Home
Punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne

Punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne

Punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne

 

Szanowni Państwo,

 

Od 1 września br. ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii utworzono w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu Punkt Konsultacyjny dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne takie, jak:

 

  • picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub dopalaczy,
  • nieodpowiednie wypełnianie roli ucznia stanowiące znaczne ryzyko dla prawidłowego rozwoju (np. wagary, przerwanie edukacji).

 

Na konsultację można umówić się:

 

1) wysyłając wiadomość mailową na adres p.wilinski@ppp2poznan.pl

lub

2) wysyłając SMS o treści „konsultacja” na nr telefonu 882 367 030.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół psychologiczno-pedagogiczny.