Home
Plany zajęć akademickich 2018/2019

Plany zajęć akademickich 2018/2019

Plan zajęć akademickich dla klasy ID

(przedmioty wiodące: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie)

w roku szkolnym 2018/19

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Przedmiot: j. polski

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Beata Błaszczyk

 

Okres: I  i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka

Tyg.

liczba

godz.

lekc.

Termin zajęć dostosowany

do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego,

nazwa wydziału

lub instytutu, uczelni

1.

Święte księgi

i ich rola

w judaizmie, chrześcijaństwie

i islamie.

 

 

Dzieje starożytnego

i współczesnego Izraela

z uwzględnieniem metod interpretacji tekstu hebrajskiego.

 

1 11 X 2018 Piotr Szyszka
2.

Lekcja muzealna: ogólny zarys islamu, zwiedzanie pomieszczeń: meczet, galeria, kącik z rękodziełem marokańskim,.

 

2

w trakcie uzgadniania

( IV lub VI

2019)

 

dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu, imam Youssef Chadid

 

3. HLP_ starożytność O tragedii greckiej. 2

 XI 2018

 

dr hab. Monika Szczot

 

4.

Filmowe wersje

,,Króla Edypa”.

 

1-2

 9 XI 2018

 

 

dr hab. Jarosław Piętka
5.

„Rzymski przepis

na Heroinę,

czyli o bohaterkach zbiorowej wyobraźni”

(rzymskie poglądy na kobiece bohaterstwo).

 

 

1

 

  7 II 2019 dr hab. Monika Miazek-Męczyńska
6.

Kształcenie językowe-

kultura języka

 

 

 

 

 

Jasna prostota- podstawowa zasada komunikacji.

 

1

XI/ XII 2018

 

dr hab. Jarosław Liberek

 

Poprawna polszczyzna 2 w trakcie uzgadniania dr Błażej Osowski

 

Zaliczenie:

Realizacja jednego z zadań konkursowych w ramach szkolnego projektu

,,Twarze Herberta”.

Plan zajęć akademickich dla klasy II D

(przedmioty wiodące: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie)

w roku szkolnym 2018/19

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Przedmiot: j. polski

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

 oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Beata Błaszczyk

 

Okres: I  i II

 

Lp.

Zakres zajęć

(np. dział programowy)

Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany

do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

HLP- reportaż Z warsztatu dziennikarza. 2 17 X 2018

pracownik WTK

Joanna Młyńczak

 

2.

HLP- poezja współczesna_

pokolenie’56

 

Zmiany w recepcji

Z. Herberta.

Trzy twarze Herberta: klasyk, wieszcz Solidarności, poeta egzystencji (etyka, cierpienie, starość).

 

2  XI 2018 dr hab. Marcin Jaworski
Poeta o Poecie i poezji. 2 6 XII 2018

mgr Dominik Górny

 

3.

HLP_ romantyzm

 

 

Utwory J. I. Kraszewskiego

w filmowej adaptacji Ophuelsa.

2 I 2019

dr hab. Jerzy Borowczyk

 

4.

J.I. Kraszewski- pisarz, dziennikarz, malarz, rysownik, muzyk i kolekcjoner.

 

1

 

XII/ I 2019 mgr Krzysztof Klupp
5.

HLP_

współczesność

Realizacja projektu zwieńczonego udziałem przedstawicieli klasy

w konferencji popularnonaukowej w ramach współpracy z wydziałem Filologii Polskiej UAM

w Poznaniu_

Poezja współczesna.

 

6

wg harmonog-ramu

spotkań

(XII 2018-IV 2019)

pracownicy Wydziału Filologii Polskiej UAM

w Poznaniu

 

 

           Zaliczenie: Projekt Twarze Herberta zwieńczony szkolną sesją popularnonaukową.

Plan zajęć akademickich dla klasy III D

(przedmioty wiodące: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie)

w roku szkolnym 2018/19

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Przedmiot: j. polski

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Beata Błaszczyk

 

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię

i nazwisko nauczyciela akademickiego,

nazwa wydziału lub instytutu, uczelni

 

XX- lecie międzywojenne_

awangarda_ surrealizm

 

Poznańskie oblicze Salvadora Dali.

 

1  17 X 2018 lekcja muzealna
2.

HLP- poezja pok.’56_

neoklasycyzm

 

Zmiany w recepcji

Z. Herberta.

Trzy twarze Herberta: klasyk, wieszcz Solidarności, poeta egzystencji (etyka, cierpienie, starość).

 

2 XI  2018

dr hab.Marcin Jaworski

 

3. HLP- poezja najnowsza Poezja najnowsza.

2

 

w trakcie ustalania

 

mgr Dawid Gostyński
4. Konteksty_ współczesność Performans. 2

 

w trakcie ustalania

 

dr Piotr Dobrowolski
5.       

HLP_ syntezy

historycznoliterackie

Powtórki przed maturą.

wg harmonog-ramu

spotkań

przygoto-

wanego przez UAM

w Poznaniu

 

wg

harmonog-ramu

spotkań

wykładowcy

UAM w Poznaniu

 

 

Zaliczenie: Esej interpretacyjny, którego punktem wyjścia będzie fragment tekstu

 1. Herberta ,,Duszyczka” (realizacja jednego z zadań konkursowych

w ramach szkolnego projektu ,,Twarze Herberta”).

