Home
Relacja z Jubileuszu 90-lecia szkoły

Relacja z Jubileuszu 90-lecia szkoły

Czerpać z przeszłości!

Dzień 23 października 2010 r. wieńczył obchody 90 – lecia naszej szkoły.

Msza św. w Kościele św. Marcina, uroczystość jubileuszowa w Auli Uniwersyteckiej oraz szkolny piknik zgromadziły zaproszonych gości, absolwentów i uczniów, dawnych i obecnych nauczycieli oraz pracowników i przyjaciół szkoły na wspólnym świętowaniu. Z okazji Jubileuszu powstało okolicznościowe wydawnictwo poświęcone szkole, jej pracownikom i wychowankom. Słowem wstępnym opatrzyła je pani dyrektor Katarzyna Kordus.

Uroczystość w Auli Uniwersyteckiej poprzedziła Msza św. odprawiona w intencji całej „Trójkowej” społeczności w Kościele św. Marcina. Przewodniczył jej ks. biskup profesor Marek Jędraszewski.

Na spotkanie w auli przybyło wielu znakomitych gości. Wśród nich liczni absolwenci szkoły pełniący dziś ważne funkcje w polityce, nauce, działalności samorządowej i służbie publicznej. Byli wśród nich: Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komitetu Honorowego Jubileuszu, absolwent szkoły Pan dr Filip Kaczmarek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, absolwent szkoły Pan Marek Woźniak, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego Pan Patryk Pawełczak, Przewodniczący Rady Miasta Poznania Pan Grzegorz Ganowicz, zastępca Prezydenta Miasta Poznania, absolwent szkoły Pan Tomasz Jerzy Kayser, zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Michał Hinc, Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Walkowiak, Dyrektor Wydziału Oświaty Pan Andrzej Tomczak, zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty pani Grażyna Lisiecka, Prezes Stowarzyszenia Wychowanków III Liceum Ogólnokształcącego, Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu Pan prof. Andrzej Sakson, Członkowie Komitetu Honorowego Jubileuszu profesorowie Witold Mazurczak i Zbigniew Stein oraz dr Antoni Zembrzuski wraz z małżonką. Swoją obecnością uświetnili również nasz Jubileusz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK, Pan pułkownik Jan Górski – prezes Związku oraz wiceprezesi Pan major Ludwik Misiek i Pani porucznik Maria Krzyżańska. Na uroczystości nie zabrakło również przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych w osobie Pani Aleksandry Sudan z ZNP, proboszcza naszej szkolnej Parafii św. Marcina ks. Czesława Grzelaka. Radę Rodziców III Liceum reprezentował jej przewodniczący Pan Józef Kapustka- Czech. Obecność na uroczystości byłych dyrektorów szkoły Panów Tadeusza Komorowskiego i Leonarda Paszkiewicza, Pań Mirosławy Rymszewicz i Lucyny Białk – Cieślak oraz licznego grona emerytowanych nauczycieli była szczególnie miła dla absolwentów uczestniczących w zjeździe.

Uroczystość w auli miała podniosły charakter. Po wprowadzeniu sztandaru zabrzmiał hymn Gaude Mater Polonia w wykonaniu połączonych chórów Pro Scenium i Collegium Posnaniense pod dyrekcją pani prof. Barbary Nowak. Wytworzony tą piękną pieśnią nastrój znakomicie komponował się z przypomnieniem dziejów szkoły.

O dniu dzisiejszym szkoły, ale również o czerpaniu z tradycji i dorobku przeszłych pokoleń mówiła w swoim wystąpieniu dyrektor Katarzyna Kordus. Wystąpienia gości, zwłaszcza tych, którzy są jej wychowankami pełne były osobistych odniesień i wspomnień. Nadały one uroczystości dodatkowego blasku i klimatu. Nagrody Prezydenta Miasta i Dyrektora Szkoły wręczane nauczycielom i innym pracownikom szkoły uświetniły program Jubileuszu.

Część artystyczną wypełniły popisy muzyczne uczniów i absolwentów w programie przygotowanym pod kierownictwem i z czynnym udziałem pani prof. Agaty Domańskiej. Mogliśmy podziwiać występy szkolnego chóru Pro Scenium w zróżnicowanym stylowo repertuarze oraz koncert zespołu instrumentalistów w składzie Agata Domańska – skrzypce, Joanna Suliga – skrzypce, Michalina Jurkiewicz – wiolonczela, Kacper Antoni Hepner – gitara oraz pan Marek Suliga, tata Joanny – gitara. W finale uroczystości zaprezentował się chór Collegium Posnaniense pod kierunkiem pani prof. Barbary Nowak.

