Home
ZAPROSZENIE RODZICÓW DO UDZIAŁU W ZDALNYM SPOTKANIU DYSKUSYJNYM

ZAPROSZENIE RODZICÓW DO UDZIAŁU W ZDALNYM SPOTKANIU DYSKUSYJNYM

Zapraszamy rodziców uczniów i uczennic naszej szkoły do udziału w spotkaniu dyskusyjnym pt. „Wsparcie rodziców w projektowaniu rozwoju edukacyjno-zawodowego młodzieży, które odbędzie się w formie on-line.

– 10 lutego br. (środa), godz. 18:00 – 19:30

Prowadzenie: Katarzyna Banaszak – szkolny doradca zawodowy

Zgłoszenie należy przesłać do 10 lutego br. do godz. 12:00.

Prosimy o informację poprzez dziennik MOBI (p. Katarzyna Banaszak) lub na adres: doradcazawodowy@lo3.edu.pl, kto spośród Państwa jest zainteresowany udziałem w spotkaniu.

Bardzo zachęcamy do udziału – będzie czas zarówno na przekazanie ważnych merytorycznie treści, ale przede wszystkim będzie czas na rozmowę, możliwość podzielenia się oraz uzyskania odpowiedzi na ważne pytania ze strony rodziców.

Nie potrzeba posiadać dodatkowego oprogramowania. Wystarczy dostęp do komputera z dostępem do internetu oraz do mikrofonu (który wbudowany jest w każdy laptop). Do osób zgłoszonych prześlemy link umożliwiający udział w spotkaniu dyskusyjnym.

Ponadto jeżeli są Państwo zainteresowani innym tematem w ramach tego typu spotkań on-line to bardzo prosimy o informację zwrotną i wskazanie obszaru tematycznego – postaramy się odpowiedzieć na potrzeby z Państwa strony.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ

Katarzyna Banaszak – jest doradcą zawodowym i pedagogiem z 14-letnim doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych, jednostkach uczelnianych (m. in. Biuro Karier UAM), szkole oraz działalności projektowej. W swojej pracy zawodowej zwraca szczególną uwagę na taki sposób wspierania młodzieży, który pozwala im nie tylko na kształtowanie wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań, ale również na rozwijanie postawy proaktywnej i zyskiwanie przekonania, że mogą być oni twórcami swojego życia oraz zmian w otaczającym środowisku. Ukończyła doradztwo zawodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Realizując program studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, założyła Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej oraz realizowała badania do pracy doktorskiej wśród społeczności lokalnej w gminie Ilungu na południu Tanzanii. Aktualnie jest słuchaczką Studiów Podyplomowych Coachingu i Mentoringu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w zakresie indywidualnego oraz grupowego doradztwa, jak również w obszarze innych, pokrewnych dziedzin (mentoring, tutoring, planowanie i realizacja projektów, dydaktyka oraz prowadzenie szkoleń). Prowadziła również zajęcia dla studentów UAM m.in. Planowanie karier edukacyjno-zawodowych, Wielokulturowe doradztwo zawodowe czy Problemy wielokulturowości w doradztwie, a także współorganizowała wiele konferencji naukowo-dydaktycznych m.in. „Szkoła z Wyobraźnią”, „Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego” oraz „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w teorii, praktyce edukacyjnej i doświadczeniu osobistym – z perspektywy potrzeb uczniów liceów ogólnokształcących”. Zainicjowała oraz koordynowała szereg projektów oraz inicjatyw skierowanych do dzieci, młodzieży oraz studentów: Strefa Projektów Edukacyjnych i Społecznych, Studencka Akademia Mentoringu, Program Mentorski Transfer Kompetencji, Studenci UAM bez Granic, Targi Wyjazdów i Programów Zagranicznych, Program Mentorski MENTORusznik. Realizowała również działania projektowe za granicą m.in. w Afryce, gdzie spędziła łącznie 1,5 roku (Kenia, Sierra Leone, Tanzania, Zambia i Zimbabwe). Jest przekonana, iż to, jaki powinien być dzisiejszy pedagog, nauczyciel bardzo dobrze ukazuje cytat Jima Hensona: „Dzieci nie pamiętają, czego próbujesz je nauczyć. Pamiętają, jaki jesteś.”

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

Aleksandra Misiak – psycholog szkolny
Aleksandra Klimek – pedagog szkolny
Katarzyna Banaszak – szkolny doradca zawodowy