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1d (przedmioty wiodące: j. polski, historia, wos)

w roku szkolnym 2018/19

na podstawie porozumienia z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

 

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Violetta Dworecka

Okres (wpisać I lub II): I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście na zajęcia warsztatowe do studia telewizyjnego i radiowego na Morasku

 

 

 

 

 

 

 

Manipulacje w mediach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perswazja w reklamie

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabloidyzacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ok. 4h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

15 XI 2018 (czwartek)

godz. 9.45-13.15

 

 

 

 

 

 

 

23 listopada 2018 r.

godz. 14.35

(piątek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec 2019

 

Dr Jakub Jakubowski

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

 

 

 

 

 

Dr Marcin Piechocki

 

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Marcin Piechocki

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

 

 

 

Dr Marcin Piechocki

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: ze względu na zmieniające się plany zajęć na uczelni dokładne daty zajęć w II semestrze zostaną doprecyzowane w późniejszym terminie.

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2d (przedmioty wiodące: j. polski, historia, wos)

w roku szkolnym 2018/19

na podstawie porozumienia z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

 

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Violetta Dworecka

Okres (wpisać I lub II): I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

Polityka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socjologia

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka

 

 

 

 

 

 

Edukacja medialna

 

 

 

 

 

Polityka bezpieczeństwa Polski w obliczu konfliktu interesów USA z UE

 

 

 

 

 

Przesłanki potencjalnych zagrożeń w przestrzeni publicznej

 

 

 

 

Podmioty bezpieczeństwa publicznego w Polsce- kompetencje i specjalizacja

 

 

Wyjście na zajęcia warsztatowe do studia telewizyjnego i radiowego na Morasku

 

 

 

1,5 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 h

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 h

 

 

 

 

 

 

ok.

4h

 

 

6 XI 2018

godz. 9.50

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec 2019

 

 

 

 

 

Kwiecień 2019

 

Dr Maciej Magiera

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

 

 

 

 

Dr Maciej Magiera

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

 

 

 

Dr Maciej Magiera

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

 

Dr Jakub Jakubowski

 

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

 

 

 

 

W ramach pracy klasy akademickiej planowane są także zajęcia i udział młodzieży w rozprawie karnej i cywilnej w ramach współpracy ze Sądem Rejonowym Poznań Grunwald- Jeżyce (25 XI 2018, ok. 4 h)

 

 

 

 

Uwaga: ze względu na zmieniające się plany zajęć na uczelni  dokładne daty zajęć w II semestrze zostaną doprecyzowane w późniejszym terminie.

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 3d (przedmioty wiodące: j. polski, historia, wos)

w roku szkolnym 2018/19

na podstawie porozumienia z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

 

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Violetta Dworecka

Okres (wpisać I lub II): I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Prawo

 

 

Zajęcia podsumowujące projekt prawniczy

 

 

 

ok. 1,5

 

Listopad 2018

 

Dr Adam Jaskulski

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

 

 

W ramach pracy klasy akademickiej i realizowanego projektu prawniczego planowane są także zajęcia i udział młodzieży w rozprawie karnej i cywilnej w ramach współpracy ze Sądem Rejonowym Poznań Grunwald- Jeżyce (18 XI 2018, ok.4 h)

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1B (przedmioty wiodące: geografia, matematyka)

w roku szkolnym 2018/19

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza

 

Przedmiot: geografia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Krzysztof Kubacki

Okres (wpisać I lub II): cały rok szkolny

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Geografia fizyczna:

Hydrologia, Meteorologia,

Kartografia,

Ochrona środowiska,

Biogeografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartografia i topografia,

Biogeografia,

Geografia gleb,

Gleboznawstwo,

Geologia,

Sozologia,

Geomorfologia

Pomiary hydrologiczne i meteorologiczne z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.

 

Pomiary kartograficzne z wykorzystaniem odbiorników GPS.

 

Pomiary masy drzewnej z wykorzystaniem wysokościomierza i innych urządzeń.

 

Analiza metod ochrony środowiska na przykładzie Wolińskiego Parku Narodowego.

 

Podstawy sozologii – analiza i tworzenie map sozologicznych i topograficznych.

 

Działalność stacji monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce.

 

Formy ochrony przyrody w Polsce.

 

 

Zajęcia mają charakter modułowy.

Trwają łącznie 2 dni, czyli 12 godzin lekcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia mają charakter modułowy.

Ok. 12h

Wiosna 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2018

dr Jacek Tylkowski

dr Mariusz Samołyk

 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Lech Kaczmarek

dr Michał Lorenc

dr Renata Dondajewska

Wydział Biologii,

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Plan zajęć akademickich dla klasy 2B (przedmioty wiodące: geografia, matematyka)

w roku szkolnym 2018/19

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza

 

Przedmiot: geografia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Krzysztof Kubacki

Okres (wpisać I lub II): cały rok szkolny

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Geografia fizyczna:

Kartografia,

Ochrona środowiska

 

 

 

 

 

 

 

Turystyka na świecie

 

Pomiary kartograficzne z wykorzystaniem odbiorników GPS

 

Modelowanie kartograficzne z wykorzystaniem programów GIS

 

 

Rozwój turystyki na świecie

 

Turystyka w krajach egzotycznych

Zajęcia mają charakter modułowy.

