Home
Konkurs Matematyczny Kangur
data_kangur.php

Konkurs Matematyczny Kangur

Kangur 2019

Rozpoczęła się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur, który odbędzie się 21 marca 2019 roku.

Kangur jest konkursem samofinansującym się. Odpłatność od uczestnika wynosi 9 zł, które przeznaczane są na organizację konkursu i nagrody.

Pieniądze zbierają skarbnicy i dostarczają pani Małgorzacie Rożek (szkolnemu organizatorowi konkursu) lub swojemu nauczycielowi matematyki.

Ponadto skarbnik jest zobowiązany do wysłania listy uczestników swojej klasy na adres wskazany przez szkolnego organizatora oraz zebrania i dostarczenia oświadczeń o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” i przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania – link poniżej, należy wydrukować). Oświadczenie podpisuje rodzic (w przypadku niepełnoletności swojego dziecka)  lub pełnoletni uczestnik.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 grudnia 2018 roku.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma w dniu konkursu zabawkę logiczną.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

oswiadczenie_rodzica