Home
Dni Rozwoju Osobistego

Dni Rozwoju Osobistego

Drodzy Uczniowie / Drogie Uczennice!

Zapraszamy do udziału w Dniach Rozwoju Osobistego, które rozpoczną się 18 listopada br. (poniedziałek).

Pozdrawiamy serdecznie!

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Rekrutacja do szkolno-studenckiego Programu Mentorskiego

Klasa

Termin

Miejsce

I Ga

20.11. (środa), godz. 09:50 – 10:35

208

I Gb

22.11. (piątek), godz. 12:45 – 13:30

16

I Gc

20.11. (środa), godz. 10:45 – 11:30

104

I Gd

20.11. (środa), godz. 12:45 – 13:30

13

I Pa

20.11. (środa), godz. 08:00 – 08:45

110

I Pb

22.11. (piątek), godz. 09:50 – 10:35

208

I Pc

22.11. (piątek), godz. 11:40 – 12:25

208

I Pd

22.11. (piątek), godz. 10:45 – 11:30

16

Opis projektu: Głównym celem projektu MENTORusznik jest wsparcie młodzieży w świadomym rozwoju edukacyjno-zawodowym oraz osobistym poprzez organizację płaszczyzny pozwalającej na wymianę doświadczeń oraz uczenie się z zastosowaniem metod aktywnych i wykraczających poza edukację formalną. Pilotaż projektu będzie realizowany w okresie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. Uczestnikami programu są 2 grupy: mentorowani (uczniowie I klasy szkoły średniej) oraz mentorzy (studenci III roku na studiach licencjackich, I i II roku na studiach uzupełniających magisterskich, doktoranci i absolwenci). W edycji pilotażowej w projekcie weźmie udział 15 mentorów oraz 15 mentorowanych. W tym czasie mentorzy i mentorowani spotykają się „twarzą w twarz” i wspólnie pracują nad indywidualnym celem mentorowanego, który ma związek z jego zainteresowaniami, dążeniami i aspiracjami. Natomiast mentorzy mają okazję zastosowania posiadanej wiedzy oraz umiejętności w nowym kontekście, doskonaląc umiejętności coachingowo-mentorskie. Dodatkowo obie strony uczestniczą w warsztatach umiejętności miękkich – dla mentorowanych z tematyki samorozwoju, natomiast dla mentorów z zakresu przygotowania do pracy 1:1.

 Warsztat pt. Efektywne metody uczenia się

II a

22.11. (piątek), godz. 11:40 – 13:30

1

II c

18.11. (poniedziałek), godz. 08:00 – 09:40

13

II e

19.11. (wtorek), godz. 08:55 – 10:35

210

Opis warsztatu: Uczestnicy w trakcie warsztatu poznają techniki uczenia, dzięki którym efektywność ich nauki się zwiększy. Uczestnicy po warsztacie potrafią również lepiej zarządzać zadaniami w czasie.

 Warsztat pt. Radzenie sobie z trudnymi emocjami

II b

19.11. (wtorek), godz. 12:45 – 14:25

15

II d

22.11. (piątek), godz. 11:40 – 13:30

12 lub aula

Opis warsztatu: Uczestnicy w trakcie warsztatu uczą rozumieć się czym są emocje, zdają sobie sprawę, że zarówno emocje „pozytywne”, jak i „negatywne” są nam potrzebne oraz nabywają umiejętności radzenia sobie z nimi.

 Wykład pt. Twoje emocje w obliczu wyzwania

Wykład odwołany

III

25.11. (poniedziałek), godz. 11:40 – 13:30

aula

Opis wykładu: Każda konfrontacja z nowym wyzwaniem (takim jak matura) to sytuacja pełna emocji. Dlatego tak istotne jest odpowiednie podejście do nich i potraktowanie ich jako cennej wskazówki. Co zrobić by emocje przestały paraliżować, a zaczęły pomagać? Jak własnym podejściem usprawnić swoje funkcjonowanie w ich obliczu? I dlaczego tak wielką rolę odrywa w tym umiejętność rozpoznawania własnych stanów?

 Wykład pt. Jak rozmawiać, żeby się dogadać? 

Wykład odwołany


III

21.11. (czwartek), godz. 11:40 – 13:30

aula

Opis wykładu: Efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie to nie tylko teoretyczna znajomość technik komunikacji. To przede wszystkim praktyczna umiejętność wykorzystywania ich w sytuacjach trudnych i niespodziewanych. Podstawowym fundamentem budowania relacji społecznych jest nasze nastawienie. Podkreślamy znaczenie jednostki i tego co ona wnosi do grupy oraz siły grupy złożonej z wyjątkowych jednostek. Warsztat koncentruje się wokół rozwiązywania konfliktów w oparciu o podejście porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozmawiać o swoich potrzebach bez kłótni i agresji.

Cykl spotkań pt. Młodzieżowe Portfolio Kariery

III a

28.11. (czwartek), godz. 12:45 – 13:30

7

III b

27.11. (środa), godz. 11:40 – 12:25

106

III c

27.11. (środa), godz. 10:45 – 11:30

1

III d

28.11. (czwartek), godz. 10:45 – 11:30

109

III e

21.11. (czwartek), godz. 12:45 – 13:30

207

III f

28.11. (czwartek), godz. 08:00 – 08:45

108

Opis spotkania: Na zajęciach zostaną przekazane szczegółowe informacje nt. zastosowania Młodzieżowego Portfolio Kariery, metodyki jego tworzenia oraz narzędzi wykorzystywanych w tym procesie. Za pomocą portfolio autor wyraża siebie oraz demonstruje swój rozwój w procesie edukacyjnym oraz zawodowym. To kolekcja cyfrowych elementów (tekst, pliki multimedialne i inne, notki z bloga, linki, analogowe źródła po cyfrowej konwersji, itp.) zebrana w całość (lub stale uzupełniania), zarządzana przez autora i często służąca prezentacji (zwykle przez Internet). Następnie doradca zawodowy przedstawi zasady szkolnego konkursu pt. Młodzieżowe Portfolio Kariery – zaplanuj i dokumentuj swoją podróż!, którego finał zostanie przeprowadzony 25 marca 2020 r. (środa) w ramach Młodzieżowego Forum Pasjonatów w auli III LO. Młodzieżowe Portfolio Kariery w niniejszym Konkursie ma formę elektroniczną (e-portfolio, cyfrowe portfolio).

Kółko psychologiczne: Fakty i mity psychologiczne!

Co jest zaburzeniem psychicznym, a co nim nie jest?

Zainteresowane osoby z klas I, II oraz III

20.11. (wtorek)

godz. 17:30 – 19:00

SWPS

Zgłoszenia na stronie:

www.swps.pl/poznan/aktualnosci

Opis wydarzenia: Podczas tego warsztatu uczestnicy zapoznają się z różnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania człowieka i zaburzeń psychicznych. Naszym wspólnym zadaniem będzie odpowiedź na pytanie: Co jest faktem a co mitem? Kiedy należy mówić o zaburzeniu? Zastanowimy się również jak należy traktować osoby potrzebujące profesjonalnego wsparcia. Z kim najlepiej porozmawiać, gdy widzimy, że z osobą bliską, kolegą lub koleżanką dzieje się coś niepokojącego.

 Spotkanie pt. Młodzi mają głos!

III b

18.11. (poniedziałek), godz. 10:45 – 11:30

s. 106

Opis spotkania: W związku ze zbliżającą się 20.11.2019 r. 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, w imieniu stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty oraz Urzędu Miasta Poznań, zapraszamy do włączenia się akcję „Młodzi mają głos”, która polega na zebraniu opinii młodzieży dot. życia w Poznaniu oraz pomysłów na zmiany, jakie mogą dokonać się w mieście. Włączenie się w akcję przyjmuje formę spotkania warsztatowego, podczas którego metodami aktywnymi zostaną przybliżone informacje o Konwencji o prawach dziecka oraz zebrane zostaną opinie nt. proponowanych zmian w mieście Poznań, które zostaną przedstawione w postaci rekomendacji podczas finalizującym akcję wydarzeniu, które odbędzie się 20.11.2019 r.