Liczba godzina uzależniona od oferty UAM

 

Listopad 2018,

 

 

Wiosna 2019

 

 

 

 

 

Marzec/

Kwiecień 2019

 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 3B (przedmioty wiodące: geografia, matematyka)

w roku szkolnym 2018/19

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczym

 

Przedmiot: ekonomia w praktyce

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Krzysztof Kubacki

Okres (wpisać I lub II): cały rok szkolny

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Ekonomia w praktyce

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomia

 

Wykłady organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w ramach Dni Współpracy

 

 

 

Otwarte wykłady organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny

 

Liczba godzina uzależniona od oferty UP

 

 

 

 

Liczba godzina uzależniona od oferty UEP

 

II semestr

( luty 2019 )

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z ofertą UEP

 

Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Społeczno – Ekonomiczny

dr Karolina Jąder

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny

 

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1f (przedmioty wiodące: biologia, chemia)

w roku szkolnym 2018/2019

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Akademią Wychowania Fizycznego oraz Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

 

Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): mgr Teresa Kolasińska

Okres: I i II

 

Lp Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka

tyg.

liczba

godz.

lekc.

 

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Genetyka Tasowanie genomowe 2 Do uzgodnienia

mgr inż.Aleksandra Wawro

Zakład Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

2. Genetyka Genetyka Kliniczna 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab.

Maciej Krawczyński

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3. Ekologia Państwa roślinne i biomy – Palmiarnia Poznańska 2 Do uzgodnienia Pracownik naukowy Palmiarni Poznańskiej

Dodatkowo, jeżeli prof. Czesław Bałaszak będzie dysponował czasem – wykład z roztoczy

lub taksonomii zwierząt oraz zajęcia z dr Katarzyną Szczepańską z etologii..

Plan zajęć akademickich dla klasy 2e

przedmioty wiodące: biologia, chemia

w roku szkolnym 2018/2019

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Akademią Wychowania Fizycznego

 

Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): Teresa Kolasińska

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Botanika Torfowce i wątrobowce 2 Do uzgodnienia

dr Piotr Górski

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetuaniu Przyrodniczego w Pozn

2. Botanika Dendrologia 2 Do uzgodnienia

Dr Piotr Kosiński

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

3. Botanika Protistae 2 Do uzgodnienia

dr Sofia Celewicz – Gołdyn

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

4. Botanika Nasienne 2 Do uzgodnienia

dr Magdalena Kluza Wieloch

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

5. Fizjologia PCR 2 Do uzgodnienia

dr Wojciech Jarosz

Zakład Biologii i Ochrony Środowiska

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznainiu

6. Fizjologia człowieka Botanika Farmaceutyczna 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab. Jaromir Budzianowski

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

7. Fizjologia człowieka Anatomia – ćwiczenia 2 Do uzgodnienia

dr Jarosław Sobański

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

8. Fizjologia człowieka Fizjoterapia 2 Do uzgodnienia

Dr Ewa Gajewska

Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

9. Fizjologia człowieka Stomatologia 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab. Maria

Borysewicz-Lewicka

Klinika Stomatologii zachowawczej i periodontologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

10. Botanika Rośliny Ogrodu Botanicznego w Poznaiu 2 Czerwiec 2019 Pracownik naukowy Ogrodu Botanicznego w Poznaniu

 

Dodatkowo, jeżeli prof. Czesław Bałaszak będzie dysponował czasem – wykład z roztoczy

lub taksonomii zwierząt oraz zajęcia z dr Katarzyną Szczepańską z etologii.

Plan zajęć akademickich dla klasy 3f (przedmioty wiodące: biologia, chemia)

w roku szkolnym 2018/2019

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaiu.

 

Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): Teresa Kolasińska

Okres I i II

 

Lp Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka

tyg.

liczba

godz.

lekc.

 

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Mikrobiologia Rozpoznawanie i barwienie bakterii. 3 Do uzgodnienia dr Katarzyna Głuchowska
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2. Fizjologia Fizjologia i dysfunkcje układu ruchu. 2 Do uzgodnienia

Prof.dr hab.Jacek Lewandowski

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

3. Fizjologia Anatomia człowieka 2 Do uzgodnienia

Dr Małgorzata Waszak

Zakład Anatomii

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

4. Biochemia Analiza wyników badania krwi 2 Do uzgodnienia

Dr Tomasz Podgórski

Zakład Biochemii

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Dodatkowo, jeżeli prof. Czesław Bałaszak będzie dysponował czasem – wykład z roztoczy

lub taksonomii zwierząt oraz zajęcia z dr Katarzyną Szczepańską z etologii.

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1e (przedmioty wiodące: biologia, chemia)

w roku szkolnym 2018/2019

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Akademią Wychowania Fizycznego oraz Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

 

Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): mgr Mikołaj Komorowski

Okres: I i II

 

Lp Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka

tyg.

liczba

godz.

lekc.

 

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Genetyka Tasowanie genomowe 2 Do uzgodnienia

mgr inż.Aleksandra Wawro

Zakład Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

2. Genetyka Genetyka Kliniczna 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab.

Maciej Krawczyński

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3. Ekologia Państwa roślinne i biomy – Palmiarnia Poznańska 2 Do uzgodnienia Pracownik naukowy Palmiarni Poznańskiej

Dodatkowo, jeżeli prof. Czesław Bałaszak będzie dysponował czasem – wykład z roztoczy

lub taksonomii zwierząt oraz zajęcia z dr Katarzyną Szczepańską z etologii..

