Home
O dwóch rewolucyjnych wykładach

O dwóch rewolucyjnych wykładach

 O dwóch rewolucyjnych wykładach

 

Dwa ostatnie wykłady, w których mieliśmy możliwość uczestniczyć, skupione były wokół tematów rewolucyjnych. Pierwszy z nich  podejmował zagadnienie rewolucji- kobiety i skupiał się na eseju M. Janion, drugi- skoncentrowany był na powstaniu listopadowym w ujęciu S. Wyspiańskiego.

 

 

23 Marca 2022 roku klasa 2D uczestniczyła w wykładzie dr hab. Magdaleny Bednarek ,,Bogini Wolności – Dlaczego rewolucja jest kobietą?”, którego osią był esej Marii Janion – „Kobiety i duch inności”.

Wykład miał formę warsztatu, co umożliwiło każdej chętnej osobie udział w dyskusji. Niewątpliwie miało to duży wpływ na pozytywny odbiór wykładu, taka forma pomaga nam budować pewność siebie i uczy zabierania głosu publicznie.

Wykładowczyni na podstawie eseju Marii Janion tłumaczyła, dlaczego kobieta jest alegorią wolności. Odwoływała się również do obrazów, takich jak: ,,Wolność wiodąca lud na barykady” Eugène’a Delacroix (1830) czy ,,Wolność oświecająca świat” (Statua Wolności 1884-1886), co pomogło zrozumieć nam różnice pomiędzy symbolem a alegorią. Bazując na  dziele Olympe’a de Gougesa, ,,Deklaracji praw kobiety i obywatelki”, wykładowczyni uwydatniła kontrast pomiędzy stereotypem kobiety a abstrakcyjnym ideałem wolności. Dla zobrazowania przedstawiła nam rolę kobiety jako Matki Polki.

Ciekawym doświadczeniem było wzięcie udziału w wydarzeniu o kompozycji otwartej, które nie przyniosło ostatecznej odpowiedzi na pytanie postawione w temacie. Taka forma, tak bliska strukturze eseju M.Janion,  poszerzyła nasze horyzonty i zachęciła do dyskusji po wykładzie.

Patrycja Tora i Wiktoria Wachowiak

 

 

 

Wykład, który odbył się 27.04.2022 roku w budynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Fredry, prowadziła dr Rozalia Wojkiewicz. Przewodni tytuł wykładu brzmiał: ,,Umierać musi, co ma żyć”. Tematem wykładu był dramat Stanisława Wyspiańskiego ,,Noc listopadowa”. Stanowił obszerny i wieloaspektowy wstęp do czekającej nas, niełatwej, lektury.

Dr Wojkiewicz zwróciła szczególną uwagę na płaszczyznę mitologiczną przedstawioną w dramacie. Omówiła znaczenie istot boskich homeryckiego Olimpu, przybliżyła ich wygląd oraz rolę w utworze. Prowadząca ciekawie opisała źródła, które stały się inspiracją dla  Wyspiańskiego, a kierowane do uczestników pytania pozwoliły nam dostrzec nowe kierunki odczytania ,,Nocy listopadowej”.

Dzięki licznym fotografiom, które przedstawiały Łazienki Królewskie, słuchacze byli w stanie wyobrazić sobie mroczną i tajemniczą atmosferę dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Wykład zmienił nieco sposób postrzegania  dzieła czwartego wieszcza polskiego. Był on zwarty i zawierał ważne wnioski, dzięki którym łatwo było zapamiętać omówione treści.

Uczniowie w wyniku złośliwości przedmiotów martwych (nagła awaria projektora w wyznaczonej na wykład sali) mieli okazję poznać jedno z ciekawszych pomieszczeń uniwersyteckiego gmachu- w Salonie Mickiewicza pod Kopułą (Salon Mickiewicza Pod Kopuła – YouTube), co było ciekawym  i niecodziennym doświadczeniem.

 

            Maria Drobnik