Home
Świadectwa

Świadectwa

Wydawanie świadectw maturalnych

11 sierpnia 2020r.

Później świadectwa można będzie odbierać w sekretariacie szkoły.