Plan zajęć akademickich dla klasy 2f

przedmioty wiodące: biologia, chemia

w roku szkolnym 2018/2019

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Akademią Wychowania Fizycznego

 

Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): Mikołaj Komorowski

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Botanika Torfowce i wątrobowce 2 Do uzgodnienia

dr Piotr Górski

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetuaniu Przyrodniczego w Pozn

2. Botanika Dendrologia 2 Do uzgodnienia

Dr Piotr Kosiński

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

3. Botanika Protistae 2 Do uzgodnienia

dr Sofia Celewicz – Gołdyn

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

4. Botanika Nasienne 2 Do uzgodnienia

dr Magdalena Kluza Wieloch

Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu

5. Fizjologia PCR 2 Do uzgodnienia

dr Wojciech Jarosz

Zakład Biologii i Ochrony Środowiska

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznainiu

6. Fizjologia człowieka Botanika Farmaceutyczna 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab. Jaromir Budzianowski

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

7. Fizjologia człowieka Anatomia – ćwiczenia 2 Do uzgodnienia

dr Jarosław Sobański

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

8. Fizjologia człowieka Fizjoterapia 2 Do uzgodnienia

Dr Ewa Gajewska

Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

9. Fizjologia człowieka Stomatologia 2 Do uzgodnienia

Prof. dr hab. Maria

Borysewicz-Lewicka

Klinika Stomatologii zachowawczej i periodontologii

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

10. Botanika Rośliny Ogrodu Botanicznego w Poznaiu 2 Czerwiec 2019 Pracownik naukowy Ogrodu Botanicznego w Poznaniu

 

Dodatkowo, jeżeli prof. Czesław Bałaszak będzie dysponował czasem – wykład z roztoczy

lub taksonomii zwierząt oraz zajęcia z dr Katarzyną Szczepańską z etologii.

Plan zajęć akademickich dla klasy 3e (przedmioty wiodące: biologia, chemia)

w roku szkolnym 2018/2019

na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaiu.

 

Przedmiot: biologia

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego

mgr Teresy Kolasińskiej i mgr Mikołaja Komorowskiego oraz po konsultacjach

z nauczycielami akademickimi): Mikołaj Komorowski

Okres I i II

 

Lp Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka

tyg.

liczba

godz.

lekc.

 

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Mikrobiologia Rozpoznawanie i barwienie bakterii. 3 Do uzgodnienia dr Katarzyna Głuchowska
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2. Fizjologia Fizjologia i dysfunkcje układu ruchu. 2 Do uzgodnienia

Prof.dr hab.Jacek Lewandowski

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

3. Fizjologia Anatomia człowieka 2 Do uzgodnienia

Dr Małgorzata Waszak

Zakład Anatomii

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

4. Biochemia Analiza wyników badania krwi 2 Do uzgodnienia

Dr Tomasz Podgórski

Zakład Biochemii

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Dodatkowo, jeżeli prof. Czesław Bałaszak będzie dysponował czasem – wykład z roztoczy

lub taksonomii zwierząt oraz zajęcia z dr Katarzyną Szczepańską z etologii.

 

Plan zajęć akademickich dla klasy I E

w roku szkolnym 2018/19

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc. Termin zajęć dostoso-wany do planu lekcji

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1 Chemia nieorganiczna Projektowanie doświadczeń chemicznych 6×45 min

czerwiec

2019

Centrum Chemii w Małej Skali Toruń

warsztaty wyjazdowe

 

Uniwersytet Medyczny

 

2 Leki ABC  farmacji (wykład)

2×45 min.

 

Maj 2017

 

prof. J. Lulek

 

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy

3  

Kwasy, zasady, sole – wykrywanie, otrzymywanie i badanie właściwości chemicznych. Ćwiczenia laboratoryjne.

 

3×45 min  

 

Politechnika Poznańska

4 Środki czystości i kosmetyki Chemia zapachu 45 min.

Marzec

2019

dr inż. Beata Strzemiecka

Plan zajęć akademickich dla klasy I F

w roku szkolnym 2018/19

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc. Termin zajęć dostoso-wany do planu lekcji

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Uniwersytet Medyczny

 

1  

Inauguracji zajęć dydaktycznych

Na UM Poznań

3×45 min.

 

 

2 Leki ABC  farmacji (wykład)

2×45 min.

 

 

 

 

prof. J. Lulek

 

 

 

3   Zajęcia biblioteczne

2×45 min.

 

mgr Maria Kuczkowska

 

Uniwersytet Przyrodniczy

4  

Kwasy, zasady, sole – wykrywanie, otrzymywanie i badanie właściwości chemicznych. Ćwiczenia laboratoryjne.

 

3×45 min  

 

Politechnika Poznańska

5 Środki czystości i kosmetyki Chemia zapachu 45 min.

Marzec 2019

 

dr inż. Beata Strzemiecka

Plan zajęć akademickich dla klasy II E

w roku szkolnym 2018/19

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Politechnika Poznańska

1   Substancje chemiczne a środowisko 45min.

dr inż.  Anna Praus

 

2   Biotechnologia przemysłowa 45min.

dr inż.

