Home
„Jak dbać o dobrostan organizmów hodowanych w domu?” – projekt edukacyjny z biologii dla klasy 2 PD.

„Jak dbać o dobrostan organizmów hodowanych w domu?” – projekt edukacyjny z biologii dla klasy 2 PD.

„Jak dbać o dobrostan organizmów hodowanych w domu?”
– projekt edukacyjny z biologii dla klasy 2 PD.

W bieżącym roku szkolnym, po raz pierwszy, realizowany jest projekt edukacyjny z biologii dotyczący zagadnień hodowlanych. Jego celami, między innymi, są:
– uświadomienie uczniom, że hodowla każdego organizmu wymaga wiedzy, odpowiedzialności oraz umiejętności projektowania i planowania;
– przekonanie uczniów o potrzebie stałego zdobywania wiedzy i nabywania coraz to nowych umiejętności i umiejętnym wykorzystaniu tego w praktyce;
– kształtowanie u uczniów umiejętności współdziałania w grupie, dzielenia się rolami i zadaniami oraz dyskutowania;
– rozwijanie u uczniów takich cech jak: odpowiedzialność, uczciwość, pracowitość, wytrwałość, systematyczność, empatia;
– ćwiczenie umiejętności wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
Dzięki tym zajęciom nasi uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu gleboznawstwa, biogeografii, ochrony środowiska, higieny hodowli, biologii wybranych gatunków oraz zasad projektowania.
W roku szkolnym 2020/21 uczniowie klasy 2 PD wykonają trzy prace: projekt wielogatunkowych nasadzeń przeznaczonych do różnych pomieszczeń, projekt akwarium biotopowego oraz projekt woliery/ hali wolnych lotów dla wybranych gatunków ptaków tropikalnych.
W chwili obecnej pierwszy etap zajęć został już zamknięty. Zachęcam do zapoznania się z wybranymi pracami naszych uczniów.
Mikołaj Komorowski

 

projekt biologia

Kroton prezentacja

Prezentacja 5