Home
OGÓLNOPOLSKI KONKURS INTERAKTYWNY
Raczyński Krzysztof - 3a (1)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS INTERAKTYWNY

W październiku 2019 roku w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zorganizowano Ogólnopolski Konkurs SzachMaxII, przez firmę Mogalo Interaktywna Edukacja. Poprzez komputer uczniowie mający dostęp do Internetu w ciągu 45 minut rozwiązywali zadania szachowe: dwuchodówki, zadania problemowe, kombinacje. W kategorii Lo3, laureatem krajowym (I miejsce) został Krzysztof Raczyński z klasy 3a. Uzyskał 109 punktów (max.120 punktów). Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne i dyplomy. Serdecznie gratulujemy Krzysztofowi kolejnego sukcesu szachowego.

Janusz Pużanowski