Łukasz Ławniczak

3   Nadużywanie substancji nootropowych i ich wpływ na środowisko 45min. mgr inż. Marta Woźniak-Karczewska

 

Uniwersytet Przyrodniczy

4   Mydła. Oznaczanie twardości wody. Ćwiczenia laboratoryjne.

3×45

min.

 

   
5   Elementy analizy chemicznej – warsztaty. 3×45 min.  

Plan zajęć akademickich dla klasy II F

w roku szkolnym 2018/19

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Politechnika Poznańska

1   Substancje chemiczne a środowisko 45min.

dr inż.  Anna Praus

 

2   Biotechnologia przemysłowa 45min.

dr inż.

Łukasz Ławniczak

3   Nadużywanie substancji nootropowych i ich wpływ na środowisko 45min. mgr inż. Marta Woźniak-Karczewska

 

Uniwersytet Przyrodniczy

4  

Mydła. Oznaczanie twardości wody. Ćwiczenia laboratoryjne.

Elementy analizy chemicznej

3×45 min

 

 

3×45 min

 

 
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji
5   Receptura kosmetyczna – perfumy 2×45 min

Listopad 2018

 

Agnieszka Janus
6   Redoksy – kolorowa chemia 2×45 min Agnieszka Wiśniewska
 
7   Aquanet – badanie próbek wody 2×45 min

Plan zajęć akademickich dla klasy III E

w roku szkolnym 2018/19

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Uniwersytet Przyrodniczy

1   Oczyszczanie substancji – zajęcia laboratoryjne 3×45 min.  

 

Plan zajęć akademickich dla klasy III F

w roku szkolnym 2018/19

 

 

Przedmiot: CHEMIA

Nauczyciel przygotowujący plan: mgr Ewelina Framska, mgr Rafał Polowczyk

Okres: I i II

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostoso-wany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

 

Uniwersytet Przyrodniczy

1   Oczyszczanie substancji – zajęcia laboratoryjne 3×45 min.  

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1c (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka) w roku szkolnym 2018/19

Przedmiot: matematyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Rafał Rożek

Okres (wpisać I lub II): I i II

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Podstawy programowania i grafiki komputerowej 24

Wykład:

19.10.2018

Laboratoria:

8.11- grupa 2 (zajęcia nr 2)
22.11 – grupa 1 (zajęcia nr 2)
6.12 – grupa 2 (zajęcia nr 2)
20.12 – grupa 1 (zajęcia nr 3)
3.01 – grupa 2 (zajęcia nr 3)

 

 

W                  II semestrze zostaną podane terminy

dr inż. Hubert Jopek

Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów

Politechnika Poznańska

Razem: 24

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1a (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka) w roku szkolnym 2018/19

Przedmiot: matematyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Rafał Rożek

Okres (wpisać I lub II): I i II

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Podstawy programowania i grafiki komputerowej 24 19.11 grupa I (zajęcia nr 1)
26.11 grupa II (zajęcia nr 1)
03.12 grupa I (zajęcia nr 2)
10.12 grupa II (zajęcia nr 2)
17.12 grupa I (zajęcia nr 3)
07.01 grupa II (zajęcia nr 3)
Jakub Otworowski

Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów

Politechnika Poznańska

2. Geometria Festiwal Matematyki 5 27.09.2018

Prof. dr hab. K.Pawałowski, dr J.Jaruszyńska;

Wydział Matematyki UAM

3. Kryptologia Wyjście na wystawę „Pogromcy Enigmy” 4 VI 2019
Razem: 33

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2c (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka) w roku szkolnym 2018/19

Przedmiot: matematyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Rafał Rożek

Okres (wpisać I lub II): I i II

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1. Przygotowanie do olimpiady matematycznej Ustalany indywidualnie z zainteresowanymi uczniami

dr Leszek Jankowski

Politechnika Poznańska

2.

Modelowanie i pomiary w biomechanice sportu

 

Zajęcia będą odbywać się po lekcjach wg ustaleń z prowadzącym

dr inż. Jakub Grabski

Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki Technicznej

Politechnika Poznańska

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2a (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka) w roku szkolnym 2018/19

Przedmiot: matematyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Małgorzata Rożek

Okres (wpisać I lub II): I

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1.        Przygotowanie do olimpiady matematycznej Ustalany indywidualnie z zainteresowanymi uczniami dr Leszek JankowskiPolitechnika Poznańska
2.        Modelowanie i pomiary w biomechanice sportu Zajęcia będą odbywać się po lekcjach wg ustaleń z prowadzącym

dr inż. Jakub Grabski

Instytut Mechaniki Stosowanej, Zakład Mechaniki TechnicznejPolitechnika Poznańska

3.        Udział w Drzwiach Otwartych Politechniki Poznańskiej 8 IV 2019 Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;Politechnika Poznańska
4.        Wykład w ramach projektu Po indeks z Pitagorasem I lub II semestr Wydział Matematyki UAM

Plan zajęć akademickich dla klasy 3c (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka) w roku szkolnym 2018/19

Przedmiot: matematyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim): Rafał Rożek

Okres (wpisać I lub II): I i II

Lp. Zakres zajęć (inż. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1.   Przygotowanie do olimpiady matematycznej Ustalany indywidualnie z zainteresowanymi uczniami

dr Leszek Jankowski

Politechnika Poznańska

2.   Udział w World Computer Congress 21.09.2018

dr hab.inż. Marek Wojciechowski

Instytut Informatyki, Zakład Systemów Informatycznych

Politechnika Poznańska

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 3a (przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka) w roku szkolnym 2018/19

