Home
Zebrania z rodzicami poszczególnych klas – 12.09.2019r. (czwartek)

Zebrania z rodzicami poszczególnych klas – 12.09.2019r. (czwartek)

Zebrania z rodzicami poszczególnych klas – 12.09.2019r. (czwartek)

Zebranie organizacyjne rodziców i wychowawców klas 1. III LO z dyrektorem w auli szkolnej – odp. dyrektor – godz. 17.00

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1. – odp. wychowawcy – godz. 18.10

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 2. – odp. wychowawcy – godz. 18.10

Zebranie organizacyjne rodziców i wychowawców klas 3. III LO z dyrektorem w auli szkolnej – odp. dyrektor- godz. 18.10

Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 3. – odp. wychowawcy – godz. 19.00

Zadanie główne: wyłonienie rad oddziałowych, zapoznanie z planem pracy oraz procedurami działania szkoły