Home
Dla Rodziców
Akademia Rodziców

Akademia Rodziców

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń dla rodziców uczniów liceów ogólnokształcących w Poznaniu, które zostaną zorganizowane w czerwcu 2019 r. Spotkania szkoleniowe odbędą się w III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Kantego w Poznaniu. O dokładnym miejscu poinformujemy Państwa w wiadomości zwrotnej po zgłoszeniu chęci udziału.

stay as you are (15) - Copy

🔷 Termin: 4 czerwca 2019 r., godz. 18:00 – 19:30

Temat spotkania: Wsparcie młodzieży w uczeniu się trudnych treści. Komunikacja za pomocą grafik informacyjnych

Opis szkolenia: Czy skomplikowanych zagadnień można uczyć w łatwiejszy sposób? Jak czytamy współczesne teksty w kulturze wizualnej? Na co zwrócić uwagę przy tłumaczeniu trudnych zagadnień? Jak obniżyć poziom tzw. obciążenia poznawczego w materiałach dydaktycznych? Jak wykorzystać w uczeniu się grafiki informacyjne? Podczas spotkania prowadzący postara się odpowiedzieć na niniejsze pytania.

Prowadzący:
Dr Mateusz Leszkowicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pedagog mediów oraz technolog kształcenia. Adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się m.in. w obszarze komunikacji wizualnej w dydaktyce.

Zgłoszenie: Prosimy o przesłanie stosownej wiadomości do 3 czerwca 2019 r. na adres: doradcazawodowy@lo3.edu.pl.

🔷 Termin: 4 czerwca 2019 r., godz. 18:00 – 19:30

Temat spotkania: Zagrożenia okresu adolescencji oraz sposoby radzenia sobie z nimi

Opis szkolenia: Szkolenie jest adresowane do rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane główne zagrożenia, które związane są z okresem adolescencji. Ukazując cechy charakterystyczne dojrzewania w różnych obszarach, skupimy się również na rozpoznaniu adekwatnych sposobów radzenia sobie z tymi zagrożeniami. Przejawy przełomu, jaki dokonuje się w funkcjonowaniu nastolatka, nie muszą być czymś negatywnym, ale mogą stanowić również ogromny potencjał. Wspólne zastanowienie się nad tym, w jaki sposób go wykorzystać, aby wspierać holistyczny rozwój młodego człowieka, może być ogromną pomocą w budowaniu środowiska przyjaznego nastolatkom.

Prowadząca:
Mgr Agnieszka Klimek – Pedagog w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu oraz w Technikum Komunikacji w Poznaniu. Pasjonatka swojej pracy. Stara się systematycznie pogłębiać wiedzę poprzez udział w szkoleniach i konferencjach oraz studiowanie najnowszych opracowań. Doświadczenie zawodowe zdobywa nieprzerwanie od 15 lat – początkowo podczas wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pracy w świetlicy szkolnej, a od 10 lat jako pedagog w szkole ponadgimnazjalnej. W celu adekwatnego odpowiadania na potrzeby nastolatków, ich rodziców oraz pracowników szkoły, podejmowane działania i metodykę pracy systematycznie konsultuje ze specjalistami pracującymi w innych placówkach oświatowych.

Zgłoszenie: Prosimy o przesłanie stosownej wiadomości do 3 czerwca 2019 r. na adres: pedagog@lo3.edu.pl.

🔷 Termin: 12 czerwca 2019 r., godz. 18:00 – 20:00

Temat spotkania: O dostrzeganiu mocnych stron współczesnego nastolatka – kilka wskazówek na temat skutecznej motywacji

Opis szkolenia: Motywacja stanowi jeden z istotniejszych czynników oddziałujących na zaangażowanie człowieka w wykonywane zadania. Bodźcem warunkującym chęć do działania, jest nie tylko dostrzeganie efektów podejmowanych przedsięwzięć, ale przede wszystkim świadomość własnych zasobów/mocnych stron, które umożliwiają nam odnoszenie sukcesów, pomagają w podejmowaniu ważnych decyzji (także związanych z planowaniem własnej przyszłości zawodowej). Posługiwanie się pozytywnym i motywującym językiem może okazać się szczególnie ważne w rozmowie z młodzieżą, która niejednokrotnie boryka się z różnego rodzaju kompleksami i trudnościami w akceptowaniu siebie. Warsztaty stanowią zatem propozycję dla wszystkich rodziców, którzy starają się wzmacniać swoje relacje z nastoletnimi dziećmi i poszukują pomysłów na rozwijanie ich motywacji do działania.

Prowadząca: 
Dr Lucyna Myszka-Strychalska – Pracuje w Zakładzie Pedagogicznych Problemów Młodzieży na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada także doświadczenie praktyczne na stanowisku socjoterapeuty. Zainteresowania naukowe dr Lucyny Myszki – Strychalskiej oscylują wokół szeroko pojętego fenomenu młodzieży analizowanego w kontekście przemian społeczno -kulturowych współczesnego świata, co znajduje swoje odzwierciedlenie w jej aktywności naukowo – badawczej. Swoją szczególną refleksję poświęca zagadnieniom związanym z planowaniem kariery zawodowej przez młodych ludzi, przyjmowanym przez nich orientacjom zawodowym oraz ich przygotowaniu do aktywnej partycypacji w przestrzeni elastycznego rynku pracy.

Zgłoszenie: Prosimy o przesłanie stosownej wiadomości do 11 czerwca 2019 r. na adres: doradcazawodowy@lo3.edu.pl.

Zachęcamy Państwa do udziału!

Katarzyna Banaszak – doradca zawodowy
Agnieszka Klimek – pedagog
Aleksandra Misiak – psycholog