Home
ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie III LO w Poznaniu,

      Na podstawie  pisma Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania z dnia 10 marca 2020r., na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz na podstawie zgody organu prowadzącego szkołę  zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w dniach od 11 marca 2020r. do 24 marca 2020r. w związku z wystąpieniem na terenie miasta Poznania zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów.

Proszę o zachowanie spokoju. W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji.

Z góry dziękuję za dobrą współpracę!

Katarzyna Kordus

Dyrektor III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu