Home
Absolutorium 2019

Absolutorium 2019

Absolutorium 2019

Szanowni Państwo Maturzyści, uprzejmie informuję, że zorganizowałam i przeprowadziłam  posiedzenie Rady Pedagogicznej w dniu 24.04.2019r, a Rada Pedagogiczna  podjęła uchwałę zatwierdzającą wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów klas trzecich. W związku z powyższym zapraszam Państwa w strojach uroczystych na Absolutorium 2019 zgodnie z planem pracy szkoły w dniu 26 kwietnia 2019r. o godz. 13.00 (aula szkolna).

Katarzyna Kordus

dyrektor III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu