Home
Biblioteka dobre miejsce dla człowieka

Biblioteka dobre miejsce dla człowieka

Biblioteka dobre miejsce dla człowieka.

Od 2008 roku biblioteka mieści się na parterze szkoły i składa się z dwóch pomieszczeń. W pierwszym z nich znajduje się Multimedialne Centrum Informacyjne (wyposażone w 8 stanowisk komputerowych) oraz wypożyczalnia książek. W drugim pomieszczeniu znajdują się główne zbiory biblioteki. Z wypożyczalni i czytelni można korzystać codziennie od godz. 8.00 – 15.30.
Księgozbiór obejmuje pozycje z różnych dziedzin i jest systematycznie wzbogacany o nowe książki z zakresu literatury pięknej, naukowej i popularno-naukowej. Przed przeprowadzką bibliotekarze, wraz z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, dokonali rzetelnej selekcji i aktualizacji zbiorów. Obecnie księgozbiór liczy ponad szesnaście tysięcy woluminów. Na uwagę zasługują tytuły z zakresu metodyki nauczania i wychowania przeznaczone dla nauczycieli. W zasobach biblioteki, oprócz książek i czasopism, znajduje się dość bogaty zbiór filmów fabularnych i materiałów dydaktycznych na nośnikach elektronicznych. Z satysfakcją można powiedzieć, że biblioteka stała się wizytówką szkoły.
Od 2010 roku trwa proces informatyzacji biblioteki. Katalog komputerowy obejmuje obecnie pięć tysięcy książek. Działa tu również Koło Przyjaciół Biblioteki. Uczniowie mogą skorzystać także z zajęć dodatkowych w ramach Warsztatów.