Home
Doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole

Szanowni Rodzice,

w szkole realizowane jest doradztwo zawodowe, mające na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Zachęcamy do zajrzenia na profil na portalu FB: www.facebook.com/wycisnijjeszczewiecej, gdzie zamieszczane są linki do stron internetowych oraz ciekawe inicjatywy z zakresu doradztwa zawodowego, skierowane do uczniów liceum.

Ponadto istnieje możliwość indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym. W niniejszej kwestii można kontaktować się pod adresem e-mail: doradca zawodowy@lo3.edu.pl.

Program realizacji doradztwa zawodowego w szkole w 2022-2023 roku znajduje się (LINK – proszę kliknąć).

Katarzyna Banaszak – doradca zawodowy

Godziny pracy:

– poniedziałki, godz. 8:00 – 10:00 oraz 14:00 – 16:00;

– wtorki, godz. 8:00 – 10:00;

– środy, godz. 8:00 – 9:30;

– czwartki, godz. 8:00 – 10:00;

– piątki, godz. 8:00 – 9:30.

Aktualne, zrealizowane oraz zaplanowane inicjatywy z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole: LINK (proszę kliknąć).

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE

Doradztwo zawodowe:

► www.cdzdm.pl – strona Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu

► www.doradztwo.ore.edu.pl – portal Ośrodka Rozwoju Edukacji

Szkolnictwo wyższe:

► www.perspektywy.pl/portal – portal edukacyjny dot. m.in. oferty szkolnictwa wyższego

► www.maturzysty.info – informacje dla maturzystów

► www.uczelnie.info.pl – informacje o uczelniach, kierunkach studiów

► www.wybierzstudia.nauka.gov.pl – informacje o uczelniach, kierunkach studiów

► www.waszaedukacja.pl – oferta uczelni wyższych

► www.ec.europa.eu/ploteus – możliwości kształcenia w Europie

► www.eurodesk.pl/eurostudia – studia w krajach europejskich

► www.studiazagranica.pl – studia za granicą

► www.naukazagranica.pl – studia za granicą

Testy, kwestionariusze:

► www.kluczdokariery.pl – katalog zawodów, testów, oferta uczelni wyższych

► www.men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/projekty-systemowe-i-konkursowe – materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

Rynek pracy:

► www.koweziu.edu.pl – informacje o zawodach

► www.mapakarier.org – mapa zawodów

► www.zielonalinia.gov.pl  –  informacje nt. rynku pracy, poszukiwania pracy

► www.ec.europa.eu/eures/public/pl  –  Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES

► www.europass.org.pl  –  dokumenty EUROPASS

Konkursy:

► www.cogito.com.pl/konkursy-i-projekty –  informacja o konkursach i projektach

Czasopisma:

► www.cogito.com.pl – miesięcznik społeczno-edukacyjny dla licealistów

 

ARCHIWUM

zaproszenie (12)

13 marca 2019 r. w III LO w Poznaniu odbyła się konferencja naukowo-metodyczna pt. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w teorii, praktyce edukacyjnej i doświadczeniu osobistym – z perspektywy potrzeb uczniów liceów ogólnokształcących”.

Szczegółowe informacje znajdują się pod niniejszym LINKIEM.

ZAŁĄCZNIK: PROGRAM KONFERENCJI

Integralną część konferencji stanowiły cztery popołudniowe warsztaty skierowane do rodziców i opiekunów prawnych, z których skorzystało 30 osób. Spotkania zostały poprowadzone przez pracowników Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM: p. dr Magdalenę Barańską, p. dr Bożenę Kanclerz, p. dr Lucynę Myszkę-Strychalską oraz pracownika Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży: p. mgr Urszulę Ksenycz. Podczas warsztatów poruszono następujące zagadnienia: Zastosowanie kapeluszy myślowych E. de Bono w procesie wspierania wyborów edukacyjno-zawodowych młodzieży; Mocne strony współczesnego nastolatka – kilka wskazówek na temat skutecznej motywacji; Skuteczna komunikacja we wspieraniu dziecka w wyborze edukacyjno-zawodowym, Dziecko w procesie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej – rola rodzica w planowaniu kariery zawodowej.

ZAŁĄCZNIK: SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SZKOLENIACH

Zachęcam do zapoznania się ze SPRAWOZDANIEM z konferencji: LINK.

W sytuacji gdyby byli Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniach dla rodziców, proszę o kontakt pod adresem: doradcazawodowy@lo3.edu.pl.