Home
WIZYTY ASTRONOMÓW W SZKOŁACH
SAM_3657

WIZYTY ASTRONOMÓW W SZKOŁACH

WIZYTY ASTRONOMÓW W SZKOŁACH

W 2019 roku Polskie Towarzystwo Astronomiczne które istnieje od 1923 roku i zrzesza zawodowych astronomów, obchodziło jubileusz 100-lecia działalności naukowej i edukacyjnej. Od dwóch lat PTS realizuje projekt edukacyjny: „Wizyty astronomów w szkołach”, mający na celu popularyzację astronomii w szkołach średnich w Polsce. W ramach tego projektu Pani Dr Halina Ziomek z Instytutu Astronomii UAM w Poznaniu spotkała się z uczniami klas 1Ga i 1Gc mat.-fiz. w naszej szkole 24.01.2020 roku. Temat spotkania: „Poszukiwanie nowych planet i życia w Galaktyce”, dotyczył słynnego równania Franka Drakea (1961). Wzór Drakea uwzględniający współczesne dane astronomiczne i astrofizyczne tj.:

– liczbę komunikatywnych cywilizacji w Galaktyce

– liczbę gwiazd w Galaktyce

– gwiazdy wraz z planetą w ekosferze

– planety na których rozwija się życie

– planety na których rozwija się inteligentne życie

– planety z inteligentnym życiem, mające technologię komunikowania się na odległości między gwiezdne

– średni czas życia inteligentnej cywilizacji

– wiek galaktyki,

pozwala oszacować (trochę dla zabawy i ze świadomością że te liczby nie są całkiem pewne) liczbę komunikatywnych cywilizacji w Galaktyce. Optymistycznie w Galaktyce Droga Mleczna możemy się spodziewać nie więcej niż 100 cywilizacji, a uwzględniając cały Wszechświat –  5 mld pozagalaktycznych  cywilizacji. Pesymistycznie – tylko 1 (Ziemia). W trakcie wykładu i prezentacji uczniowie zapoznali się z metodami odkrywania nowych planet, układów planetarnych w Galaktyce. Spotkanie z astronomią umożliwiło uczniom klas 1Ga i 1Gc zdobycie nowej wiedzy z Astronomii, która omawiana była w I semestrze na lekcjach w ramach realizacji programu nauczania fizyki rozszerzonej w klasie I-LO. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tematyka spotkania nawiązuje do przyznanej Nagrody Nobla 2019 z fizyki- James Peebles, Michel Mayor, Dider Queloz (odkrywcy pierwszej planety pozasłonecznej krążącej wokół normalnej gwiazdy).

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Pani Dr Halina Ziomek zaprosiła klasy mat.-fiz. do zwiedzenia Instytutu Astronomii UAM w Poznaniu w II semestrze 2019/2020 roku i  zadeklarowała przyjęcie zaproszenia w przyszłości na  Spotkania z Astronomią w III-LO w Poznaniu.

Janusz Pużanowski