Home
POŻEGNANIE PANI PROFESOR

POŻEGNANIE PANI PROFESOR

POŻEGNANIE PANI PROFESOR

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiam społeczność szkolną oraz Absolwentów naszego Liceum, iż w dniu 31 lipca 2022 r. zmarła śp. Pani prof. Maria Rajewska – Zaklińska, wieloletnia nauczycielka biologii w III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu.

Panią Profesor pożegnamy w dniu 8 sierpnia 2022 r. o godz. 11.50 podczas ceremonii pogrzebowej na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

Śp. Pani prof. Maria Rajewska-Zaklińska pracowała w III LO w Poznaniu w latach 1983-2006, do czasu przejścia na emeryturę. W kolejnych latach na prośbę dyrektor szkoły podjęła dalszą współpracę z naszym Liceum (2006-2010) jako doświadczony dydaktyk. Była wyjątkową nauczycielką, zawsze bardzo zaangażowaną w pracę z młodymi ludźmi. Przygotowywała liczne roczniki młodzieży do egzaminów maturalnych, egzaminów wstępnych z biologii oraz Olimpiady Biologicznej.  Wspominamy Panią Profesor jako osobą realizującą swoją nauczycielską misję z wielką pasją, co wyrażało się również w Jej dodatkowych, różnorodnych działaniach i inicjatywach, m.in.  organizowała w szkole  „Tydzień Nauk”, „Dzień Ziemi” czy „Tydzień dla bezpieczeństwa”. Wielokrotnie otrzymała nagrody Dyrektora III LO w Poznaniu, dwukrotnie Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania.

Pani Profesor pozostanie na długo w naszej żywej pamięci jako przykład  wybitnej nauczycielki, zawsze życzliwej społeczności naszego Liceum.

Z pamięcią

Katarzyna Kordus

Dyrektor III LO w Poznaniu