Przedmiot: matematyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim):

Małgorzata Rożek

Okres (wpisać I lub II): I i II

Lp. Zakres zajęć (inż. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekc.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1.   Przygotowanie do olimpiady matematycznej Ustalany indywidualnie z zainteresowanymi uczniami

dr Leszek Jankowski

Politechnika Poznańska

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy Ic i 1a

(przedmioty wiodące: matematyka, informatyka, fizyka)

w roku szkolnym 2018/2019

na podstawie porozumienia

z   Uniwersytetem im. A. Mickiewicza

oraz z Politechniką Poznańską

 

 Przedmiot:              fizyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim prof. Krzysztof Grygielem – UAM oraz dr Adamem Buczkiem –  PP) :      mgr Emilia Misch

Okres I i II 

 

Uczniowie klas 1a i 1c podzieleni zostali na trzy  grupy 10-11 osobowe. Terminy laboratoriów dla poszczególnych grup zostały podane uczniom.

 

lp Dział programowy tematyka

Liczba

godzin

Termin zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

 

 

 

                                                dr Iwona Iwaszkiewicz – Kostka

piątki

 

godz.14.00

 

UAM – kierownik I PR.Fiz.

 

1.

 

 

Opracowanie doświadczeń

 

Niepewności pomiarowe. Krzywa Gaussa. Regresja.

Prawo Ohma dla odcinka obwodu

 

4

 

5.10.18

grupa I

 

 

dr  M. Chimczak

 

 

2.

 

Mechanika

 

 

Badanie ruchu jednostajnie zmiennego za pomocą komputerowego zestawu pomiarowego.

 

 

4

 

26.10.18

 

grupa I

 

 

dr  B. Gębura

 

 

3.

 

Mechanika

 

 

Wyznaczanie prędkości pocisku za pomocą wahadła balistycznego skrętnego.

 

 

4

 

23.11.18


grupa I

 

 

dr M. Januszczyk

 

 

4.

 

Ośrodki ciągłe

 

 

Pomiar oporu aerodynamicznego ciał o różnych kształtach.

 

 

4

 

14.12.18

 

grupa II

 

 

dr M. Wiesner

 

5.

 

 

 

Ruch obrotowy

 

 

 

Sprawdzanie II zasady dynamiki ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka.

 

 

4

 

 

 

11.01.19

 

grupa II

 

 

dr G. Chimczak

 

 

 

6.

 

Ruch obrotowy

 

 

Pomiar sił żyroskopowych i wyznaczanie momentu bezwładności.

 

 

 

4

 

 

15.02.19

grupa II

 

 

 

G. Burdziński

 

 

7.

 

 

Ośrodki ciągłe

 

 

Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego metali

 

 

4

 

15.03.18

 

grupa III

 

 

 

 

dr M. Wiesner

 

 

8.

 

 

 

Ośrodki ciągłe

 

 

 

 

 

Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru i wagi Jolly’ego.

 

 

 

       4

 

 

 

29.03.19

 

grupa III

 

 

 

dr  B. Gębura

 

 

 

9.

 

Pole magnetyczne Ziemi

 

Wpływ pola magnetycznego na życie i rozwój organizmów żywych

 

     5

 

kwiecień

2019

 

Grupa III

 

 

UAM

Dr Weronika Erdman

 

10

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRACJE

 

mechanika

 

 

Zasady dynamiki, zasada zachowania pędu

 

     

 

3

 

 

 

 

 

26.10.

 

2018

 

godz. 14.30

 

 

Politechnika Poznańska

dr Adam Buczek

 

 

 

 

11

 

Wycieczka przedmiotowa

 

Toruń – Młyn Wiedzy: „Wykorzystanie fizyki w badaniach kryminalistycznych

 

   

       6

 

listopad

 

2018

 

Opiekun:    Emilia Misch

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy IIc

(przedmioty wiodące: matematyka, informatyka, fizyka)

w roku szkolnym 2018/2019

na podstawie porozumienia

z

 Politechniką Poznańską Wydział Fizyki Technicznej
Politechnika Poznańska / Poznan University of Technology
Wydział Fizyki Technicznej / Faculty of Technical Physics
Katedra Spektroskopii Optycznej / Chair of Optical Spectroscopy
Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland

 

 

 

Przedmiot:              fizyka :    mgr Emilia Misch

 

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim prof.  Aliną Judkowiak i dr Michał Kotkowiak

oraz dr Adamem Buczkiem –  PP

Okres  I i II

 

lp Dział programowy tematyka

Liczba

godzin

Termin zajęć

piątek

godz. 14.00

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

LABORATORIA

 

Elektryczność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwości mechaniczne ciał stałych i cieczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Optyka

 

 

 

 

 

 1. Wyznaczanie pojemności kondensatora za pomocą drgań relaksacyjnych
 2. Badanie właściwości dielektrycznych ciał stałych
 3. Wyznaczanie pętli histerezy ferromagnetyku za pomocą hallotronu
 4. Badanie oddziaływania pola magnetycznego na przewodnik z prądem
 5. Wyznaczanie zależności przewodnictwa od temperatury dla przewodników i półprzewodników.

