Home
Szkolne plany nauczania dla oddziałów 2019/2020

Szkolne plany nauczania dla oddziałów 2019/2020

Klasy po gimnazjum (3-letnie liceum):

1 G-a-mat-fiz

1 G-b-biol-chem

1 G-c-mat-fiz-inf

1 G-d-pol-his

Klasy po szkole podstawowej (4-letnie liceum):

1 P-a-mat-fiz

1 P-b-mat-geo

1 P-c-mat-fiz-inf

1 P-d-biol-chem

Dodatkowo we wszystkich klasach pierwszych 4-letniego liceum po szkole podstawowej oraz 3-letniego liceum
po gimnazjum zostaną zaproponowane dodatkowe zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania uczniów z godzin przyznanych przez organ prowadzący szkołę.