Home
„Zmierz się z BMI” po raz czwarty!
IMG_6749

„Zmierz się z BMI” po raz czwarty!

„Zmierz się z BMI” po raz czwarty!

W piątek, 30 października 2015r., w ramach Światowego Dnia Walki z Otyłością, odbyła się w naszej szkole cykliczna akcja „Zmierz się z BMI”.

Organizatorem akcji była prof. Irena Linka wraz z zespołem nauczycieli wychowania fizycznego. Akcja ta jest częścią projektu „Wybieram zdrowie”, który realizujemy w naszej szkole od września 2015r. Sprzętu do przeprowadzenia akcji użyczyła nam pielęgniarka szkolna pani Hania Ratajczak.

Ważenie, mierzenie i wyliczanie kalkulatora BMI odbywało się w sali gimnastycznej – podczas lekcji wychowania fizycznego oraz w auli szkolnej -podczas dwóch dużych przerw międzylekcyjnych. Chętni mogli również zmierzyć sobie ciśnienie i tętno.

Nasza akcja miała na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na problemy otyłości występujące wśród nich, na ich skutki w przyszłym, dorosłym życiu oraz wskazanie najprostszych czynności, które można wykonać aby zapobiec temu problemowi.

 

Podsumowanie akcji:

W akcji udział wzięło 245 uczniów i uczennic, co stanowi 45,7% naszej społeczności szkolnej.

 1. Wskaźnik BMI wyliczyło sobie 229 osób – 93,4% osób biorących udział w naszej akcji.

 

Lp. Kalkulator BMI Skala % badanych w 2015r % badanych w 2014r
1 Niedowaga < 18,5 9,17% 12,8%
2 Norma 18,5-24,9 78,6% 79,1%
3 Nadwaga 25,0-29,9 10,04% 5,9%
4 Otyłość I stopnia 30,0-34,9 1,74% 1,6%
5 Otyłość II stopnia 35,0-39,9 0,43% 0,5%
6 Otyłość III stopnia >39,9 0% 0%

 

 1. Ciśnienie zmierzyło sobie 245 osób:

–  47 osób miało podwyższone ciśnienie – 19,1%,

–  13 osób miało niskie ciśnienie – 5.3%.

 

 1. Tętno zmierzyło sobie 245 osób.

 

Wszystkim chętnym pomagali nauczyciele wychowania fizycznego!

 

 

 

Wnioski:

 1. W porównaniu z rokiem poprzednim zmalał procent osób z niedowagą – niewielki, ale mogący budzić nadal niepokój.
 2. Wychwycono 1 osobę z otyłością II stopnia.
 3. Zadowalający jest niski procent osób z wysokim lub niskim ciśnieniem (mogło to być spowodowane emocjami).
 4. Niestety, w dalszym ciągu, obserwujemy niechęć do kontroli wagi u dziewcząt. Dziwnym wydaje się fakt, że to zjawisko obserwujemy zwłaszcza u tych, które nie mają żadnych problemów z utrzymaniem jej prawidłowych wartości.

 

Rekomendacje:

 1. Osoby z niedowagą i nadwagą oraz z wysokim lub niskim ciśnieniem zostały skierowane do pielęgniarki szkolnej na ponowne badanie.
 2. W przypadku osób z niedowagą należy zastanowić się, czy problemem nie jest anoreksja – jeśli tak, to sugerujemy wizytę u psychologa lub psychiatry.
 3. W przypadku podwyższonego wskaźnika BMI sugerujemy przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu ustalenia przyczyn zaobserwowanego zjawiska (duża rola wychowawcy klasowego).
 4. Jeśli zostaną zaobserwowane dalsze nieprawidłowości, będziemy zalecać odpowiednią dietę połączoną z aktywnością fizyczną lub wizytę u lekarza dietetyka, ewentualnie endokrynologa.
 5. Akcja będzie prowadzona cyklicznie, raz do roku, w październiku.

 

Przygotowała i opracowała: Irena Linka

010 IMG_6721 IMG_6745 IMG_6749 IMG_6754