiedzy o historii szkoły i jej patronie – św. Janie Kantym.  W pierwszym etapie konkursu biorą udział wszyscy uczniowie klas pierwszych. Etap ten polega na odpowiedzi na kilka krótkich pytań. Osoba, która uzyska najwyższy wynik w klasie weźmie udział w wielkim finale w czasie Święta Edukacji Narodowej 12 X.
Do konkursu uczniowie przygotowują się z prezentacji (dostępna u siostry Małgorzaty Ślęzak) oraz z informacji zamieszczonych na szkolnej stronie internetowej.
Na najlepszych czekają nagrody oraz oceny.
Zapraszamy!
Agnieszka Jankowiak-Maik, Małgorzata Ślęzak