Home
Ważna informacja w sprawie uroczystości Jubileuszu 100-lecia szkoły

Ważna informacja w sprawie uroczystości Jubileuszu 100-lecia szkoły

Szanowni Państwo Absolwenci,

główne uroczystości Jubileuszowe III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego

w Poznaniu zaplanowane na 10 października 2020 – po przeprowadzeniu wielu konsultacji

z poszczególnymi członkami społeczności szkolnej oraz Absolwentami szkoły

zostały przesunięte na październik 2021.

3lo100