Home
Konkurs Culturiada

Konkurs Culturiada

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie Culturiada, organizowanym już po raz dziewiąty przez XXXIX LO Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu. Konkurs ma   na celu  popularyzację dziedzictwa kulturowego, historii oraz geografii krajów hiszpańskojęzycznych  i francuskojęzycznych oraz Włoch, a także rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów. W marcu, na etapie szkolnym, kilkoro uczniów napisało test z wiedzy o krajach francuskojęzycznych i test z wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych – dwie uczennice naszej szkoły: Paola Pogodzińska i Katarzyna Wikaryjczyk z klasy 2e przeszły do finału konkursu, który odbył się 11 kwietnia.

W tegorocznej edycji konkursu uczniowie z całego powiatu poznańskiego zostali zaproszeni do przygotowania prac plastycznych w kategorii PARAFRAZA OBRAZU, czyli swobodnej przeróbki oryginalnego dzieła artysty pochodzącego z kraju hiszpańskojęzycznego, francuskojęzycznego lub z Włoch oraz do nagrania piosenki wraz klipem w języku hiszpańskim, francuskim lub włoskim. W tej kategorii uczennica naszego liceum Aleksandra Urbaniak z klasy 2B uzyskała tytuł laureata konkursu za wykonanie utworu w języku francuskim „Je vole” (pomoc językowa – A. Bilicka).  Naszym uczennicom serdecznie gratulujemy.

 

Alicja Bilicka – Jaranowska, Anna Wryk

 

oraz link do nagrodzonego filmu: