Home
Humaniści na j. polskim z Instytutem Filologii Polskiej  UAM w Poznaniu

Humaniści na j. polskim z Instytutem Filologii Polskiej  UAM w Poznaniu

Humaniści na j. polskim z Instytutem Filologii Polskiej  UAM w Poznaniu

 

Wzorem ubiegłego roku  IFP Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotował ofertę wykładów poświęconych literaturze i językowi.

 

Harmonogram wykładów dostępny na stronie: https://www.facebook.com/ifpuam/photos/a.519551314803193/3499907533434208/?type=3&theater:

 

16 grudnia – prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska- Koschany: Idąc Rakiem – Schulz, Szela

 

20 stycznia – prof. UAM dr hab. Błażej Osowski: Gwarowa przeszłość i przyszłość polszczyzny

 

17 lutego – prof. UAM dr hab. Jan Galant: Wolność i inne złudzenia. O prozie Marka Hłaski

 

17 marca – dr Piotr Fliciński: Czy wyrazy mogą być brzydkie? O wulgaryzmach słów kilka

 

21 kwietnia – dr Lucyna Marzec: „Granica” Zofii Nałkowskiej

 

19 maja – dr Wojciech Hofmański: Język polski w świecie Słowian

 

16 czerwca – prof. UAM dr hab. Maciej Junkiert: ,,Cierpienia młodego Wertera”

J.W. Goethego. Prekariusze, inteligencja i oświecenie

 

 

Jako stali odbiorcy tych wykładów zachęcamy do skorzystania z oferty!

St. A. Poniatowski zapraszał na swe słynne obiady w czwartek, a my zachęcamy

do udziału w środowych spotkaniach z pracownikami naukowymi UAM w Poznaniu.

 

 

klasy humanistyczne

z opiekunem