Home
SZKOŁA SOFT SKILLS UAM W III LO W POZNANIU

SZKOŁA SOFT SKILLS UAM W III LO W POZNANIU

W ramach zajęć akademickich z wiedzy o społeczeństwie, od marca  do czerwca b.r. , będą odbywać się w III LO w Poznaniu warsztaty w ramach „Letniej Szkoły Soft  Skills”.  Patronat merytoryczny nad warsztatami sprawują specjaliści i kierownicy prowadzonych na UAM w Poznaniu Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Podyplomowych Studiów Coachingu.

„Letnia Szkoła Soft Skills” oferuje możliwość warsztatowego przećwiczenia wybranych aspektów kompetencji miękkich. Pod okiem doświadczonych wykładowców -praktyków uczniowie naszej szkoły będą trenować takie kompetencje, jak m. in.: building,  kreatywność, sztukę autoprezentacji, asertywność i pracę w zespole.

W skład kursu wchodzi 6 szkoleń, w których będzie brać udział grupa uczniów, głównie  z klasy 2d.

 

Violetta Dworecka