Home
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej od Rady Rodziców
dzien

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej od Rady Rodziców

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!”

                                                                                                    Beverly Conklin

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Rada Rodziców pragnie złożyć serdeczne życzenia – Dyrekcji, Nauczycielom, Wychowawcom, Katechetom, Pedagogom, jak również wszystkim Pracownikom III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, które przypomina jak wielką wartością jest edukacja, szczególne posłannictwo oraz rola społeczna osób, które te wartości urzeczywistniają trudem swojej codziennej pracy.

Z tej okazji składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia sukcesów zawodowych i osobistych, wielu twórczych inicjatyw, nie słabnącej pasji oraz satysfakcji z pełnionej misji i osiąganych wyników.

Ufamy głęboko, że dzięki Państwa inspiracji i zaangażowaniu nasze dzieci będą mogły w przyszłości mierzyć się z niełatwymi wyzwaniami współczesnego świata, poznają swoje zainteresowania, staną się nie tylko ludźmi sukcesu, świadomymi obywatelami, ale przede wszystkim … dobrymi ludźmi.

Nie zapominamy też o emerytach i tych którzy odeszli, a którzy swoje życie i siły poświęcili pracy w Szkole.

Kwiaty złożone przez uczniów na Państwa ręce niech będą podziękowaniem za wysiłek wkładany w wykonywanie Waszej ważnej, odpowiedzialnej i jakże trudnej pracy.

 

W imieniu Rady Rodziców

Lucyna Jankowska – Przewodnicząca Rady