 

 

 

 

 1. Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru i wagi Jolly’ego.
 2. Wyznaczanie Modułu Sztywności Metodą Dynamiczną.
 3. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej.
 4. Wyznaczanie prędkości rozchodzenia się fal akustycznych w prętach.

5   Wyznaczanie prędkości dźwięku

w powietrzu metodą przesunięcia

fazowego

 

 1. Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej
 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek ze wzoru soczewkowego oraz metodą Bessela.
 3. Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru
 4. Wyznaczenie skuteczności świetlnej wybranych źródeł światła
 5. Badanie widm za pomocą spektroskopu

 

 

 

 

3

 

  

      3

 

 

 

      3

 

    

 

3

 

 

    

 

3

 

 

       

 

     

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

      3

 

 

 

3

 

 

       3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

listopad

2018

 

 

 

 

 

listopad 2018

 

 

 

listopad

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń 2019

 

 

 

styczeń

2019

 

 

 

 

styczeń

2019

 

 

styczeń

2019

 

 

 

marzec

2019

 

marzec

 

2019

 

marzec

 

2019

 

 

marzec

 

2019

 

 

 

 

 

Prof. dr  Alina Dutkowiak

PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr  Alina Dutkowiak

PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

WYKŁAD

 

Ruch drgający

 

Drgania i fale

     

3

 

26.10. 2018

Prof. A. Nawrocik

UAM

 

 

6.

 

 

 

DEMONSTRACJE

 

 

 

Mechanika płynów (DEM)

 

 

3

 

16.11.     

2018

 

dr Adam Buczek

PP

 

7.

 

DEMONSTRACJE

 

Pole elektromagnetyczne

 

Elektryczność i magnetyzm (DEM)

     

3

1.02.

2019

dr Adam Buczek

PP

 

8.

 

WYCIECZKA

Astrofizyka

Wycieczka do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach.

 

8

Kwiecień 2019 Emilia Misch

 

9.

 

WYCIECZKA

przedmiotowa

Wyjście na warsztaty – Politechnika Poznańska Wydz. Elektroniki i Telekomunikacji

    

4

 

 

27.10.18

Opiekun:: Emilia Misch

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy IIIc

(przedmioty wiodące: matematyka, informatyka, fizyka)

w roku szkolnym 2018/2019

na podstawie umowy o współpracy z Instytutem Fizyki Molekularnej PAN  w Poznaniu

oraz z Politechniką Poznańską w Poznaniu

 

 

 

 

Przedmiot:              fizyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim prof. Tritt-Goc  PAN  oraz dr Adamem Buczkiem –  PP) :      mgr Emilia Misch

Okres I i II 

 

 

lp

 

Dział programowy

 

tematyka

Liczba

godzin

Termin zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

 

  WYKŁADY I DEMONSTRACJE

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Korpuskularna i falowa natura światła

 (DEMONSTRACJE)

 

Pole elektromagnetyczne

(DEMONSTRACJE)

 

 

 

 

Optyka geometryczna i falowa

 

 

 

Elektryczność i magnetyzm

 

 

   6

 

 

14.12.2018

 

 

 

1.02.2019

 

 

 

 

 

 

PP dr A. Buczek

 

 

PP dr A. Buczek

 

 

 

 

PRACOWNIA FIZYCZNA  – INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

Właściwości  magnetyczne ciał stałych

 

 

 

Fizyka kwantowa

 

 

 

 

Optyka falowa w nanotechnologii

 

Wyznaczanie parametrów termodynamicznych ferromagnetyka z symulacji komputerowej dwuwymiarowego modelu Isinga

 

Jak maszerować równo, czyli o termodynamicznej zasadzie nieoznaczoności Doktorant odpowiedzialny za ćwiczenie: mgr inż. Krzysztof Ptaszyński

 

Zastosowania mikroskopii elektronowej w nanotechnologii

 

Jakościowe badanie powierzchni cienkiej warstwy tlenku niklu (NiO) metodą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS)

 

 

 

Niskoenergetyczna dyfrakcja elektronów na powierzchni monokryształu Ag(111).

 

Wycieczka do Wrocławia – warsztaty w Hydropolis: „Siła wody”

 

 

    3

 

 

 

    

 

3

 

 

 

 

 

 

 

       3

 

 

 

    

     3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 piątek

godz. 13.00

 

styczeń 2019r.

 

 

 

 

styczeń 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

styczeń 2019r.

 

 

styczeń 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń 2019r.

 

 

 

30.10.2018

 

 

opiekun prof. Tritt – Goc

 

dr Patryk Florków

 

 

 

 

mgr inż. Krzysztof Ptaszyński

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Łukasz Frąckowiak

 

 

mgr inż. Agnieszka Marczyńska

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Paweł Wojciechowski

 

 

 

opiekun

 

Emilia Misch

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 1c (przedmioty wiodące:matematyka, fizyka, informatyka)

w roku szkolnym 2018/19

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekcji.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1.

Wprowadzenie do Algorytmiki

 

 

·       Podstawowe algorytmy liczbowe, sortowania, struktury danych, programowanie zachłanne i dynamiczne, grafy

·       Podstawy analizy złożoności obliczeniowej

·       Omówienia zadań z minionych konkursów

·       Przydatne techniki programistyczne

2 h/tyg

poniedziałek 16:50 – 18:20

 

Wykład obowiązkowy w wymiarze 2h /sem I i II.

dr inż. Szymon Wąsik

Instytut Informatyki

Politechniki Poznańskiej.

