Home
Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców

1. Zebrania Rady Rodziców: odbywają się zgodnie z kalendarzem zadaniowym pracy szkoły, publikowanym na stronie internetowej szkoły.

Podczas zebrań Rady Rodziców dyrektor szkoły referuje realizację zadań szkoły z zakresu dydaktyczno-wychowawczego oraz administracyjnego.

2. Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący – Lucyna Jankowska

Zastępca – Anita Szwed

Sekretarz – Małgorzata Kamionka

Skarbnik – Jolanta Kucharzak

3. Gromadzenie funduszy

Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców oraz innych źródeł (liczymy na sponsorów!).

Rodzice mogą przekazywać fundusze w następujący sposób:

1) przelewem na konto bankowe RR: 14 1500 1621 1216 2006 7364 0000
2) bezpośrednio rodzicowi pełniącemu funkcję skarbnika klasowego podczas planowanych zebrań z rodzicami.

4. Regulamin Rady Rodziców (proszę kliknąć)