Home
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – 2 września 2019r.
inauguracja2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – 2 września 2019r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – 2 września 2019r.

 

Msza św. (dla uczniów uczęszczających na zajęcia religii)– kościół Św. Marcina (odp. nauczyciele-katecheci, poczet sztandarowy) – godz. 9.00

 

Spotkanie społeczności szkolnej w auli – klasy pierwsze (odp. dyrektor, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, poczet sztandarowy) – godz. 10.00

 

Spotkania organizacyjne uczniów klas pierwszych z wychowawcami w salach dydaktycznych (odp. wychowawcy klas pierwszych) – godz. 11.00

 

Spotkania organizacyjne uczniów klas drugich i trzecich z wychowawcami w salach dyd. (odp. wychowawcy klas drugich i trzecich) – godz. 10.00

 

Wykaz sal dydaktycznych, w których spotykają się uczniowie z wychowawcami, zostanie ogłoszony na szkolnej tablicy informacyjnej (przy wejściu do szkoły).