2.

Warsztaty projektowe  Koła Naukowego Grupy Junior.NET

 

Mobile Path: Android, iOS vs Windows Phone,

Web path: Frontend, Backend,

Game path: Unity, Construct2

Git od podstaw

 

Zajęcia dla osób zainteresowanych.

2 h/tyg

Terminy wydarzeń poszczególnych grup należy śledzić na stronie:

https://www.facebook.com/pg/put.net

WebDev poniedziałek, tydzień nieparzysty;

GameDev czwartek,  tydzień nieparzysty;

Mobile&IoT  poniedziałek, tydzień parzysty;

Innovations   wtorek,  tydzień parzysty;

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

Członkowie

Koła Naukowego Grupy Junior .NET

Zaproszeni goście.

Politechnika Poznańska

3.

Laboratorium –Wprowadzenie do Algorytmiki

 

przygotowanie do konkursów w programowaniu zespołowym.

Zajęcia dla licealistów wybranych drogą eliminacji

( 2 uczniów kl 1 C).

2

h/tyg

Sem I/II

 

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

dr inż. Szymon Wąsik

Instytut Informatyki

Politechniki Poznańskiej.

Przedmiot:              informatyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim)  Anna Jaborkhel

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 2c (przedmioty wiodące:matematyka, fizyka, informatyka)

w roku szkolnym 2018/19

 

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekcji.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1.

Wprowadzenie do Algorytmiki

 

 

·       Podstawowe algorytmy liczbowe, sortowania, struktury danych, programowanie zachłanne i dynamiczne, grafy

·       Podstawy analizy złożoności obliczeniowej

·       Omówienia zadań z minionych konkursów

·       Przydatne techniki programistyczne

2 h/tyg

poniedziałek 16:50 – 18:20

 

Wykład obowiązkowy w wymiarze 2h /sem I i II.

dr inż. Szymon Wąsik

Instytut Informatyki

Politechniki Poznańskiej.

2.

Warsztaty projektowe  Koła Naukowego Grupy Junior.NET

 

Mobile Path: Android, iOS vs Windows Phone,

Web path: Frontend, Backend,

Game path: Unity, Construct2

Git od podstaw

 

Zajęcia dla osób zainteresowanych.

2 h/tyg

Terminy wydarzeń poszczególnych grup należy śledzić na stronie:

https://www.facebook.com/pg/put.net

WebDev poniedziałek, tydzień nieparzysty;

GameDev czwartek,  tydzień nieparzysty;

Mobile&IoT  poniedziałek, tydzień parzysty;

Innovations   wtorek,  tydzień parzysty;

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

Członkowie

Koła Naukowego Grupy Junior .NET

Zaproszeni goście.

Politechnika Poznańska

4. Podstawy języka SQL. 4 h II sem

dr hab. inż. Marek Wojciechowski

Instytut Informatyki, Zakład Systemów Informatycznych

Politechnika Poznańska

Przedmiot:              informatyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim)  Anna Jaborkhel

 

 

 

Plan zajęć akademickich dla klasy 3c (przedmioty wiodące:matematyka, fizyka, informatyka)

w roku szkolnym 2018/19

 

 

Lp. Zakres zajęć (np. dział programowy) Tematyka Tyg. liczba godz. lekc.

Termin zajęć dostosowany do planu lekcji.

(dzień tyg., godz.)

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego

Nazwa wydziału lub instytutu uczelni

1.

Wprowadzenie do Algorytmiki

 

 

·       Podstawowe algorytmy liczbowe, sortowania, struktury danych, programowanie zachłanne i dynamiczne, grafy

·       Podstawy analizy złożoności obliczeniowej

·       Omówienia zadań z minionych konkursów

·       Przydatne techniki programistyczne

2 h/tyg

poniedziałek 16:50 – 18:20

 

Wykłady obowiązkowy w wymiarze 2h /sem I i II.

 

Zalecane dla uczniów przystępujących do matury z informatyki

dr inż. Szymon Wąsik

Instytut Informatyki

Politechniki Poznańskiej.

2.

Warsztaty projektowe  Koła Naukowego Grupy Junior.NET

 

Mobile Path: Android, iOS vs Windows Phone,

Web path: Frontend, Backend,

Game path: Unity, Construct2

Git od podstaw

 

Zajęcia dla osób zainteresowanych.

2 h/tyg

Terminy wydarzeń poszczególnych grup należy śledzić na stronie:

https://www.facebook.com/pg/put.net

WebDev poniedziałek, tydzień nieparzysty;

GameDev czwartek,  tydzień nieparzysty;

Mobile&IoT  poniedziałek, tydzień parzysty;

Innovations   wtorek,  tydzień parzysty;

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

Członkowie

Koła Naukowego Grupy Junior .NET

Zaproszeni goście.

Politechnika Poznańska

4. Podstawy języka SQL. 4 h II sem

 

Obowiązkowe dla uczniów przystępujących do matury z informatyki

dr hab. inż. Marek Wojciechowski

Instytut Informatyki, Zakład Systemów Informatycznych

Politechnika Poznańska

 

Dodatkowo udział w wykładach eventowych Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Przedmiot:              informatyka

Nauczyciel przygotowujący plan (na podstawie programu autorskiego oraz po konsultacjach z nauczycielem akademickim)  Anna Jaborkhel