Home
Wydawanie świadectw

Wydawanie świadectw

Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego będą wydawana 5 lipca 2022r. od godz. 11.00 w auli szkolnej.