Home
Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel

Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel

Nasza szkoła została wyróżniona udziałem w projekcie: „Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy ze studentami chemii.” Jest to projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Do udziału w projekcie zakwalifikowano 10 nauczycieli chemii z 9 szkół miasta Poznania. Jednym z celów projektu jest opracowanie standardów prowadzenia praktyk na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Studenci Wydziału Chemii UAM – przyszli nauczyciele – mają możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki.

  Szkoła zyskuje możliwość ścisłej współpracy z Zakładem Dydaktyki Chemii UAM oraz kompleksowe wyposażenie pracowni chemicznej: w wysokiej klasy sprzęt multimedialny, dygestorium[1], wentylowaną szafę bezpieczeństwa, odczynniki chemiczne i kosztowny sprzęt laboratoryjny. Udział w projekcie pozwoli na zmianę oblicza szkolnej pracowni chemicznej. Dygestorium wraz z kompletem sprzętu laboratoryjnego daje możliwość prowadzenia w czasie lekcji efektownych (w tym niebezpiecznych) eksperymentów. Uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnej i doskonale wyposażonej pracowni przedmiotowej, dzięki czemu lekcje chemii zostaną wzbogacone o interesujące pokazy i doświadczenia. Opiekun projektu z naszej szkoły będzie uczestniczył w licznych konferencjach metodycznych i naukowych, a zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na skuteczne rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów z zakresu chemii.

 

[1] Dygestorium (wyciąg laboratoryjny) – przeszklona komora o kształcie szafy, zaopatrzona w wydajny wentylator wydmuchujący z niej powietrze poza teren pracowni chemicznej. Zapobiega wydostawaniu się do atmosfery laboratorium szkodliwych substancji (trucizn, związków o intensywnym zapachu), ponadto chroni przed pożarami oraz eksplozjami.