Home
Jestem sprawny
DSC_0044

Jestem sprawny

„Jestem sprawny” po raz drugi

W pierwszym tygodniu marca 2015r. zespół nauczycieli wychowania fizycznego przeprowadził po raz drugi akcję „Jestem sprawny”.

Akcja ta jest częścią projektu: „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Koordynatorem projektu jest prof. Irena Linka.

Uczniowie naszej szkoły mogli sprawdzić poziom swojej sprawności, wykonując prosty test, badający poszczególne cechy motoryczne: siłę (pompki, brzuszki), zwinność (bieg po kopercie), skoczność (skok w dal z miejsca), gibkość (skłon w przód). Każdy, kto chciał wziąć udział w teście, otrzymywał arkusz pomiaru, na którym zapisywał swoje osiągnięcia. Test można było wykonać podczas swoich lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie wykonywali pomiary samodzielnie lub korzystali z pomocy kolegów. Nauczyciele służyli tylko pomocą w objaśnianiu sposobu pomiaru poszczególnych cech motorycznych.

W teście wzięło udział 178 chłopców i 220 dziewcząt, co stanowi 81,3% społeczności szkolnej. Pozostali albo nie chcieli, albo byli nieobecni. Prawie 9,2% społeczności szkolnej to osoby posiadające aktualne zwolnienie lekarskie roczne, okresowe lub czasowe.

Cieszy nas takie zainteresowanie i informujemy, że w roku przyszłym i w kolejnych latach będzie można ten test powtórzyć, porównać swoje indywidualne wyniki oraz ocenić czy jest postęp!

 

Średnie wyniki dziewcząt:

Bieg wahadłowy Bieg po kopercie Brzuszki Skok w dal z miejsca Skłon w przód

Dziewczęta

2013/14

21,1 sek. 34,9 sek. 25,5 165cm 9,5cm

Dziewczęta

2014/15

21,34 sek. 29,2 sek. 27,3 165,12cm 10,3cm

 

Średnie wyniki chłopców:

Bieg wahadłowy Bieg po kopercie Brzuszki Skok w dal z miejsca Pompki

Chłopcy

2013/14

19,2 sek. 32,8 sek. 30 216cm 31,8

Chłopcy

2014/15

19,88sek. 26,7sek. 28,7 210,1cm 31,7

 

 

Pomysłodawcą akcji jest prof. Irena Linka. W akcji wzięli udział wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego. Dzięki serdeczne!

 

 

Irena Linka

DSC_0068 DSC_0066 DSC_0064 DSC_0063 DSC_0062 DSC_0060 DSC_0058 DSC_0053 DSC_0052 DSC_0051 DSC_0050 DSC_0048 DSC_0047 DSC_0046 DSC_0044 DSC_0043 DSC_0042 DSC_0041 DSC_0040 DSC_0039 DSC_0037 DSC_0035 DSC_0033