Kontynuacją jubileuszowych wydarzeń był szkolny piknik. Uczniowski kabaret zaprezentował zabawne scenki ze szkolnego życia, akordeonista pan Jan Buczkowski umilał czas pięknymi melodiami, gospodarze zadbali o odświętny wystrój szkolnych sal i korytarzy, gdzie prezentowane były wystawy, filmy, kroniki z archiwaliami. Nie zabrakło również poczęstunku dla gości. Podczas tego szkolnego spotkania pokoleń królowały wspomnienia!

Jubileusz za nami. Na długo jednak w kronice szkoły oraz pamięci jego organizatorów i uczestników, pozostaną życzliwe słowa zawarte w miłych listach gratulacyjnych nadesłanych z okazji Dziewięćdziesiątych Urodzin Trójki.

Wszystkim ich autorom serdecznie dziękujemy za życzliwą o nas pamięć!

Alicja Przybylska

Czas powrotu…

Dziewięćdziesiąta rocznica urodzin naszej Alma Mater to dla nas dostojny Jubileusz. Zapewne czekają na ten dzień wszyscy, którzy przechowują w swej pamięci ciepłe wspomnienia licealnej młodości, najbardziej twórczego, a jednocześnie naznaczonego buntem, niepowtarzalną energią i rozwojem okresu naszego życia. Czas ten zwykle tak bardzo się w nas zakorzenia, kształtuje w wymiarze etycznym, wyrabia nasze poczucie estetyki (tej estetyki, o której pisał Zbigniew Herbert w „Potędze smaku”), a później decyduje o naszych wyborach życiowych.

Wierzę, że spotkanie pokoleń, spotkanie wielu „Roczników” III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego będzie kolejnym dobrym zdarzeniem dla nas wszystkich – Absolwentów, Nauczycieli i Uczniów, zdarzeniem umacniającym już zbudowane więzi i inicjującym jednocześnie nowe, ciepłe, życzliwe relacje.

Cieszmy się naszym szkolnym świętem, kierując się mądrą dumą, która nie zapomina o porażkach, a pamięta sukcesy, nie dla splendoru, a dla dobrej przyszłości i rozwoju naszej licealnej wspólnoty.

Katarzyna Kordus

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego

im. św. Jana Kantego w Poznaniu

 

IMG_3989 IMG_4011 IMG_4015 IMG_4032 IMG_4036 IMG_4044 IMG_4073 IMG_4105 IMG_4111 IMG_4120 IMG_4133 IMG_4135 IMG_4136 IMG_4137 IMG_4147 IMG_4164 IMG_4170 IMG_4184 IMG_4216 IMG_4233 IMG_4237 IMG_4241 IMG_4246 IMG_4250 IMG_4251 IMG_4254 IMG_4256 IMG_4258 IMG_4260 IMG_4271 IMG_4272 IMG_4277 IMG_4291 IMG_4354 IMG_4363 IMG_4372 IMG_4390 IMG_4401 IMG_4403 IMG_4409 IMG_4410 IMG_4412 IMG_4424 IMG_4426 IMG_4427 IMG_4445 IMG_4446 IMG_4453 IMG_4454 IMG_4456 IMG_4458 IMG_4470 IMG_4473 IMG_5603 IMG_5652 IMG_5655 IMG_5656 IMG_5671 IMG_5673 IMG_5674 IMG_5677 IMG_5682 IMG_5691 IMG_5710 IMG_5711 IMG_5713 IMG_5715 IMG_5716 IMG_5717 IMG_5719 IMG_5741 IMG_5747 IMG_5752 IMG_5754 IMG_5761 IMG_5763 IMG_5770 IMG_5816 IMG_5837 IMG_5838 IMG_5844 IMG_5922 IMG_5934 IMG_5935 IMG_5936 IMG_5941 IMG_5943 IMG_5944 IMG_5946 IMG_5948 IMG_5949 IMG_5950 IMG_5951 IMG_5953 IMG_5956